แท็ก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

การเกิดในไทยต่ำ ถึงคราวที่รัฐต้องเร่งมาตรการเสริมให้คนมีลูกมากขึ้น

ทบทวน “ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ” จังหวัดที่ไม่ได้ปรับ1-2 บาท

ทบทวน “ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ” จังหวัดที่ไม่ได้ปรับ1-2 บาท

ประธาน สอท. ระบุคณะกรรมการค่าจ้างเตรียมทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำให้กลุ่มที่ไม่ได้ปรับขึ้น 8 จังหวัด 1-2 บาท ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ แต่ไม่ช่วยเศรษฐกิจและการบริโภคขยายตัว

กกร.จี้รัฐเปิดบัญชีราย ชื่อกิจการร้ายแรง

กกร.จี้รัฐเปิดบัญชีราย ชื่อกิจการร้ายแรง

ประธาน ส.อ.ท. เผย ที่ประชุม กกร. มีมติเห็นชอบ ให้รัฐเร่งประกาศบัญชีรายชื่อ 18 กิจการร้ายแรงให้ชัดเจน เรียกความเชื่อมั่น พร้อมตั้ง คกก.พิจารณาปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานด้อยฝีมือ