ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้

( 15 ธันวาคม 2562 )
ประเภท ราคา บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล 91

27.08

แก๊สโซฮอล 95

27.35

แก๊สโซฮอล E20

24.34

แก๊สโซฮอล E85

19.99

ดีเซล

26.39

เบนซิน 95

34.76

ก๊าซ CNG (NGV)

15.61
ข้อมูลจาก ปตท.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

( หน่วยเป็น บาท / ลิตร ยกเว้น NGV หน่วยเป็น บาท / กิโลกรัม )
เลือกดูตามช่วงเวลา จากวันที่
ถึงวันที่
วันที่ Blue
Gasoline 95
Blue
Gasohol 91
Blue
Gasohol 95
Blue
Gasohol E20
Blue
Gasohol E85
Blue
Diesel
HYForce Premium Diesel ptt NGV
34.76 27.08 27.35 24.34 19.99 26.39 30.24 15.61
34.76 27.08 27.35 24.34 19.99 26.39 30.24 15.61
34.76 27.08 27.35 24.34 19.99 26.39 30.24 15.61
34.76 27.08 27.35 24.34 19.99 26.39 30.24 15.61
34.76 27.08 27.35 24.34 19.99 26.39 30.24 15.61
34.36 26.68 26.95 23.94 19.79 25.99 29.84 15.61
34.36 26.68 26.95 23.94 19.79 25.99 29.84 15.61
* ตัวเลขสีเขียว คือ ราคาน้ำมันลง และ ตัวเลขสีแดง คือ ราคาน้ำมันขึ้น
กรี๊ดดีใจ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ลดลงทุกชนิด ค่อยเติมน้ำมันทีหลังก็ยังได้

กรี๊ดดีใจ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ลดลงทุกชนิด ค่อยเติมน้ำมันทีหลังก็ยังได้

ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิดลดลง 0.50 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 14 ธ.ค. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ปรับขึ้นทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร รีบไปเติมน้ำมันก่อนกลับบ้านกัน

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ปรับขึ้นทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร รีบไปเติมน้ำมันก่อนกลับบ้านกัน

ราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 10 ธ.ค. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้นกลุ่มเบนซินและแก๊ซโซฮอล์คงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 7 ธ.ค. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ค่อยเติมน้ำมันทีหลัง! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ค่อยเติมน้ำมันทีหลัง! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้นกลุ่ม E 85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 30 พ.ย. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ให้ไว! ราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

ให้ไว! ราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่ม E 85 คงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 28 พ.ย. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ค่อยเติมน้ำมันทีหลัง! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ค่อยเติมน้ำมันทีหลัง! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันกลุ่มทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่ม E 85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร เลิกงานแล้วรีบไปเติมด่วน!

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร เลิกงานแล้วรีบไปเติมด่วน!

ราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์คงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 20 พ.ย. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันเบนซินขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลลดลงทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันเบนซินขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลลดลงทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊ซโซฮอล์เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 12 พ.ย. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

สบายใจ! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร เลิกงานแล้วกลับบ้านได้เลย

สบายใจ! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร เลิกงานแล้วกลับบ้านได้เลย

ราคาน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 1 พ.ย. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

รีบไปเติมเลย! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ขยับขึ้นเฉพาะดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร

รีบไปเติมเลย! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ขยับขึ้นเฉพาะดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 30 ต.ค. 2562 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

อ่านทั้งหมด