เนื้อหาทั้งหมด

Trends & Turns : 12/12/2017

Trends & Turns : 12/12/2017

Tiger Signals : 12/12/2017

Tiger Signals : 12/12/2017

Market Outlook : 12/12/2017

Market Outlook : 12/12/2017

Daily Strategy : 12/12/2017

Daily Strategy : 12/12/2017

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แนะแรงงานไทย ปรับตัวรับเทรนด์ 'หุ่นยนต์และ AI' จะเข้ามาทำงานแทนที่ คาดกระทบตลาดแรงงาน ไม่ต่ำกว่า 30-40% ใน 10-20 ปีข้างหน้า