แท็ก

เบนซิน 95

สนพ. เตรียมชง กบง. ลดราคาเบนซิน 95

สนพ. เตรียมชง กบง. ลดราคาเบนซิน 95

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เตรียมชง กบง. ลดราคาเบนซิน 95 ช่วยรถเก่า หลังรัฐ ยกเลิกขายเบนซิน 91 ในวันที่ 1 ม.ค. 56