ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้

( 27 กุมภาพันธ์ 2563 )
ประเภท ราคา บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล 91

25.68

แก๊สโซฮอล 95

25.95

แก๊สโซฮอล E20

22.94

แก๊สโซฮอล E85

19.29

ดีเซล

25.99

เบนซิน 95

33.36

ก๊าซ CNG (NGV)

15.35
ข้อมูลจาก ปตท.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

( หน่วยเป็น บาท / ลิตร ยกเว้น NGV หน่วยเป็น บาท / กิโลกรัม )
เลือกดูตามช่วงเวลา จากวันที่
ถึงวันที่
วันที่ Blue
Gasoline 95
Blue
Gasohol 91
Blue
Gasohol 95
Blue
Gasohol E20
Blue
Gasohol E85
Blue
Diesel
HYForce Premium Diesel ptt NGV
33.36 25.68 25.95 22.94 19.29 25.99 29.84 15.35
33.76 26.08 26.35 23.34 19.49 25.99 29.84 15.35
33.76 26.08 26.35 23.34 19.49 25.99 29.84 15.35
33.76 26.08 26.35 23.34 19.49 25.99 29.84 15.35
33.76 26.08 26.35 23.34 19.49 25.99 29.84 15.35
33.26 25.58 25.85 22.84 19.19 25.99 29.84 15.35
33.26 25.58 25.85 22.84 19.19 25.99 29.84 15.35
* ตัวเลขสีเขียว คือ ราคาน้ำมันลง และ ตัวเลขสีแดง คือ ราคาน้ำมันขึ้น
อั้นไว้เติมพรุ่งนี้! ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

อั้นไว้เติมพรุ่งนี้! ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 26 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ขับรถกลับบ้านได้เลย! ราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ขับรถกลับบ้านได้เลย! ราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 26 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์พรุ่งนี้เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ก่อนกลับบ้านก็แวะเติมหน่อย

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์พรุ่งนี้เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ก่อนกลับบ้านก็แวะเติมหน่อย

ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงที่ มีผลพรุ่งนี้ 22 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ว้าย! เหยียบคันเร่งเข้าปั๊มเลย พรุ่งนี้ราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

ว้าย! เหยียบคันเร่งเข้าปั๊มเลย พรุ่งนี้ราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 19 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

เติมด่วน! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 12 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ดีใจน้ำตาไหล! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร

ดีใจน้ำตาไหล! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 7 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 30 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร ค่อยเติมวันหลังนะ

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร ค่อยเติมวันหลังนะ

ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 30 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ยิ้มหน้าบาน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ยิ้มหน้าบาน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 29 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

เลิศ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งลดลงเฉพาะกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

เลิศ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งลดลงเฉพาะกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 24 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

อ่านทั้งหมด