ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้

( 30 มกราคม 2563 )
ประเภท ราคา บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล 91

25.98

แก๊สโซฮอล 95

26.25

แก๊สโซฮอล E20

23.24

แก๊สโซฮอล E85

19.44

ดีเซล

27.09

เบนซิน 95

33.66

ก๊าซ CNG (NGV)

15.35
ข้อมูลจาก ปตท.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

( หน่วยเป็น บาท / ลิตร ยกเว้น NGV หน่วยเป็น บาท / กิโลกรัม )
เลือกดูตามช่วงเวลา จากวันที่
ถึงวันที่
วันที่ Blue
Gasoline 95
Blue
Gasohol 91
Blue
Gasohol 95
Blue
Gasohol E20
Blue
Gasohol E85
Blue
Diesel
HYForce Premium Diesel ptt NGV
33.66 25.98 26.25 23.24 19.44 27.09 30.94 15.35
33.66 25.98 26.25 23.24 19.44 27.39 31.24 15.35
33.66 25.98 26.25 23.24 19.44 27.39 31.24 15.35
33.66 25.98 26.25 23.24 19.44 27.39 31.24 15.35
33.66 25.98 26.25 23.24 19.44 27.39 31.24 15.35
34.06 26.38 26.65 23.64 19.64 27.39 31.24 15.35
34.06 26.38 26.65 23.64 19.64 27.79 31.64 15.35
* ตัวเลขสีเขียว คือ ราคาน้ำมันลง และ ตัวเลขสีแดง คือ ราคาน้ำมันขึ้น
พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร ค่อยเติมวันหลังนะ

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร ค่อยเติมวันหลังนะ

ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 30 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ยิ้มหน้าบาน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ยิ้มหน้าบาน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 29 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

เลิศ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งลดลงเฉพาะกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

เลิศ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งลดลงเฉพาะกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 24 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ข่าวดี! ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร เลิกงานแล้วเข้าปั๊มโลด

ข่าวดี! ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร เลิกงานแล้วเข้าปั๊มโลด

ราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 23 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โอด! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เพิ่มขึ้นทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร เลิกงานแล้วเติมโลด

โอด! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เพิ่มขึ้นทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร เลิกงานแล้วเติมโลด

ราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 15 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 22 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ค่อยเติม! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ลดลงเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

ค่อยเติม! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ลดลงเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 18 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

สบายใจ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตรเฉพาะกลุ่มดีเซลเท่านั้น

สบายใจ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตรเฉพาะกลุ่มดีเซลเท่านั้น

ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 16 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ว้าย! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดพุ่งพรวด 50 สตางค์ต่อลิตร รีบไปเติมกันเร็ว

ว้าย! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดพุ่งพรวด 50 สตางค์ต่อลิตร รีบไปเติมกันเร็ว

ราคาน้ำมันทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 11 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

เลิกงานกลับบ้านโลด! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

เลิกงานกลับบ้านโลด! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 10 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

สะดุ้ง! ราคาน้ำมันทุกชนิด เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตรในวันพรุ่งนี้ รีบขับรถออกไปเติมก่อนเลย

สะดุ้ง! ราคาน้ำมันทุกชนิด เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตรในวันพรุ่งนี้ รีบขับรถออกไปเติมก่อนเลย

ราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 6 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

อ่านทั้งหมด