ประธานบอร์ด''อีลิท การ์ด'' หวังครม.ให้โอกาส ย้ำดาวน์ไซซ์ต่อลมหายใจ

ประธานบอร์ด''อีลิท การ์ด'' หวังครม.ให้โอกาส ย้ำดาวน์ไซซ์ต่อลมหายใจ

สารพัดรากเหง้าปัญหาของอีลิทการ์ด คงหนีไม่พ้นการทุจริตที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับจากเริ่มตั้งโครงการเมื่อปี 2546 เปลี่ยนผู้บริหารกี่ครั้งก็มีเรื่องทุจริตผุดตามมาทุกยุคทุกสมัย มาจนถึงการก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 และยุคพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ใจก็อยากจะล้มโครงการนี้ใจแทบขาด ทำให้การแก้ปัญหาของอีลิทการ์ดเริ่มมีความจริงจังมากขึ้น อ่านได้จากสัมภาษณ์นายธงชัย ศรีดามา ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด หรือทีพีซี

++เชื่อครม.ไม่ยุติโครงการ

สำหรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของอีลิทการ์ด ทางผู้บริหารทีพีซี ทราบว่าในเร็วๆ นี้ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจะนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการอีลิทการ์ด เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา ซึ่งจะเป็นการพิจารณาหาทางออกของโครงการนี้ ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารทีพีซีและบอร์ดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ได้สรุปผลไว้ชัดเจน ภายใต้ 4 แนวทางหลักที่วางไว้

ได้แก่ การยุติหรือล้มเลิกโครงการ การปรับโครงสร้างแล้วดำเนินการต่อ การดำเนินการต่อภายใต้การดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท. และสุดท้ายการให้เอกชนเข้าร่วมทุน ซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าการยุติโครงการเป็นไปไม่ได้ เพราะจะส่งผลกระทบมาก แต่น่าจะเป็นการดำเนินโครงการภายใต้ 3 แนวทางหลัก ทั้งให้เอกชนร่วมบริหาร หรือการอยู่ภายใต้การกำกับของททท. หรือไม่ก็เป็นการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดรับกับสภาพธุรกิจขณะนี้แล้วดำเนินการต่อมากกว่าการยุติโครงการ

เนื่องจากโครงการอีลิทการ์ดยังมีโอกาสที่จะไปได้ เห็นได้จากการปรับลดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสมาชิกแล้ว ส่งผลให้บริษัทลดรายจ่ายได้ถึง 20 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งตัวเลขรายได้ก็มีแนวโน้มดีขึ้น แม้จะยังมียอดรายได้ติดลบสะสมก็ตาม โดยจากตัวเลขรายงานเดือนกรกฎาคมเป็นบวก มีรายได้เข้ามากว่า 200 ล้านบาท ทำให้ขณะนี้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ 367 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าการปรับลดสิทธิประโยชน์ต่างๆและการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ตารางประกอบ)เห็นผลดี ซึ่งก็ต้องเดินหน้าทำต่อ

++ดาวน์ไซซ์โครงสร้างองค์กร

รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ต้องการประหยัดรายจ่ายขององค์กร ก็จะมีการปรับโครงสร้างองค์กร ภายใต้โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือเออร์ลี่ รีไทร์ โดยบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย เพื่อให้มีการปรับลดตำแหน่งงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้บริษัทประหยัดรายจ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานกว่า 5 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพนักงานและลูกจ้างรวม 140 คน โดยมีเป้าหมายจะให้สมัครใจออกอีก 15 ราย หลังจากที่เคยให้ออกไปแล้ว 15 ราย รวมเงินจ่ายชดเชย 10 ล้านบาท

โดยในเบื้องต้นในส่วนของบอร์ดทีพีซีเองก็ได้เห็นชอบให้ระดับรองผู้จัดการ 2 ราย คือ นายณัฐพล เลขวิทักษ์ รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการจัดจำหน่ายและการตลาด และนายยอดชาย แก้วเพ็ญศรี รองผู้จัดการใหญ่ สายงานสิทธิประโยชน์และสมาชิกสัมพันธ์ ให้ร่วมโครงการนี้ เนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนถึง 1.8 แสนบาทต่อเดือนซึ่งถือเป็นเงินเดือนที่สูงมาก

ส่วนระดับพนักงานคาดว่าฝ่ายขาย ซึ่งขณะนี้ไม่ต้องขายแล้วจะให้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด แต่ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการนี้พนักงานทุกคนมีสิทธิ์แต่จะมีคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอชื่อต่อบอร์ดและแจ้งต่อพนักงานให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน

++ลดวงเงินจัดซื้อกันรั่วไหล

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการอีลิทการ์ดสามารถดำเนินต่อไปได้ สอดรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เป็นอยู่ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของบริษัท เนื่องจากใช้ระเบียบเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2547 ต่อมาถึงปี 2550 เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนไปของสภาพองค์กรในปีนี้ จึงได้มีการปรับระเบียบและอำนาจของฝ่ายบริหารในการอนุมัติเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเดิมให้อำนาจโดยไม่มีจำกัด ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของเงินและบางส่วนเป็นการใช้ไปโดยสูญเปล่าหรือเสียประโยชน์

ทั้งนี้ระเบียบและอำนาจการอนุมัติงบประมาณของผู้บริหารระดับผู้จัดการจะเหลือเพียง 3 ล้านบาท ส่วนประธานกรรมการ อนุมัติได้ 10 ล้านบาทขึ้นไป จากเดิมผู้จัดการมีอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงถึง 25 ล้านบาท และประธานต้อง 50 ล้านบาทขึ้นไป

