ขานรับเชียงใหม่นครแห่งไมซ์ สมาคมโรงแรมภาคเหนือโหมโปรโมตแจ้งเกิดศูนย์ประชุมนานาชาติ

ขานรับเชียงใหม่นครแห่งไมซ์ สมาคมโรงแรมภาคเหนือโหมโปรโมตแจ้งเกิดศูนย์ประชุมนานาชาติ

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ขานรับโครงการ เชียงใหม่ นครแห่งไมซ์ ชี้ช่วยสร้างความโดดเด่นด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติ เสริมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รู้จักเชียงใหม่อยู่แล้ว โดยมุ่งโปรโมตตลาดไมซ์จากต่างประเทศ รับศูนย์ประชุมนานาชาติที่จะเปิดในปี 54 หลังล่าสุดอีเอ็มซี เพาเวอร์ไลน์ ชนะประมูล ด้านผู้ว่าฯเชียงใหม่ ชงแผนเมดิคัล ฮับ กว่า 3 พันล้านขอใช้งบไทยเข้มแข็ง หลังเนเธอร์แลนด์ให้งบมากว่า35%

นายกนก สุวรรณวิสูตร์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่าที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ ในมุมการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นที่โดดเด่นและรับรู้ของตลาดท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยู่แล้ว แต่ในด้านของตลาดไมซ์ (การจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดนิทรรศการ) จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีการสร้างความรับรู้ในความโดดเด่นนี้ต่อสายตาของต่างประเทศมากนัก ทั้งๆมีศักยภาพที่พร้อมรองรับอยู่แล้ว

ดังนั้นการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในความร่วมมือ โครงการ เชียงใหม่ นครแห่งไมซ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพอุตสาหกรรม การประชุมและแสดงสินค้าให้กับเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม

เนื่องจากเมื่อมีการเดินทางมาประชุมสัมมนาก็จะมีการท่องเที่ยวร่วมด้วย ก่อให้เกิดการจับจ่ายสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้น เช่น การจัดการประชุมขององค์การเอ็นจีโอหรือมิชชันนารี ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ เดิมใช้ฟิลิปปินส์เป็นฐานในการจัดงาน เมื่อมีการประชาสัมพันธ์แสดงศักยภาพความโดดเด่นของพื้นที่ ทางกลุ่มมิชชันนารีนี้ก็ได้เลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดประชุมสมาชิกกว่า 300-700 คน จัดประชุมสัมมนา 6-7 วัน มีการบุ๊กกิ้งห้องพักระหว่างการจัดประชุมถึง 7 ล้านบาท ก็จะสร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่อย่างมาก เป็นต้น

รวมทั้งทางจังหวัดยังจะร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมงานไมซ์ เพื่อการจัดโรดโชว์ไปยังประเทศต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ รวมถึงการปูทางให้กับความพร้อมด้านอื่นๆ เพื่อรองรับตลาดไมซ์ ทั้งการสร้างศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ เชียงใหม่ นอกจากนี้จะร่วมมือกับผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นนครแห่งไมซ์ ซึ่งทางจังหวัดจะรวบรวมรายละเอียดเพื่อนำเสนอและหารือกับหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้เชียงใหม่จะมีศักยภาพความพร้อมรองรับการเป็นนครแห่งไมซ์แล้ว ทั้งทางด้านสถานที่จัดประชุมที่สามารถจุได้รวมกว่าหมื่นคน มีห้องพักรองรับกว่า 3.2 หมื่นห้อง แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่เชียงใหม่ก็ยังติดปัญหาการคมนาคมขนส่งที่ยังไม่เพียงพอ ทั้งการบริการของเครื่องบินตรง เครื่องบินเช่าเหมาลำ ระบบการขนส่งของจังหวัดที่เชื่อมต่อได้อย่างสะดวก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจัดงานประชุมสัมมนาในเชียงใหม่ที่ยังคงสูงมากคิดเป็น 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งหากจะให้ดีค่าใช้จ่ายเรื่องขนส่งน่าจะอยู่ที่ 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

โดยในเรื่องนี้ทางจังหวัดก็ได้นำเสนอต่อ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อครั้งเดินทางมาที่เชียงใหม่ ซึ่งทางรัฐมนตรีก็รับปากว่าจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางรัฐบาลมีโครงการที่ทำรถไฟสายเอเชียอยู่แล้วซึ่งเป็นรถไฟความเร็วที่วิ่งผ่านเวียดนาม ลาว พิษณุโลก ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาต่อขยายมาสู่เชียงใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เป็นเส้นทางคมนาคมรองรับตลาดไมซ์เชียงใหม่ด้วย

นอกจากนี้ก็ได้หารือกับสายการบินต่างๆ ที่เปิดบินเข้าเชียงใหม่ในการเพิ่มเที่ยวบิน การปรับลดราคากระตุ้นการเดินทาง รวมถึงกระตุ้นให้สายการบินใหม่บินเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เชียงใหม่ในปี 2553 จะมีสายการบินเปิดบินเข้าเชียงใหม่เพิ่ม 5-6 สายการบินรวมเป็น 12 สายการบิน ทำให้เกิดการบริการที่หลากหลาย สร้างความสะดวกและรวดเร็ว รองรับการเป็นเชียงใหม่นครแห่งไมซ์ได้

นายกนก กล่าวต่อว่า ในส่วนภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ว่าท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะสเปน โปรตุเกส อิตาลี เบลเยียม เดินทางมาเที่ยวยังเชียงใหม่ลดลงกว่า 40% จากสารพัดปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ก็คาดว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซันนี้ กอปรกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขณะนี้มีสัญญาณการฟื้นตัว และการมีหลินปิง ทำให้คนเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อชมหมีแพนด้า น่าจะทำให้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยช่วงไฮซีซันนี้75% เพิ่มจากปัจจุบันที่อยู่ที่ราว 33%

ส่วนม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือสสปน.เปิดเผยว่า ล่าสุดทางสสปน.ได้ลงนามเอ็มโอยูกับจ.เชียงใหม่และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ทิก้า)เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมให้จ.เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในภูมิภาคภาคเหนือ ซึ่งการร่วมมือกันทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อโปรโมตตลาดไมซ์ล่วงหน้า ก่อนที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่จะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการราวปี 2554 และสสปน.ยังได้จัดทำโครงการ Mice 4 Youth โดยจะเปิดอบรมความรู้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาในจ.เชียงใหม่ ที่จะเริ่มกับ 9 สถาบันการศึกษา ส่งเสริมตลาดไมซ์แก่เยาวชน

ขณะที่นายอมรพันธุ์ มินานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจ.เชียงใหม่จะสนับสนุนตลาดไมซ์อย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่นครแห่งไมซ์ เพื่อส่งเสริมตลาดไมซ์ เนื่องจากมีห้องพักถึง 3.2 หมื่นห้อง มี 6 สายการบินบินตรงมายังเชียงใหม่ และจะเพิ่มเป็น 12 สายการบินในปี 2553 อีกทั้งเชียงใหม่

อีกทั้งจ.เชียงใหม่ยังมีแผนจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการรักษาสุขภาพของภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการก่อสร้างศูนย์บริการการแพทย์ ตรงพื้นที่กรมทางหลวงเก่าขนาดพื้นที่ 20 ไร่ โดยเบื้องต้นทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เสนองบประมาณให้เปล่าจำนวน 60 ล้านยูโร(เทียบอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 48 บาท)ประมาณ2,880 ล้านบาท คิดเป็น 35% ของงบทั้งโครงการ 5,348 ล้านบาทเพื่อร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเมดิคัลฮับหรือศูนย์บริการการแพทย์นี้ แต่มีข้อแม้ว่ารัฐบาลไทย จะต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 65% ของงบก่อสร้างทั้งหมดเพิ่มเติมด้วย ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างยื่นของบไทยเข้มแข็งจากรัฐบาลมาดำเนินการ

นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาก่อสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ บริเวณ อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นอำเภอใหม่ล่าสุดของจ.เชียงใหม่(อยู่ระหว่างรอพระราช

กฤษฎีกาประกาศใช้) ที่จะสร้างเป็นศูนย์การฝึกซ้อม เล่นกีฬา บนพื้นที่ 100 ไร่ คาดว่าใช้งบราว 200-30 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างคงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

ด้านนางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาจัดจ้างงานก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจ.เชียงใหม่ เผยว่าจากการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ ด้วนระบบอี-ออกชัน บริษัทกิจการร่วมค้าอีเอ็มซี เพาเวอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยการเสนอราคาค่าก่อสร้างที่ 1,867 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาต่ำที่สุดจากบริษัทที่สนใจเข้าประมูล 5 บริษัท โดยต่ำกว่าราคากลางถึง 1.84% สามารถประหยัดงบประมาณได้ 378 ล้านบาท จากราคากลางค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณตั้งไว้ที่ 2,245 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงนามว่าจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2552 เริ่มลงมือก่อสร้างพร้อมวางศิลาฤกษ์ภายในเดือนธันวาคมนี้ ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2544 ซึ่งจะตรงกับปีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกอีกครั้งที่จ.เชียงใหม่ และการมีศูนย์ประชุมระดับนานาชาติเกิดขึ้น ที่จ.เชียงใหม่ ก็จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือให้เติบโตเพิ่มขึ้น เพราะไม่เพียงแต่เรื่องการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นเรื่องของตลาดไมซ์ที่จะดึงดูดภาคธุรกิจจากต่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านให้มาใช้บริการได้ สำหรับการรองรับการประชุมขนาดใหญ่

Advertisement Replay Ad
บอลโลกประชารัฐกับกฎ Must Have ที่ทำคนไทย (เกือบ) อดดูถ่ายทอดสด

บอลโลกประชารัฐกับกฎ Must Have ที่ทำคนไทย (เกือบ) อดดูถ่ายทอดสด

มูลค่า ‘NETFLIX’ ทะลุแสนล้านดอลลาร์

มูลค่า ‘NETFLIX’ ทะลุแสนล้านดอลลาร์

ยุโรปเร่งดึงนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม

ยุโรปเร่งดึงนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม

‘Amazon’ เปิดตัวร้านสะดวกซื้อไร้แคชเชียร์แห่งแรก

‘Amazon’ เปิดตัวร้านสะดวกซื้อไร้แคชเชียร์แห่งแรก

ลุ้นมธุสร 'ล่า' กำไรให้ช่องวัน 31

ลุ้นมธุสร 'ล่า' กำไรให้ช่องวัน 31

ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 61 ง่ายนิดเดียว

ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 61 ง่ายนิดเดียว

ตั้งธุรกิจใหม่ปี 60 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตั้งธุรกิจใหม่ปี 60 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

'เฟสบุ๊ก' ประกาศให้ผู้ใช้งานจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

'เฟสบุ๊ก' ประกาศให้ผู้ใช้งานจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์