การลงทุน-หุ้น

Dual Momentum Model : 23/02/2018

Dual Momentum Model : 23/02/2018

ANAN - Buy : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

ANAN - Buy : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

CBG - Buy : บมจ. คาราบาวกรุ๊ป  - CBG

CBG - Buy : บมจ. คาราบาวกรุ๊ป - CBG

CPALL - Hold: บมจ. ซีพี ออลล์ - CPALL

CPALL - Hold: บมจ. ซีพี ออลล์ - CPALL

MEGA - Buy : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) - MEGA

MEGA - Buy : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) - MEGA

CHG - Buy : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) - CHG

CHG - Buy : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) - CHG

Sector Report - Banking Sector : 23/02/2018

Sector Report - Banking Sector : 23/02/2018

ANAN - Buy : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

ANAN - Buy : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

TK - บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 23 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 23 กุมภาพันธ์ 2561

ICHI - Hold : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ICHI

ICHI - Hold : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ICHI

FSMART - Buy : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - FSMART

FSMART - Buy : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - FSMART

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Value Exchange
graph SET 1808.06 19.43
graph SET100 2630.51 30.29
graph SET50 1183.47 12.02
graph SETHD 1341.90 7.94
* Delayed by 15 minutes
Mkt Status Closed Gainers 1,042
Value (M) 58,519.37 Unchanges 329
Volume(*000) 19,007,127.00 Losers 466

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 24 ก.พ. 2561

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,309.32 4,653.90 1,655.42
ต่างชาติ 20,394.38 22,184.02 -1,789.64
ในประเทศ 24,473.10 24,515.34 -42.25
บัญชีบล. 7,342.57 7,166.11 176.47
มูลค่าการซื้อขายรวม : 58,519.37 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
PTT 538.00 -2.00 -0.37
BANPU 22.20 0.60 2.78
CPALL 84.00 -0.25 -0.30
AOT 68.75 1.00 1.48
BEAUTY 21.70 1.00 4.83
PTTEP 115.50 0.50 0.43
SCB 148.50 2.00 1.37
IVL 52.75 1.50 2.93
IRPC 7.90 0.05 0.64
KTC 263.00 13.00 5.20
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
PACE 0.68 0.01 1.49
BANPU 22.20 0.60 2.78
IRPC 7.90 0.05 0.64
U 0.03 0.00 0.00
TRUE 6.30 0.20 3.28
TMB 2.90 0.04 1.40
BEAUTY 21.70 1.00 4.83
WHA 4.20 0.02 0.48
COM7 18.30 1.20 7.02
SIRI 1.97 0.05 2.60
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
COL 61.00 8.00 15.09
CPI 2.18 0.27 14.14
ACC 0.58 0.07 13.73
PDI 27.00 2.70 11.11
GL 7.50 0.65 9.49
ICHI 8.60 0.65 8.18
SIS 9.30 0.70 8.14
SMT 2.22 0.16 7.77
UNIQ 13.90 1.00 7.75
SOLAR 2.80 0.20 7.69
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
TPA 6.60 -0.85 -11.41
MALEE 28.50 -3.25 -10.24
ROCK 18.00 -1.60 -8.16
NOBLE 12.40 -1.10 -8.15
NEW 48.25 -4.00 -7.66
PK 6.75 -0.50 -6.90
SDC 0.38 -0.02 -5.00
GRAMMY 9.40 -0.45 -4.57
OCC 16.30 -0.70 -4.12
SSTPF 7.05 -0.30 -4.08

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Mkt Status Closed Gainers 96
Value (M) 1,362.45 Unchanges 51
Volume(*000) 842,806.00 Losers 45

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 24 ก.พ. 2561

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 36.98 75.36 -38.38
ต่างชาติ 52.57 48.55 4.01
ในประเทศ 1,264.69 1,238.18 26.51
บัญชีบล. 8.21 0.35 7.86
มูลค่าการซื้อขายรวม : 1,362.45 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
PTT 538.00 -2.00 -0.37
BANPU 22.20 0.60 2.78
CPALL 84.00 -0.25 -0.30
AOT 68.75 1.00 1.48
BEAUTY 21.70 1.00 4.83
PTTEP 115.50 0.50 0.43
SCB 148.50 2.00 1.37
IVL 52.75 1.50 2.93
IRPC 7.90 0.05 0.64
KTC 263.00 13.00 5.20
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
PACE 0.68 0.01 1.49
BANPU 22.20 0.60 2.78
IRPC 7.90 0.05 0.64
U 0.03 0.00 0.00
TRUE 6.30 0.20 3.28
TMB 2.90 0.04 1.40
BEAUTY 21.70 1.00 4.83
WHA 4.20 0.02 0.48
COM7 18.30 1.20 7.02
SIRI 1.97 0.05 2.60
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
COL 61.00 8.00 15.09
CPI 2.18 0.27 14.14
ACC 0.58 0.07 13.73
PDI 27.00 2.70 11.11
GL 7.50 0.65 9.49
ICHI 8.60 0.65 8.18
SIS 9.30 0.70 8.14
SMT 2.22 0.16 7.77
UNIQ 13.90 1.00 7.75
SOLAR 2.80 0.20 7.69
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
TPA 6.60 -0.85 -11.41
MALEE 28.50 -3.25 -10.24
ROCK 18.00 -1.60 -8.16
NOBLE 12.40 -1.10 -8.15
NEW 48.25 -4.00 -7.66
PK 6.75 -0.50 -6.90
SDC 0.38 -0.02 -5.00
GRAMMY 9.40 -0.45 -4.57
OCC 16.30 -0.70 -4.12
SSTPF 7.05 -0.30 -4.08

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Volume OI*
Total Market 5,046 3,386,668
Total Futures 5,046 3,306,361
  SET50 Index - 330,901
  Sector Index - -
  Single Stock - 2,856,382
  Precious Metal 4,954 87,350
  GF10 4,812 82,847
  GF50 142 4,503
  Deferred Precious Metal 92 1,224
  - -
  - -
  - -
  - -
  Currency - 29,961
  Interest Rate - -
  Agriculture - 543
Volume OI*
Total Options - 80,307
  SET50 Index - 80,307
  Call - 36,269
  Put - 44,038
  Put/Call - 1.214
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 23 ก.พ. 61

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ 23 ก.พ. 61

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 173,595.00 165,581.00 8,014.00
ต่างชาติ 37,140.00 26,254.00 10,886.00
ในประเทศ 200,517.00 219,417.00 -18,900.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1,070.00 125.00 945.00
ต่างชาติ 0.00 300.00 -300.00
ในประเทศ 1,625.00 2,270.00 -645.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 822.00 1,325.00 -503.00
ต่างชาติ 3.00 300.00 -297.00
ในประเทศ 2,835.00 2,035.00 800.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
ราคารับซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00
ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 27.28
แก๊สโซฮอล์ 95 27.55
แก๊สโซฮอล์ E20 25.04
แก๊สโซฮอล์ E85 20.44

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาซื้อ ราคาขาย
USD United State of America 30.34 31.69
EUR Euro Zone 38.14 39.31
GBP United Kingdom 43.21 45.18
CNY China 4.7 5.07
JPY Japan (:100) 28.82 30.04
HKD Hong Kong 3.92 4.09