แท็ก

เกษตรทฤษฎีใหม่

หนีกรุง เริ่มต้นชีวิตเกษตรกรทฤษฎีใหม่

หนีกรุง เริ่มต้นชีวิตเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ในปี พ.ศ. 2532 ในหลวง ร.9 ทรงทำการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับ ทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ส่วนพระองค์ขนาด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา