กำเนิดสิงห์คอร์ป (ภาค 4)

กำเนิดสิงห์คอร์ป (ภาค 4)

คอลัมน์75ปีบุญรอดกับการผ่านร้อนหนาวที่ยาวนานโดยจิตราก่อนันทเกียรติตอนที่16ลูกหลานกับที่ยืนในธุรกิจครอบครัวคุณสันติภิรมย์ภักดีในฐานะที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบันของบุญรอดฯมองจุดยืนหรือหลักคิดในการบริหารงานของครอบครัวว่า...ซีอีโอของบุญรอดฯจะไม่ใช่ทำแค่การบริหารกิจการแต่ต้องเป็นทั้งผู้ประสานและผู้จัดการเพราะต้องบริหารคนในครอบครัวที่เข้ามาทำงานให้สามารถทำงานและนำความรู้ความสามารถมาช่วยองค์กรทำงานได้เต็มที่ไม่แพ้ผู้บริหารมืออาชีพอื่นที่เข้ามาทำงานด้วยกันและทุกอย่างต้องเป็นธรรมเพราะมืออาชีพดีๆ...ยังไงก็ต้องมีและต้องใช้ลูกหลานภิรมย์ภักดีที่ทำงานอยู่ทุกคนล้วนต้องปรับตัวต้องไม่ยึดความชอบส่วนตัวจนไม่ฟังใครและในเส้นทางแห่งความก้าวหน้านั้นในการทำงานอย่างเดียวกันถ้าเทียบระหว่างมืออาชีพและคนในครอบครัวแล้วหากความสามารถเท่าๆกันในกรณีนี้...ครอบครัวต้องมาก่อนแต่ถ้าความสามารถห่างกันมากมืออาชีพย่อมต้องได้ตำแหน่งไปโดยมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องยอมรับคือทุกคนมีความเก่งแต่ไม่ทุกด้านซีอีโอต้องดูให้ออกและดึงความเก่งนั้นออกมาทั้งของลูกหลานและมืออาชีพเพราะคุณสันติมองว่า...ทุกวันนี้...การทำงานแบบonemanshowไม่มีอีกแล้วมีแต่ว่าต้องทำงานเป็นทีมในการทำงานย่อมต้องมีการคุยกันเถียงกันและเมื่อมีการสรุปหรือตัดสินใจแล้วต้องทำตามต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมซึ่งผลที่ออกมาอาจไม่ถูกใจเราก็ต้องยอมรับแล้วการแตกแยกจะไม่เกิดอย่างไรก็ตามคนเราก็ต้องการมีเวลาเป็นส่วนตัวมีความฝันของเราที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้บวกกับการอยากพิสูจน์ว่าความสำเร็จของเราเราสร้างได้เองจากศูนย์โดยไม่ต้องพึ่งหรือเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจครอบครัวคุณสันติจึงมองว่าลูกหลานของบุญรอดฯ...หากใครจะไปแสดงความสามารถนอกองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้เช่นการได้รับเกียรติให้เป็นนายกสมาคมใดๆก็ถือเป็นการยอมรับจากสังคมภายนอกที่เป็นการพิสูจน์ตัวเองแบบหนึ่งว่า...เราก็มีดีมีความสามารถถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้แสดงศักยภาพให้คนนอกได้รับรู้ไม่ใช่ก้าวหน้าได้เพราะมีธุรกิจครอบครัวหนุนอยู่ซึ่งบุญรอดฯในมุมของความเป็นครอบครัวจะไม่มีขั้นตอนที่วุ่นวายแบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนคือ1.การผลิต2.การตลาดและขาย3.การเงินในสมัยคุณปู่คือพระยาภิรมย์ภักดีก็จะเป็นคุณประจวบที่ถูกส่งให้ไปเรียนที่เยอรมนีเพื่อเป็นbrewmasterเพื่อรับผิดชอบด้านการผลิตมีคุณวิทย์ดูแลเรื่องตลาดและการขายส่วนคุณจำนงค์นั้นเมื่อเริ่มบริษัทอายุยังน้อยแต่เมื่อเรียนจบกลับมาก็มาดูแลเรื่องการเงินปัจจุบันเป็นประธานบริษัทคุณวุฒาซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของคุณวิทย์เมื่อเรียนจบกลับมาก็ดูด้านโรงงานโดยรวมในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการคุณวาปีบุตรชายคนที่2ของคุณวิทย์เคยเรียนทั้งที่อังกฤษและอเมริกาก็มาช่วยในส่วนของตลาดต่างประเทศปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการคุณปิยะซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของคุณประจวบก็ได้เรียนจนเป็นbrewmasterคนที่2ของประเทศไทยก็มาดูเรื่องการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วได้ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการต่อจากคุณประจวบจนถึงปลายปีพ.