เจาะใจ ''อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ'' ทุกสำนักงานที่ดิน เกรดต้อง3.5

เจาะใจ ''อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ'' ทุกสำนักงานที่ดิน เกรดต้อง3.5

เกือบ 1 ปีที่ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒน์ อธิบดีกรมที่ดิน นั่งบริหารองค์กร โดยมีเป้าหมาย ยกระดับให้กรมที่ดินเป็นหน่วยงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ มีภาพลักษณ์ที่ดี ฐานเศรษฐกิจได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ ผลงานที่ผ่านมา ดังประเด็นคำถามต่อไปนี้

+++ย้ายมาอยู่ที่แจ้งวัฒนะ

สถานที่ทำงานดีขึ้น แต่ข้าราชการส่วนใหญ่ยังไม่ชินกับการเดินทาง เพราะที่อยู่อาศัยห่างไกลที่ทำงานใหม่ ขณะเดียวกัน ค่าครองชีพที่ ศูนย์ราชการสูง ดังนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้มีการหุงหาอาหารและนำอาหารมารับประทานได้โดยกรมมีสวัสดิการข้าวสารฟรี และเปิดพื้นที่ด้านล่างของศูนย์จ้างพนักงานขายสินค้าราคาถูกให้กับข้าราชการ

*** ความคืบหน้า ศูนย์ข้อมูล

กรมที่ดิน ได้ของบไทยเข้มแข็ง 2 วงเงิน 4,500 ล้านบาท เพื่อตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้สถานที่ กรมที่ดินเก่า คือ คลองหลอด อย่างไรก็ดี ลึกๆ ไม่อยากได้งบไทยเข้มแข็ง เพราะธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน ) รอให้สินเชื่อโครงการนี้อยู่แล้ว ข้อดีของธนาคารกรุงไทย อาจจะกู้ 3,000 ล้านบาท แต่กรมไม่ต้องไปจัดซื้อ-จัดจ้าง กรุงไทยรับทำแบบเบ็ดเสร็จ เราเอาแต่เงินมาจ้างคนป้อนข้อมูลอย่างเดียว อาทิ ทำข้อมูล แม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์)

ทั้งนี้หากจะกู้กรุงไทยได้ก็ต่อเมื่อกรมที่ดินไม่ได้รับงบไทยเข้มแข็ง กรุงไทยเห็นตัวเลขคืนกำไรถ้าโครงการเสร็จก็สามารถทำรายได้ให้รัฐปีละ 100,000 ล้านบาท จากภาษีที่ดิน ซึ่งเงื่อนไขเรามีข้อผูกพัน ถ้ากู้ 3,000 ล้านบาท ต้องคืนกรุงไทยปีละ 300 ล้านบาท 10 ปีคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราปกติ

ธนาคารอื่นก็อยากให้กรมที่ดินกู้แต่กรุงไทยเขามีทีมงานด้านไอทีที่เก่งมาก แม้แต่ธนาคารอื่นหรือ บริษัทเอกชนอย่าง บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ก็ให้ธนาคารกรุงไทยวางระบบให้

+++กู้เวิลด์แบงก์

นับเป็นอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งจะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลประวัติ โฉนดที่ดิน น.ส.3 เพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนและนิติกรรม ซึ่งจะ ออนไลน์ทั้งประเทศ หรือระบบโฉนดดิจิตอล วงเงินแรก ซึ่งจะมีทั้งสแกนโฉนด สแกนสารบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประวัติการออก ประวัติ การได้มาตรวจสอบ ทุกแปลงจะต้องมีครบ แทนที่จะเก็บด้วยกระดาษอย่างเดียว แล้วกระดาษบางอย่างที่เราคิดว่าไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไป โดย ระยะแรก รัฐบาลอนุมัติงบ 700 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้เอกชนไปแล้ว และอีก 10 ปี ต้องใช้เงิน10,000 ล้านบาท ใช้เวลาพัฒนา 10 ปี

