การลงทุน-หุ้น

Dual Momentum Model : 23/01/2018

Dual Momentum Model : 23/01/2018

KKP - Buy : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - KKP

KKP - Buy : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - KKP

CHOW - Buy : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) - CHOW

CHOW - Buy : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) - CHOW

Sector Update - Commodities Update : 23/01/2018

Sector Update - Commodities Update : 23/01/2018

INGRS - Buy : บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - INGRS

INGRS - Buy : บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - INGRS

AT THE Market (#ATM) : 23/01/2018

AT THE Market (#ATM) : 23/01/2018

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 23 มกราคม 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 23 มกราคม 2561

Chart Insight Afternoon , 23 Jan 2018

Chart Insight Afternoon , 23 Jan 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 23 ม.ค. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 23 ม.ค. 2018

ZOOM : 23/01/2018

ZOOM : 23/01/2018

Market Talks : 23/01/2018

Market Talks : 23/01/2018

ATP30 - Buy : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) - ATP30

ATP30 - Buy : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) - ATP30

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Value Exchange
graph SET 1831.78 7.72
graph SET100 2662.20 12.85
graph SET50 1192.74 6.96
graph SETHD 1347.77 12.53
* Delayed by 15 minutes
Mkt Status Closed Gainers 612
Value (M) 78,211.14 Unchanges 448
Volume(*000) 14,008,152.00 Losers 679

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,468.14 7,658.38 1,809.76
ต่างชาติ 25,552.18 25,103.24 448.94
ในประเทศ 33,053.32 35,467.92 -2,414.61
บัญชีบล. 10,137.51 9,981.60 155.91
มูลค่าการซื้อขายรวม : 78,211.14 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BANPU 21.10 0.30 1.44
BOFFICE 11.50 1.50 15.00
PTTGC 97.75 1.25 1.30
AOT 70.75 0.25 0.35
IVL 58.00 0.50 0.87
EA 69.75 0.25 0.36
SCB 155.00 1.00 0.65
CPALL 80.50 0.00 0.00
KBANK 222.00 1.00 0.45
TRUE 6.45 0.10 1.57
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
U 0.03 0.00 0.00
BOFFICE 11.50 1.50 15.00
AQ 0.04 0.00 0.00
BANPU 21.10 0.30 1.44
SKE 1.73 0.04 2.37
TRUE 6.45 0.10 1.57
MONO 4.74 0.10 2.16
BWG 1.37 -0.01 -0.72
MAX 0.03 0.00 0.00
NPP 0.98 0.12 13.95
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BOFFICE 11.50 1.50 15.00
KDH 111.50 14.50 14.95
NPP 0.98 0.12 13.95
BFIT 39.00 2.00 5.41
INGRS 1.24 0.05 4.20
SSC 66.00 2.25 3.53
HTC 24.30 0.80 3.40
GEL 0.38 0.01 2.70
VNT 25.50 0.60 2.41
BRR 8.60 0.20 2.38
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
TWZ 0.15 -0.01 -6.25
AEC 0.57 -0.01 -1.72
COL 61.00 -1.00 -1.61
JWD 12.30 -0.20 -1.60
IHL 12.50 -0.20 -1.57
CGD 1.36 -0.02 -1.45
VPO 0.78 -0.01 -1.27
VIH 7.90 -0.10 -1.25
ESTAR 0.80 -0.01 -1.23
CMR 3.44 -0.04 -1.15

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Mkt Status Closed Gainers 76
Value (M) 2,139.99 Unchanges 55
Volume(*000) 1,557,099.00 Losers 62

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 53.53 76.60 -23.07
ต่างชาติ 67.80 72.39 -4.59
ในประเทศ 2,014.01 1,987.51 26.50
บัญชีบล. 4.64 3.49 1.15
มูลค่าการซื้อขายรวม : 2,139.99 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BANPU 21.10 0.30 1.44
BOFFICE 11.50 1.50 15.00
PTTGC 97.75 1.25 1.30
AOT 70.75 0.25 0.35
IVL 58.00 0.50 0.87
EA 69.75 0.25 0.36
SCB 155.00 1.00 0.65
CPALL 80.50 0.00 0.00
KBANK 222.00 1.00 0.45
TRUE 6.45 0.10 1.57
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
U 0.03 0.00 0.00
BOFFICE 11.50 1.50 15.00
AQ 0.04 0.00 0.00
BANPU 21.10 0.30 1.44
SKE 1.73 0.04 2.37
TRUE 6.45 0.10 1.57
MONO 4.74 0.10 2.16
BWG 1.37 -0.01 -0.72
MAX 0.03 0.00 0.00
NPP 0.98 0.12 13.95
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BOFFICE 11.50 1.50 15.00
KDH 111.50 14.50 14.95
NPP 0.98 0.12 13.95
BFIT 39.00 2.00 5.41
INGRS 1.24 0.05 4.20
SSC 66.00 2.25 3.53
HTC 24.30 0.80 3.40
GEL 0.38 0.01 2.70
VNT 25.50 0.60 2.41
BRR 8.60 0.20 2.38
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
TWZ 0.15 -0.01 -6.25
AEC 0.57 -0.01 -1.72
COL 61.00 -1.00 -1.61
JWD 12.30 -0.20 -1.60
IHL 12.50 -0.20 -1.57
CGD 1.36 -0.02 -1.45
VPO 0.78 -0.01 -1.27
VIH 7.90 -0.10 -1.25
ESTAR 0.80 -0.01 -1.23
CMR 3.44 -0.04 -1.15

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Volume OI*
Total Market 416,784 3,323,090
Total Futures 410,642 3,253,537
  SET50 Index 149,652 334,206
  Sector Index - -
  Single Stock 254,466 2,826,691
  Precious Metal 4,805 66,320
  GF10 4,516 62,680
  GF50 289 3,640
  Deferred Precious Metal 300 958
  - -
  - -
  - -
  - -
  Currency 1,411 24,824
  Interest Rate - -
  Agriculture 8 538
Volume OI*
Total Options 6,142 69,553
  SET50 Index 6,142 69,553
  Call 2,780 33,537
  Put 3,362 36,016
  Put/Call 1.209 1.074
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 22 ม.ค. 61

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ 22 ม.ค. 61

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 93,859.00 131,170.00 -37,311.00
ต่างชาติ 59,954.00 30,995.00 28,959.00
ในประเทศ 185,801.00 177,449.00 8,352.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 297.00 185.00 112.00
ต่างชาติ 0.00 0.00 0.00
ในประเทศ 1,508.00 1,620.00 -112.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 309.00 144.00 165.00
ต่างชาติ 0.00 0.00 0.00
ในประเทศ 1,326.00 1,491.00 -165.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
ราคารับซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 20,050.00 20,150.00
ทองรูปพรรณ 19,692.84 20,650.00
ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 28.18
แก๊สโซฮอล์ 95 28.45
แก๊สโซฮอล์ E20 25.94
แก๊สโซฮอล์ E85 20.94

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาซื้อ ราคาขาย
USD United State of America 30.64 31.99
EUR Euro Zone 38.4 39.57
GBP United Kingdom 43.75 45.73
CNY China 4.7 5.07
JPY Japan (:100) 28.04 29.22
HKD Hong Kong 3.96 4.13

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด