บวท.เล็งเพิ่มทุน5พันล.พ่วงไทยเข้มแข็ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งทางอากาศ/ดันรายได้ส่วนเกี่ยวเนื่องกา

บวท.เล็งเพิ่มทุน5พันล.พ่วงไทยเข้มแข็ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งทางอากาศ/ดันรายได้ส่วนเกี่ยวเนื่องกา

บวท.ดันรายได้ปี 53 พุ่ง 5 พันล้านบาท เน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องการบินเป็น 20% พร้อมกางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท ภายใต้งบไทย เข้มแข็ง ทั้งเพิ่มออพชันให้นำงบมาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทบวกกับการเพิ่มทุนของ 90 สายการบินผู้ถือหุ้น ดันทุนจดทะเบียน

จาก 660 ล้านบาท เป็น 5 พันล้านบาท

พล.อ.อ.สมชาย เธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ว่า ในขณะนี้บวท.ได้ประเมินภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ในปีหน้า โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายได้อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ราว 4,000 ล้านบาท (ปีนี้มีเที่ยวบินเข้าไทยลดลงราว 9 % จากเหตุชุมนุมปิดสนามบินสุวรรณภูมิช่วงปลาย ปี 2551 วิกฤติเศรษฐกิจโลก การเมืองในประเทศ รวมถึงการระบาดของเชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009)

ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายปีนี้ สถานการณ์การบินจะกลับมาดีขึ้น ดังเห็นได้จากมีสายการบินต่างประเทศคือ คิงฟิชเชอร์ ของประเทศอินเดีย และสายการบินโลว์คอสต์ของจีนที่จะเปิดบินเข้าไทยเร็วๆ นี้ รวมไปถึงการประเมินภาพรวมการบินในการประชุมเอเปก (ด้านการบิน) เมื่อไม่นานมานี้ พบว่าสายการบินในเอเชียยังมีการเติบโตเป็นบวก 5.5% ในขณะที่ทั่วโลกเป็นบวก 3.9% น่าจะสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลทำให้ธุรกิจของบวท.ในปี 2553 มีการเติบโต และมีรายได้สูงถึง

5,000 ล้านบาท

บวท.เตรียมจัดทำแผนธุรกิจปี 2553 ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน (เช่น รายได้จากบริการบินทดสอบเครื่องช่วยการเดินอากาศยาน การให้บริการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารในเขตท่าอากาศยานต่างประเทศ เป็นต้น) จาก

7% เป็น 20% และลดรายได้จากธุรกิจการบิน (ค่าธรรมเนียมการจัดการจราจรทางอากาศที่เรียกเก็บกับสายการบิน)

จาก 93% ให้อยู่ในระดับ 80% เพื่อทำ ให้ธุรกิจอยู่ได้ เพราะจะได้ไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยลบต่างๆ ที่จะทำให้เที่ยวบินเข้า-ออกไทยลดลง อันส่งผลกระทบกับรายได้หลักของบวท.

รวมถึงการลดรายจ่ายในองค์กร

โดยขอความร่วมมือกับพนักงานช่วยกันประหยัดรายจ่ายในองค์กรให้ได้ตามเป้า 120 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปีนี้เริ่มดำเนิน

การแล้วและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ลดรายจ่ายได้แล้ว 102 ล้านบาท

พล.อ.อ.สมชาย กล่าวอีกว่า เพื่อรองรับการบริการที่มากขึ้น บวท.จึงได้จัดทำรายละเอียดโครงการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ (ตารางประกอบ) ใช้งบมูลค่า 4,000 ล้านบาท (ภายใต้งบไทยเข้มแข็งเพิ่มเติมจำนวน 2.57 หมื่นล้านบาทปี

2553-2555) สำหรับดำเนินการระบบ

ควบคุมและให้บริการจราจรทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารเดินอากาศของประเทศ ให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน ให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น รองรับเที่ยวบินที่มากขึ้น โดยทำให้สายการบินขึ้น-ลงได้เร็วขึ้นช่วงที่จราจรหนาแน่น ส่งผลให้สาย การบินประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ไม่เสีย เวลาบินวนรอนำเครื่องลง

ในเบื้องต้นการลงทุนโครงการนี้บวท.ได้หารือกับนายโสภณ ซารัมย์ รัฐ- มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว ซึ่งรัฐมนตรีก็เห็นด้วย และเตรียมเสนอเรื่องต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้ทันกับการพิจารณาใช้งบประมาณปี 2553 โดยบรรจุลงในโครง การแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เนื่องจากระบบให้บริการและควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลควรสนับสนุน

โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ต้องการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งบวท.ถือเป็นหนึ่งหน่วย งานที่ต้องมีแผนรองรับในการสื่อสารกับเที่ยวบินที่จะบินเข้ามา รองจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่ต้องดำเนินโครงการสร้างรันเวย์

ที่ 3 และอาคารผู้โดยสารโดเมสติก ในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับจำนวนผู้เดินทางเข้าออกมากกว่า 80 ล้านคนต่อปีในอนาคต

นอกจากนี้บวท.ยังมีแผนจะลงทุนติดตั้งระบบใหม่ ที่หอบังคับการบินในอีก

35 ท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานของกรมการขนส่งทางอากาศ 30 แห่ง และของทอท.อีก 5 แห่ง) เหมือนกับระบบที่ติดตั้งแล้ว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาระบบโครง สร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ เนื่อง จากท่าอากาศยานเหล่านี้ยังไม่มีการลง ทุนติดตั้งระบบใหม่นี้ แต่เมื่อพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกันจะเชื่อมโยงการจราจรทางอากาศในภาพรวมของทั้งประเทศได้เป็นอย่างดี จากเดิมที่มีจุดห้ามผ่านกว่า 48% กินเนื้อที่ 373 ล้านตร.กม.ทำให้การบินไม่สะดวกต้องอ้อม

อย่างไรก็ตามจากการลงทุนต่างๆจากงบไทยเข้มแข็ง ที่บวท.จะใช้งบกว่า 4,000 ล้านบาท ถือเป็นความจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เนื่องจากบวท.มีข้อจำกัดทางการเงิน กอปรกับในปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้สินสะสมกว่า 6,000 ล้านบาท อันเป็นผล มาจากการลงทุนจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารในท่าอากาศ-ยานสุวรรณภูมิประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในอดีต

การขอสนับสนุนงบในส่วนนี้กว่า 4,000 ล้านบาท บวท.ยังได้เสนอด้วยว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บวท.ก็จะนำงบในส่วนนี้มาใช้ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพราะขณะนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพียง 660 ล้านบาทเท่านั้น และไม่เคยเพิ่มทุนนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2491 (เป็นการลงทุนของรัฐบาลในนามของกระทรวงการคลัง 600 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 91% และอีก 60 ล้านบาท มาจาก 90 สายการบินซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9%)

การเพิ่มทุนในส่วนนี้เมื่อรัฐบาลให้งบมา 4,000 ล้านบาท จะทำให้ทุนจดทะ- เบียนในส่วนของรัฐเพิ่มเป็น 4,600 ล้านบาท และสายการบินกว่า 90 สายการบิน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบวท.ก็จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนหรืออยู่ที่ประมาณ

400 ล้านบาท รวมแล้วจะมีทุนจดทะเบียน ของสายการบินต่างๆ อยู่ที่ 460 ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวทางที่สายการบินให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมมากกว่าที่บวท.จะปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการให้บริการ ซึ่งจะทำให้บวท. มีงบในการพัฒนาระบบการบริการและมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 5,060 ล้าน

บาท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์