อย่างไรก็ดี ระบบดิจิตอลจะช่วยแก้ปัญหา ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป แก้ไขดัดแปลง คงทำยากเพราะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว ถามว่า การซิกแซกก็อาจจะมี เพราะเกิดจากคน ซึ่งเหมือนกับบัตรประชาชน แต่กรมการปกครองลงโทษเบา แค่ว่ากล่าวตักเตือน หรือไม่ก็ตัดเงินเดือน

แต่ของกรม หากพบว่ามีเจตนาทุจริตไล่ออกสถานเดียว เพราะเอกสารสิทธิมันแพงตั้งแต่แปลงละไม่กี่หมื่นบาท ถึงแปลงละหลายร้อยล้าน ถ้าปลอม เราต้องดำเนินการ

แนวทางแก้ปัญหา ใครที่มีพาสเวิร์ด เราจะใช้วิธีเปลี่ยนทุก 6 เดือน ถ้าพาสเวิร์ดรั่ว จะตัดเงินเดือน นี่คือมาตรการจุดอ่อนของกรมการปกครองขณะนี้ คือ ส่งเด็กทำงานแทน โดยให้พาสเวิร์ดไป เด็กที่เงินเดือนน้อย มีโอกาสพาสเวิร์ดหลุดง่าย ถ้าเข้มจริงๆ ก็สามารถดำเนินการได้ เหมือนจัดสรรที่ดิน กรณียื่นจัดสรรหรือ ไม่ยื่นจัดสรร (จัดสรรเถื่อน) ขณะนี้ บอกเลยว่าไม่ต้องหารือกรม แก้ตัวได้ดำเนินการไปเลย

ถ้าพบว่า มีการร้องเรียน ว่าในพื้นที่มีการปล่อยให้หลบจัดสรร เจ้าพนักงานโดยเฉพาะช่างรังวัด จะต้องถูกลงโทษหนัก คือไล่ออก จะคล้ายๆโทษของป.ป.ช. ดีเอสไอ (กรมสวบสวนคดีพิเศษ ) ถ้าอยากเสี่ยงอยากได้เงินก็ทำแต่พบไล่ออกสถานเดียว

ปัจจุบันเรื่องนี้หายไปมาก ขณะเดียวกัน มันไม่ใช่เรื่องทุจริต แต่คนที่มีที่ดินแปลงเล็ก ติดปัญหากฎระเบียบเข้มงวด กรมทางออกให้ ด้วยการลดขั้นตอน เช่น ระบบระบายน้ำ ไม่ต้องขอสัมปทานประปาถ้าท้องถิ่นอนุญาตก็ดำเนินการได้ ซึ่งเฉพาะโครงการขนาดเล็ก เดิมไม่เข้าระบบ เลี่ยงจัดสรร นโยบายดังกล่าวส่งผลให้ทุกจังหวัดเริ่มขยับเข้าระบบมากขึ้น ได้แก่ เขต เทศบาล กรุงเทพมหานคร พัทยา อนุญาตให้เนื้อที่ 2 ไร่ ไม่เกิน 20 แปลง ถ้าอบต. 4 ไร่ไม่เกิน 30 แปลง ก่อน 20-30 แปลง ก็ไม่ยอมเข้าจัดสรรแต่เดี๋ยวนี้เข้า ซึ่งจะช่วยให้ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้กฎหมายจัดสรรควบคุมถึง ผู้ประกอบการหนี สามารถตามได้ ซึ่งทำให้การร้องเรียนลดลง

แต่ที่ยังร้องอยู่เพราะเป็นโครงการเก่าที่มาตรการนี้ยังไม่บังคับใช้ ซึ่งเรื่องร้องเรียนได้แก่ สาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน เช่น ถนนแคบแค่ 6 เมตร ท่อระบายน้ำไม่มี ประปาไม่มา ฯลฯ ทางเข้าออกมีปัญหา เนื่องจากที่ดินแปลงด้านหน้าไม่ให้สัญจร ซึ่งหากยื่นจัดสรร จะต้องมีหนังสือแสดงหลักฐานอนุญาตเข้าออกจากแปลงข้างเคียง เป็นต้น

