แท็ก

ระบบตั๋วร่วม

เปิดตั๋วร่วมรถเมล์ต.ค.,รถไฟฟ้าปลายปี60

เปิดตั๋วร่วมรถเมล์ต.ค.,รถไฟฟ้าปลายปี60

กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดใช้บริการระบบตั๋วร่วมบนรถเมล์ ขสมก. ต.ค. นี้ เปิดบริการเชื่อม MRT BTS แอร์ พอร์ตลิ้ง ปลายปี60

นับถอยหลัง ปี 61 ยกเลิก! “รถเมล์ฟรี”

นับถอยหลัง ปี 61 ยกเลิก! “รถเมล์ฟรี”

ขสมก. ระบุงต้นปี 2561 จะยกเลิกโครงการรถเมล์ฟรี ที่มีอยู่ 800 คัน หลังติดตั้งระบบตั๋วร่วมภายในรถเมล์เรียบร้อยแล้ว เตรียมออกบัตรผู้มีรายได้น้อยให้ เพื่อชดเชยการขึ้นรถเมล์ฟรี