จี้ประชาพิจารณ์ทุบศาลฎีกา 37เครือข่ายอนุรักษ์ย้ำต้องทำEIA / ตึกใหม่สูง4ชั้น บดบังพระบรมหาราชวัง

จี้ประชาพิจารณ์ทุบศาลฎีกา 37เครือข่ายอนุรักษ์ย้ำต้องทำEIA / ตึกใหม่สูง4ชั้น บดบังพระบรมหาราชวัง

กรมศิลปากร จับมือ 37 เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม อาทิ สมาคมสถาปนิก /สมาคมอนุรักษ์ฯ/สถาบันสิ่งแวดล้อม/ จุฬา/ กทม. ฯลฯ กระทุ้ง ศาลฎีกา และคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ จัดประชาพิจารณ์ใหญ่รับฟังเสียงประชาชน ชี้ทุบทิ้งสร้างอาคารใหม่ 4 ชั้น สูงกว่าพระบรมมหาราชวัง ต้องอยู่ในข่ายขออนุญาตผลกระทบสวล.หรือ EIA ทั้งแก้พ.ร.บ.โบราณสถาน 2535 คุมครองอาคารทรงคุณค่า ยันหากเพิกเฉยรวมตัวประท้วงแน่

จากกรณีที่ นักอนุรักษ์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างคัดค้านการทุบทิ้ง เพื่อก่อสร้างอาคารศาลฎีกาใหม่ บริเวณถนนราชดำเนิน และตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) มานานหลายสิบปี เนื่องจากต่างมองว่าเป็นอาคารเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ขณะที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ยืนกรานว่าจะเดินหน้าก่อสร้างใหม่นั้น

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยฐานเศรษฐกิจว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหนังสือเพื่อส่งถึงศาลฎีกาเพื่อขอให้ระงับการรื้อทิ้งเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่บริเวณถนนราชดำเนินหรือบริเวณท้องสนามหลวง เนื่องจากเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ควรที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน ขณะเดียวกัน กรมต้องการขอพิจารณาแบบรายละเอียดอาคาร ซึ่งที่ผ่านมา ศาลฎีกายังไม่ส่งให้แต่อย่างใด

การรื้ออาคารเก่าเพื่อก่อสร้างใหม่ ในทางปฏิบัติ เจ้าของเรื่องหรือ ศาลฎีกา ควรจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะนอกจากจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจแล้ว การก่อสร้างดังกล่าว ยังมีผลต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง เนื่องจาก เป็นอาคารขนาดใหญ่ และสูง ไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั้น อีกทั้งยังตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งใกล้เขตพระบรมมหาราชวัง และ โบราณสถานอื่นๆ ดังนั้นจะต้องขออนุญาตเพื่อจัดทำรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ อีไอเอ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามกรอบขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น

นายเกรียงไกรกล่าวอีกว่า ปัญหาปัจจุบันอาคารศาลฎีกายังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) โบราณสถานพ.ศ. 2535 ส่งผลให้ กรมไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ ขณะเดียวกันกรมยึดหลักปฏิบัติ ว่าอาคารที่เก่าแก่ และ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าเก็บไว้ให้ประชาชนตลอดจนชนรุ่นหลังได้ศึกษาน่าจะอยู่ในข่ายโบราณสถาน ซึ่งได้มอบให้เจ้าหน้าที่ประเมินคุณค่าของอาคารดังกล่าวแล้ว

ขณะเดียวกันกรมได้อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. โบราณสถาน พ.ศ. 2535 โดยกำหนดคำนิยาม และ สาระสำคัญของกฎหมายใหม่ ให้คุ้มครองอาคารที่ทรงคุณค่าสำคัญๆ โดยห้ามไม่ให้ถูกทำลายหรือ รื้อถอน เพื่อก่อสร้างใหม่ตามอัตโนมัติ โดยเกณฑ์การพิจารณา จะไม่จำเป็นต้องเป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานกับกรมศิลปากร แต่ หากอาคารดังกล่าว ประเมินแล้วมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ให้ความรู้ แม้จะมีอายุการใช้สอยอาคารไม่กี่ปี ก็อยู่ในข่ายเป็นอาคาร ที่เป็นมรดกแห่งความทรงจำ ซึ่งหากอาคารเหล่านี้ประเมินคุณค่าออกมา ต่อไปจะไม่สามารถทุบหรือทำลายได้ ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าจะเร่งผลักดันออกมาบังคับใช้โดยเร็วเพื่อคุ้มครองอีกหลายอาคารที่ทรงคุณค่าและกำลังจะถูกทำลาย

ด้านนางจุฬา สุดบรรทัด นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขณะนี้ ได้มีการรวมตัวกัน ระหว่างองค์กรต่างๆ รวม 22 แห่ง ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม เครือข่ายสถาปนิก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครฯลฯ และ ในนามบุคคล อีก 15 ราย รวม 37 รายหรือ 37 เครือข่ายอนุรักษ์ด้านศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมตัว คัดค้านต่อเนื่อง

เราเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี และ ศาลฎีกาเอง จัดประชาพิจารณ์รับฟังเสียงของประชาชน ว่าอาคารดังกล่าวสมควรรื้อและสร้างใหม่ หรือไม่ เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่มีความสูงถึง 4 ชั้นซึ่งสูงกว่าอาคารเดิม ที่สำคัญยังเป็นอาคารที่สูงกว่าพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมองว่าไม่เหมาะสม และหากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการสร้างใหม่ ทาง สมาคมและเครือข่ายก็จะทบทวนบทบาทของตนเอง

เช่นเดียวกับ นายประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง หนึ่งในคณะกรรมการอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้มีการรวมตัวกันเกือบ 40 องค์กร ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม เครือข่ายสถาปนิก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร. สุเมธ ชุมสาย กทม. พลังมวลชน ฯลฯ คัดค้านอย่างต่อเนื่อง และหากยังคงดำเนินการต่อและไม่มีการเปิดประชาพิจารณ์ เครือข่ายจะรวมตัวกันประท้วงต่อการกระทำดังกล่าวต่อไป

Advertisement Replay Ad
กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์