ศ.2542ก็ได้มอบให้คุณสันติผู้เป็นน้องชายที่เคยช่วยคุณวิทย์ดูแลเอเย่นต์แล้วสร้างงานใหม่ขึ้นเป็นแผนกการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบันของบุญรอดฯโดยคุณปิยะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารคุณจุตินันท์เมื่อเรียนจบกลับมาก็มารับผิดชอบสายการเงินและการบัญชีในส่วนของคุณจำนงค์ผู้เป็นบิดาปัจจุบันเป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่คุณโรจน์ฤทธิ์เทพาคำผู้เป็นหลานตาของคุณวิทย์ดูแลโรงงานต่อจากคุณวุฒาในตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการใหญ่คุณชญานินเทพาคำหลานตาของคุณวิทย์เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคุณพลิศร์ภิรมย์ภักดีหลานปู่ของคุณวิทย์บุตรชายคุณวาปีดูแลด้านการขายปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณสันต์ภิรมย์ภักดีบุตรชายคนโตของคุณสันติเป็นผู้จัดการสำนักงานนวัตกรรมทางธุรกิจ,กรรมการดูแลสินค้าnonalcoholicคุณปิติภิรมย์ภักดีบุตรชายคนที่2ของคุณสันติเป็นผู้จัดการกลุ่มการตลาดบจก.บุญรอดเทรดดิ้งคุณวุฒินันต์ภิรมย์ภักดีบุตรชายคนโตของคุณวุฒาเป็นผู้จัดการกลุ่มกิจกรรมและฝ่ายกิจกรรมดนตรีทางการตลาดคุณวรวุฒิภิรมย์ภักดีบุตรชายคนรองของคุณวุฒาเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม3คุณศริลสุขุมหลานตาของคุณประจวบเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารคุณทิพวดีสุขุมหลานตาของคุณประจวบเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม2คุณณัฐวรรณทีปสุวรรณลูกสาวของคุณวุฒาเป็นผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์เป็นลูกหลานทั้งหมด17ท่านสำหรับบริษัทอภิมหาใหญ่ที่มียอดขายถึง5หมื่นล้านในปี2552อย่างบุญรอดฯจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลภิรมย์ภักดีและเครือญาติจะสามารถผลิตลูกหลานได้ครบคนในทุกตำแหน่งอย่างเก่งสุดยอดด้วยจึงมีการวางแนวให้ลูกหลานเพื่อให้บริษัทได้มีโอกาสได้มืออาชีพมาร่วมงานอย่างมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกปิดเส้นทางความก้าวหน้าจากลูกหลานของตระกูลนั่นคือรุ่นต่อๆไปของลูกหลานที่จะมาทำงานที่บุญรอดฯต้องมีคุณสมบัติดังนี้-จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีผ่านการฝึกงานหรือเคยทำงานจากที่อื่นมาด้วยยิ่งดี-ไม่มีสิทธิประโยชน์มากกว่าพนักงานคนใดในบริษัท-ต้องมีผลงานที่ชัดเจนจึงจะได้รับการพิจารณาในการได้ก้าวหน้าและถ้าลูกหลานคนใดจะสามารถทำงานที่อื่นได้ทางครอบครัวจะสนับสนุนเต็มที่นี่คือความชัดเจนเพื่อให้ลูกหลานช่วยกันทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพร่วมกับทีมมืออาชีพที่เสริมกำลังจนเป็นทัพสิงห์ที่แข็งแกร่งและกู้ความเป็นที่หนึ่งกลับมาจนได้และพร้อมจะขยายตัวขยายงานให้สมกับที่บุญรอดฯเป็นมรดกที่...ปู่สร้าง...พ่อสาน...ลูกเสริม...หลานสืบต่อ...ต่อๆไป

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์