เจษฎา ว่องวัฒนะสิน เอทานอล เดี๋ยวล้นเดี๋ยวขาด ตลาด

เจษฎา ว่องวัฒนะสิน เอทานอล เดี๋ยวล้นเดี๋ยวขาด ตลาด

สัมภาษณ์เอทานอลขาดได้กลายเป็นถ้อยคำที่ช่วยบรรยายสถานการณ์ของผู้ประกอบการเอทานอลในช่วงปลายปีของทุกๆปีทั้งๆที่กำลังการผลิตติดตั้งของโรงงานเอทานอลปัจจุบันมีถึง2.4ล้านลิตร/วัน(ผลิตจริง1.18ล้านลิตร/วัน)แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถหาวัตถุดิบคือโมลาสมาผลิตได้สุดท้ายปัญหาก็จะถูกโยนกันไปมาระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้วนเวียนกลายเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุดท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ประชาชาติธุรกิจได้สัมภาษณ์นายเจษฎาว่องวัฒนะสินกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำตาลไทยเอทานอลจำกัดในฐานะอุปนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยถึงสถานการณ์การผลิตเอทานอลปัญหาและแนวทางการจัดการของอุตสาหกรรมเอทานอลในอนาคต-สถานการณ์เอทานอลปัจจุบันขณะนี้มีโรงงานเอทานอลที่ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น45โรงงานกำลังการผลิตติดตั้งรวมวันละ12.5ล้านลิตรโดยเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว16โรงกำลังการผลิตรวมวันละ2.425ล้านลิตรแบ่งเป็นโรงงานเอทานอลที่ใช้กากน้ำตาล(โมลาส)เป็นวัตถุดิบ11โรงกำลังการผลิตรวมวันละ1.645ล้านลิตรโรงงานเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ3โรงกำลังการผลิตรวมวันละ4.8แสนลิตรและโรงงานเอทานอลที่ใช้ได้ทั้งโมลาสและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ2โรงในขณะที่ความต้องการใช้เอทานอลปัจจุบันอยู่ที่วันละ1.2ล้านลิตรน้อยกว่าปริมาณการผลิตกว่า1เท่าตัว-ทำไมถึงขาดแคลนเอทานอลทั้งๆที่กำลังการผลิตรวมเกินแต่ละปีของอุตสาหกรรมเอทานอลจะมี2ปัญหา2ช่วงเวลาคือช่วงต้นปีผู้ประกอบการต้องเผชิญกับปัญหาเอทานอลล้นตลาดเนื่องจากเป็นช่วงโรงงานน้ำตาลหีบอ้อยดังนั้นปริมาณกากน้ำตาล(โมลาส)ที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลจึงมีจำนวนมากโรงงานเอทานอลสามารถหาซื้อวัตถุดิบมาผลิตได้เต็มกำลังการผลิตซึ่งรวมๆแล้วทำให้ปริมาณการผลิตเกินความต้องการถึงขั้นล้นตลาดด้วยซ้ำและรัฐบาลก็แก้ปัญหาได้แค่ผลักดันให้ผู้ผลิตส่งออกมากขึ้นพอมาถึงช่วงปลายปีอุตสาหกรรมนี้ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาเอทานอลขาดแคลนเนื่องจากช่วงต้นปีที่มีปัญหาเอทานอลล้นตลาดผู้ผลิตก็ไม่กล้าที่จะสต๊อกวัตถุดิบโมลาสเป็นจำนวนมากประกอบกับราคาเอทานอลในช่วงต้นปีต่ำมาก(ลิตรละ17บาท)ไม่คุ้มที่จะสต๊อกวัตถุดิบไว้เพราะต้องขายต่ำกว่าทุนซึ่งการขายโมลาสในช่วงนั้นที่ราคาตันละ90เหรียญสหรัฐถือว่าได้ราคาดีกว่าสต๊อกไว้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลหากผู้ผลิตรู้ล่วงหน้าว่าราคาเอทานอลจะปรับเพิ่มขึ้นถึงลิตรละ23-24บาทผู้ผลิตก็คงจะสต๊อกไว้จากเหตุผลดังกล่าวทำให้วัตถุดิบ(โมลาส)ช่วงปลายปีเหลือน้อยแม้กำลังการผลิตจะพร้อมแต่ไม่มีวัตถุดิบมาผลิตจึงเกิดการขาดแคลนรัฐบาลเองก็แก้ปัญหาง่ายๆโดยให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกซึ่งทำไม่ได้เพราะผู้ผลิตได้ทำสัญญาส่งมอบให้กับลูกค้าต่างประเทศแล้วถ้าไม่ทำตามสัญญาก็ถูกปรับอีกผมคิดว่าปัญหาเอทานอลขาดแคลนกับเอทานอลล้นตลาดเป็นเรื่องเดียวกันถ้าหากไม่มีการปรับปรุงหรือการบริหารจัดการไม่ดีปัญหาวัฏจักรนี้ต้องเกิดขึ้นทุกปีไม่จบสิ้น-จะแก้ไขปัญหากันอย่างไรแนวทางแก้ไขปัญหาก็คือการบริหารจัดการของกระทรวงพลังงานต้องแสดงนโยบายที่ชัดเจนกระตุ้นความต้องการให้เกิดการใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้นต้องยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน91ซึ่งใครใช้แก๊สโซฮอล์ไม่ได้ก็ให้หันมาใช้เบนซินออกเทน95แทนซึ่งการยกเลิกเบนซิน91ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นในระดับวันละ2ล้านลิตรจึงจะคลี่คลายปัญหาได้นอกจากนั้นควรผลักดันการจำหน่ายเอทานอลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมได้เช่นอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกซึ่งปัจจุบันกรมสรรพสามิตไม่ยอมให้ขายเหตุที่ไม่ยอมให้ขายก็เพราะกลัวการลักลอบแต่ในความเป็นจริงรัฐบาลแก้ไขปัญหาได้เพราะการจำหน่ายมีระบบการควบคุมที่เข้มงวดมากเซ็นเซอร์ตรวจวัดตลอดรัฐบาลบอกว่าเปิดเสรีเอทานอลแต่กลับจำกัดการขายให้แต่บริษัทน้ำมันเท่านั้นการส่งออกเอทานอลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการส่งออกมีต้นทุนต้องมีการเช่าแท็งก์ต้องรวมปริมาณเป็นลอตใหญ่ในการส่งออกไม่สามารถส่งออกเป็นลอตเล็กๆได้-หากทั้ง45โรงงานเปิดหมดจะทำอย่างไรรัฐบาลต้องส่งเสริมการปลูกอ้อยและมันให้เยอะมากขึ้นส่งเสริมพลังงานทดแทนเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอลเช่นน้ำมันแก๊สโซฮอล์E85หรือE100คู่ขนานกันไปถ้าส่งเสริมทำเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่ต้องประกันราคาไม่ต้องเป็นภาระของรัฐเป็นภาพที่สวยงามมากวันนี้น้ำมันแพงประเทศแถบตะวันออกกลางได้ประโยชน์ทำไมไม่ส่งเสริมน้ำมันบนดินประเทศไทยสามารถทำเองได้เกษตรกรก็ได้ประโยชน์ด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรยืนยันหรือเป็นลักประกันว่าบริษัทน้ำมันจะซื้อเอทานอลตลอดไปถ้าขายเอทานอลแพงเขาไม่ขายแก๊สโซฮอล์ก็ได้หันไปขายน้ำมันปกติแทนอย่าคิดว่าผู้ผลิตเอทานอลโก่งราคาเพราะข้อมูลปัจจุบันทุกฝ่ายรู้ถึงกันหมดมีข้อมูลราคาตลาดโลกยืนยันผู้ผลิตเอทานอลไม่สามารถโก่งหรือเก็งกำไรแต่อย่างใด

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์