++จี้ตรวจสัญญาย้อนหลัง

ส่วนการยกเลิกสัญญากับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอที ผู้จัดวางระบบคอมพิวเตอร์ 2 ระบบให้กับบริษัท คือ ระบบสำนักงานการสำรองผ่านระบบออนไลน์ และระบบบริหารสมาชิกสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ หรือ ซีอาร์เอ็ม และถูกเอไอทีเรียกร้องค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาจำนวน 38 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเตรียมการประมูล 4 รายการเป็นวงเงิน 6 แสนบาท ค่าเตรียมเจ้าหน้าที่โครงการทำงาน 10 เดือน เป็นเงิน 11 ล้านบาท ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ 18 ล้านบาท และค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา 9 ล้านบาท

แม้เอไอที จะเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ทางทีพีซีจะไม่จ่ายค่าเสียหายตามที่มีการเรียกร้องมา พร้อมทั้งได้คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเห็นว่าเอกสารและรายละเอียดของโครงการยังไม่พร้อม และเป็นสัญญาที่เสียเปรียบมาก มูลค่าของสัญญาก็สูงมากถึง 77.3 ล้านบาท ที่มีการทำกันในช่วงผู้บริหารยุคก่อน ซึ่งทีพีซีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

พร้อมมอบหมายให้ นายยอดชาย แก้วเพ็ญศรี รองผู้จัดการใหญ่ สายงานสิทธิประโยชน์และสมาชิกสัมพันธ์ ทีพีซี ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนรับรู้กับโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกได้เข้าไปเจรจา ภายใต้ครรลองทางธุรกิจหรือการเจรจาต่อรองเพื่อให้บริษัทเสียหายน้อยที่สุด ในระยะเวลา 7 วัน คาดว่าจะสามารถเจรจาได้ แต่หากไม่สามารถเจรจาได้และจะต้องเอาผิดกับตัวบุคคล ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายร่วมกระทำผิดทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าจะสามารถเอาผิดย้อนหลังได้หรือไม่

ยกตัวอย่าง นายยอดชาย แก้วเพ็ญศรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับรู้ในการดำเนินการมาต่อเนื่อง รวมถึงอาจจะต้องมีผู้รับผิดชอบร่วมอื่นๆด้วย และแม้บอร์ดทีพีซีจะเห็นชอบให้นายยอดชาย ออกจากตำแหน่งตามโครงการเออร์ลี่ รีไทร์ ก็ไม่ใช่เป็นการตัดตอนเพื่อให้พ้นผิด อีกทั้งการตรวจสอบหาความผิดก็ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วไม่ได้กระทำผิดหรือไม่ได้ผิดเพียงคนเดียว ยังมีฝ่ายบริหารอื่นๆ อีก และหากตรวจสอบแล้วความเสียหายไม่มากก็คงแล้วกันไป

รวมถึงทีพีซี ยังได้ตรวจสอบการทุจริตในโครงการสัญญาเช่าพื้นที่โฆษณาภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท เจซี เดอโกฯ หรือ เจซีดี มูลค่า 24 ล้านบาท ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งทีพีซีจะไม่ต่อสัญญาแล้ว เนื่องจากสถานะการเงินของบริษัทที่เป็นอยู่ยังมีปัญหา ทั้งสัญญาดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสมในเรื่องราคาที่สูงเกินไป โดยบริษัทต้องจ่ายเงินกว่า 1.7 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับเป็นค่าเช่าป้ายโครงการ อีกทั้ง ทีพีซียังเตรียมจะตรวจสอบย้อนหลังว่ามีสิทธิ์ไปยื่นประมูลหรือไม่ และราคาที่คิงเพาเวอร์เสนอมาก็ถูกกว่า เจซีเดอโก ยื่นเหตุใดทางฝ่ายบริหารจึงไม่เลือก

ทั้งหมดล้วนเป็นความพยายามในการเข้ามาแก้ปัญหาอีลิทการ์ด ของทีมผู้บริหารชุดใหม่ ที่ก็ยังว่าทีพีซีน่าจะไปได้ หากจัดโครงการองค์กรและการทำงานให้เข้าที่เข้าทางได้อย่างแท้จริง

Advertisement Replay Ad
'สตาร์บัคส์' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

'เยาวราช 4.0' เผยภาพสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ตกแต่งสไตล์จีน-ยุโรป

'เยาวราช 4.0' เผยภาพสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ตกแต่งสไตล์จีน-ยุโรป

'ราคาทองคำ' ช่วงตรุษจีนปรับลดลง

'ราคาทองคำ' ช่วงตรุษจีนปรับลดลง

'ทรัมป์' ประกาศแผนอภิมหาโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 47.4 ล้านล้านบาท

'ทรัมป์' ประกาศแผนอภิมหาโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 47.4 ล้านล้านบาท

พาณิชย์-เกษตร ตรวจตลาดรับเทศกาลตรุษจีน

พาณิชย์-เกษตร ตรวจตลาดรับเทศกาลตรุษจีน

หุ้นและธุรกิจอะไรบ้าง? ที่คนจะนึกถึงในเดือนแห่งความรัก

หุ้นและธุรกิจอะไรบ้าง? ที่คนจะนึกถึงในเดือนแห่งความรัก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์