+++ผลงาน 1ปี

ช่วง 11 เดือนที่บริหารงาน ที่เห็นชัดเจน คือ ให้ปรับ 3 อย่าง 1. ปรับปรุงสถานที่ทำงาน ปรับปรุงตามที่แต่ละหน่วยงานมีความสามารถ และปีนี้ทั้งประเทศใช้งบเกือบ 200 ล้านบาท จากงบเหลือจ่าย และงบบุคลากรสนับสนุนการทำงาน เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานส่วนภูมิภาค เช่น หลังคาเสีย ส้วมพัง ฯลฯ ได้มาก-น้อยขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของเจ้าพนักงานที่ดิน

2. เรื่องการแต่งกาย สะอาดเรียบร้อย 3. เรื่องเร่งรัดงานค้าง ตั้งต้นคือ มารับงานวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ผม เอาเนื้องานวันที่ 31 ตุลาคม ทุกคนรายงานงานค้างหมด และได้มอบนโยบายว่าให้ทุกแห่งลดงานค้าง ขณะนี้ ทั้งประเทศ ลดเป็น10,000 ราย ไม่ว่างานรังวัด งานออกโฉนด ใครไม่ลดก็ว่าเป็นรายๆไป และใช้การลงโทษโดยวิธีโยกย้าย ออกนอกจังหวัด คนที่กินนอนอยู่บ้านที่กทม.เดือดร้อน

ดังนั้นหากไม่ต้องการย้ายก็ต้องทำงานให้เร็ว สาเหตุที่ช้าเนื่องจาก 1.ขี้เกียจ 2. ไม่มีประสิทธิภาพ 3.ถ่วงเพื่อให้เกิดรายได้ พบมากสุดคือ งานออกโฉนดและงานรังวัด และเจ้าหน้าที่ที่ถูกย้ายมากคือ รังวัด แต่ทั้งหมดผมไม่ต้องการย้ายใคร ทางออกทุกคนจะต้องเร่งแข่งขันกับตัวเอง

ดังนั้น 1ปี ปรับกรมที่ดินได้มาก และ ดีขึ้นแน่ ส่วนการให้คะแนน กรมจากเกรด 2 ขยับเป็นเกรด 3 โดยมีเป้าหมาย เฉลี่ยทุกสำนักงานที่ดินควรจะได้เกรด 3.5

+++สวัสดิการข้าราชการ

ปีนี้สวัสดิการ 1. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีปีนี้ พร้อมหมด 2.เงินค่าล่วงเวลาจากที่ไม่เคยมีเลย ผมให้หมด ที่ผ่านมาไม่มีโอที ใช้ความสามารถส่วนตัว แต่ผมให้ 60 จังหวัดรอบนอก ยกเว้นภาคกลาง หรือ จังหวัดรอบในเพื่อให้บริการประชาชนได้มากขึ้น นอกเหนือเวลาราชการ 3. การแต่งตั้งลูกจ้าง ปีนี้เพิ่มหลายร้อยคนจาก ซึ่งทั้งหมดอยู่ใน 200 ล้าน เรามีคน 12,000 คนทั่วประเทศ แต่จริงๆบรรจุไม่เต็ม มีรอ 200-300 คน เงินที่เหลือ เมื่อถึงปีก็คืนสำนักงบประมาณ แต่เราคิดว่าขณะนี้ถึงตุลาคมหน้า จะดำเนินการแบบนี้

นอกจากนี้เงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง อี-ออกชัน ประมูลงานไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทก็จะมารวมไว้เป็น 250 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาเป็นสวัสดิการต่างๆให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย โดย 50 ล้านบาท เยียวยาในกรม 200 ล้านบาท เยียวยาต่างจังหวัด อย่างน้อยเด็กมีค่าล่วงเวลา เดือนหนึ่ง1,000-2,000 บาท ซึ่งดีกว่าไม่ได้อะไร ส่วนใหญ่ที่ให้ค่าล่วงเวลาคือ แบ่งแยก ทำเรื่องออกโฉนด ทำสารบบ ฯลฯ

+++ปรับการทำงาน

รูปแบบการทำงานบางอย่าง เช่น การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่เคยออกปีละ 2,500 แปลง ปรากฏมีอีก 30,000 กว่าแปลงที่ยังไม่ลงระวาง ปีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นออกหนังสือ 1,500 แปลงแต่ต้องลงระวาง 10,000 แปลงแทน 1 ต่อ10 เมื่อไม่รังวัดก็ไปหาทางตรวจสอบ และลงระวาง แทนที่จะไปรังวัดซ้ำก็ไม่ต้อง เพราะถ้าเราทำเสร็จแล้วต้องไปรังวัดอีก 30,000 แปลง ซึ่งไม่แน่ใจว่าวัดจริงหรือไม่จริงไม่ทราบ เช่น บึงพระโขนง ไม่ลงระวางไว้เวลาออกโฉนดก็จะทับซ้อนกัน ถ้าลงระวางหากออกโฉนดจะทราบทันทีกรณีเหลื่อมกัน การลงระวางคือการเขียนอาณาเขตว่ารูปแปลงเป็นแบบนี้

นอกจากนี้ การเปลี่ยนบุคคลที่ออกไปเสริมงานวางโครงก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พวกที่เหลือก็จะนำไปทำงานด้านอื่น ส่วนเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนด ก็ลดจำนวนลงจาก 200,000 แปลงเหลือ 150,000 แปลง/ปี(งบประมาณ 2553) เพราะคนไม่พอ เกษียณไป 190 คน เออร์ลี่รีไทร์ 200 คน กว่าจะบรรจุคนคืนมาให้ ก็แย่ทำงานไม่ทัน ส่วนงบประมาณก็ลดไปตามสัดส่วน 3จังหวัดชายแดนไม่มั่นใจในความปลอดภัย โครงการต่างๆต้องชะลอหมด โดยเฉพาะการเดินสำรวจออกโฉนด

+++จัดสรรที่ดิน

แปลงใหญ่ยังมีอยู่ เกิดจากการเตรียมการลงทุนของนักลงทุนปีที่ผ่านมาแต่น่าจะแผ่วลง ตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า หมายถึงกรณีการขออนุญาตจัดสรร น่าจะน้อยลง ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจะฟื้นตัวหลัง กลางปี2553 ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดเล็ก ประเภททาวน์เฮาส์ บ้านแถว อาคารพาณิชย์ เพราะไม่ต้องหลบจัดสรร ปัจจุบันดีขึ้น สีลมกับเมืองร้อยเอ็ด ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินต่างกันประมาณ 5-10 % แต่ทุ่งกุลาร้องไห้ กับร้อยเอ็ดไม่ต่างกัน หมายถึงต้องมีประปาไฟฟ้าเหมือนกัน

ดังนั้น ทุ่งกุลาร้องไห้กับเยาวราช กฎเกณฑ์ต่างกัน 5 % แล้วจะนำระบบจัดสรรไปใช้ได้อย่างไร ก็เลยแยกออกมา เมื่อมีที่ดินน้อยอยู่ต่างจังหวัด แต่คุณภาพเท่ากทม.ใครจะลงทุนได้ ที่ดินตารางวาละ 10,000-1,000,000 บาท กับที่ดินตารางวาละ1,000 บาท แต่ต้องทำถนน ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะให้เท่ากัน ซึ่งมันเหลื่อมล้ำกัน

Advertisement Replay Ad
7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์