ส.ว.รุมชำแหละงบ4แสนล้าน ระบุแผนการใช้เงินไม่ชัดเจน

ส.ว.รุมชำแหละงบ4แสนล้าน ระบุแผนการใช้เงินไม่ชัดเจน

การประชุมวุฒิสภา ( ส.ว. ) สมัยสามัญนิติบัญญัติ ที่มีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ.....จำนวน 400,000 ล้านบาท ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เข้าฟังการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศการอภิปรายที่เข้มข้น

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นการออกร่าง พ.ร.ก. ดังกล่าวว่า เนื่องจากอำนาจการกู้เงินของรัฐบาลมีข้อจำกัดบางประการในส่วนเพดานการกู้เงินซึ่งต้องไม่เกิน 20 % ของงบประมาณ ขณะที่รัฐบาลต้องหาเงินลงทุนอีกจำนวน 6-700,000 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินเพิ่มเติม

รัฐบาลคำนึงถึงความเร่งด่วน ฉุกเฉิน และต่อเนื่อง จึงตราเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาท เป็นการกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ต้องเสนอสภา เพื่อทราบก่อนดำเนินการ และจะออกร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน อีก 400,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลมีเงินทุนเพียงพอแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ฐานะการคลังมีประสิทธิภาพในระยะยาว จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวจากภาวะถดถอย กลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่ปี 2553 และกลับสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่ปี 2554 โดยยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายดังกล่าวของรัฐบาล เนื่องจากมองว่ารัฐบาลไม่มีรายละเอียดการใช้เงินที่ชัดเจน และเกรงว่าการกู้เงินอาจทำให้รัฐบาลขาดวินัยการเงินการคลังได้ เช่น พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ส.ว.สรรหา ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าโครงการต่างๆในแผนกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้น ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร และเห็นว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นการแย่งสภาพคล่องในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคเอกชน

รวมถึงนายมณเฑียร บุญตัน ส.ว. สรรหา ที่กล่าวติงว่า รัฐบาลนำเสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้เริ่มฟื้นตัว แต่รัฐบาลกลับทำงานคล้ายกับว่า ประเทศกำลังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ ทั้งๆที่การใช้เงินตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะใช้ใน 2-3 ปีข้างหน้า โดยรัฐบาลควรที่จะเสนอไปตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณมากกว่า

เช่นเดียวกับ นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร ที่กล่าวว่า รัฐบาลกู้เงินไปก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ใช้ และงบประมาณประจำปี 2553 จำนวน 1.7 ล้านล้านบาท ก็กำลังจะผ่านสภา และยังเสนอ พ.ร.บ.กู้เงินอีก 400,000 ล้านบาทเข้ามาอีก เปรียบเสมือนกับสามล้อถูกหวย ที่มีเงินกองอยู่ตรงหน้าแต่ไม่รู้จะใช้อย่างไร แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีความซื่อสัตย์สุจริต และโดยส่วนตัวก็เชื่อเช่นนั้น แต่ขณะนี้ได้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้วในโครงการชุมชนพอเพียงในงบประมาณที่ผ่านมา จึงไม่มั่นใจว่า รัฐบาลจะสามารถจัดการงบประมาณส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่นายเจริญ ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง อภิปรายว่า นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แต่ละรัฐบาลได้มีนโยบายการกู้เงินมาโดยตลอด จนถึงรัฐบาลปัจจุบัน เมื่อรวมตัวเลขทั้งหมดจนถึงการกู้เงินของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ คิดเป็นประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท ทำให้ประชาชนเป็นหนี้จากการกู้เงินของรัฐบาล 100,000 บาทต่อหัว จึงอยากสอบถามรัฐบาลว่า มีแนวทางในการใช้หนี้อย่างไร และต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะปลดภาระหนี้ดังกล่าวได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ส.ว. ส่วนใหญ่จะอภิปรายไม่เห็นด้วย แต่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา อภิปรายเรียกร้องให้ ส.ว. รับหลักการในวาระแรกไปก่อน เพราะเกรงว่าจะเสียโอกาส และขอให้ไปปรับปรุงแก้ไขในชั้นการแปรญัตติของกรรมาธิการวิสามัญ โดยได้แสดงความเป็นห่วงว่า เรื่องกู้เงินตาม พ.ร.บ.ยังมีเวลาไม่เหมือนกับ พ.ร.ก. กู้เงินที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ขาดรายละเอียดที่จำเป็นในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต

โดยเฉพาะมาตรา 3 เป็นการจำกัดหน้าที่รัฐสภาเพียงแค่ให้รับทราบเท่านั้น ถ้าทำแบบนี้จะเป็นประเพณีที่ไม่ถูกต้องจากเดิมที่ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบ ต้องตกไปเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลและโครงการตาม พ.ร.ก.มีหลายโครงการที่เกิดปัญหา เช่น โครงการชุมชนพอเพียง หรือ การปรับปรุงขนส่งมวลชนระบบราง

ขณะที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา เปิดเผยว่า หากร่าง ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯก็จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 โดยใช้เสียงจาก ส.ส. และ ส.ว. ทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่าจำนวน 1 ใน 10 เสนอต่อประธานวุฒิสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะเห็นว่าร่างดังกล่าวไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 167 เนื่องจากแผนงานของโครงการในแต่ละรายการของการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน เป็นการทำงบประมาณไม่มีที่มาที่ไปของการใช้งบ เปรียบเหมือนการตีเช็คเปล่า เป็นการทำงบประมาณมั่ว และไม่ผ่านการตรวจสอบในวิธีการทางงบประมาณ

จึงเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ไม่น่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์