หน่วยงานเศรษฐกิจ-สื่อจีนเลือกเจ้าสัว ธนินท์ เป็นนักธุรกิจทรงอิทธิพลฉลองครบรอบ30ปีเปิดประเทศ

หน่วยงานเศรษฐกิจ-สื่อจีนเลือกเจ้าสัว ธนินท์ เป็นนักธุรกิจทรงอิทธิพลฉลองครบรอบ30ปีเปิดประเทศ

เจ้าสัวธนินท์ได้รับเลือกจากหน่วยงานเศรษฐกิจ-สื่อมวลชนให้เป็นนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในโอกาสเฉลิมฉลองการเปิดประเทสครบรอบ 30 ปี เป็นชาวจีนโพ้นทะเลคนเดียวที่ได้รับรางวัล นิตยสาร China Economic Weekly และ Peoples Daily สื่อของรัฐที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในจีน พร้อมด้วยองค์กรด้านเศรษฐกิจ และองค์การด้านสื่อสารมวลชนกว่า 40 แห่งได้ร่วมจัดการคัดเลือกบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อประเทศจีน หรือ "100 People China Economic ในโอกาสฉลองการครบรอบ 30 ปีแห่งการดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ ตามนโยบายของ เติ้ง เสี่ยว ผิง

ปรากฏว่า นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซี.พี.) หรือที่ชาวจีนรู้จักดีในชื่อ "เจิ้นต้า หรือ "เจียไต๋ ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติแห่งแรกที่เข้าไปลงทุนในจีน (หมายเลขจดทะเบียนการค้า คือ 001) ได้รับการคัดเลือกมากที่สุดถึง 3 รางวัล จากทั้งหมด 5 รางวัล คือ 30 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจจีนมากที่สุดธ 10 ผู้นำ กับ 10 สายธุรกิจ และ 10 นักธุรกิจต่างชาติ

การจัดอันดับ "100 People China Economic ได้แบ่งหัวข้อการคัดเลือกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

ประเภทที่ 1 : รางวัล 30 บุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจจีนมากที่สุดในช่วงจีนเปิดประเทศ 30 ปี

ประเภทที่ 2 : รางวัล 10 ผู้นำ กับ 10 สายธุรกิจในช่วงจีนเปิดประเทศ 30 ปี

ประเภทที่ 3 : รางวัล 10 นักธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถรักษาธุรกิจได้ดีในช่วงจีนเปิดประเทศ 30 ปี

ประเภทที่ 4 : รางวัล 10 นักธุรกิจต่างชาติในช่วงจีนเปิดประเทศ 30 ปี

ประเภทที่ 5 : รางวัลบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในช่วงจีนเปิดประเทศ 30 ปี

รางวัลที่นายธนินท์ได้รับเริ่มตั้งแต่รางวัลแรกซึ่งเป็นรางวัลใหญ่และมีเกียรติสูงสุด คือ 30 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจจีนในช่วงจีนเปิดประเทศ 30 ปี โดยได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นลำดับที่ 4 และเป็นนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

ส่วนที่เหลือล้วนเป็นนักธุรกิจชาวจีน ได้แก่ มร. หม่าหยุน ผู้บุกเบิกธุรกิจด้าน IT คนแรกในจีน มร. หนิว เกินเซิง เจ้าของ เหมิ่ง หนิว ผลิตภัณฑ์นมชื่อดังของจีน มร. หลี่ ตงเซิง ผู้บริหารบริษัทที ซี แองจีน

นิตยสาร China Economic Weekly ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นฉบับพิเศษส่งท้ายปีหนูทอง ได้ประกาศผลรางวัล "100 People China Economic และตีพิมพ์เรื่องราวของนายธนินท์ มีใจความตอนหนึ่งว่า ...เมื่อตอนที่นายธนินท์อายุได้เพียง 29 ปี ก็ตระหนักดีว่าคุณพ่อของท่านสร้างกิจการขึ้นมาด้วยความยากลำบาก ดังนั้นเมื่อเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจ จึงทำงานด้วยความอุตสาหะ ส่งผลให้เจียไต๋มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดเป็นธุรกิจด้านเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ก็เพราะนายธนินท์ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 3 ประโยชน์ตลอดมา...(นโยบาย 3 ประโยชนคือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะทำอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงว่า ประเทศชาติต้องได้ประโยชน์ ประชาชนต้องได้ประโยชน์บริษัทและผู้ลงทุนต้องได้ประโยชน์ด้วย)

ในตอนท้ายของบทความ นิตยสาร China Economic Weekly ยังได้ยกคำพูดของนายธนินท์อีกว่า "95%ของความคิดผม มุ่งคิดไปข้างหน้าถึงแผนการทำงานในอนาคตใน 5 ปี 10 ปี หรือ 15 - 20 ปี หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็นทำงานเพื่ออนาคต

รางวัลดังกล่าว นายธนินท์ยังได้รับรางวัลอื่น ๆ อีก ได้แก่ รางวัล "10 ผู้นำ กับ 10 สายธุรกิจ โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ผู้นำของธุรกิจสายเกษตรและการประมง ทั้งนี้เพราะได้ขยายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในจีน จนมีโรงงานอาหารสัตว์กว่า 100 โรง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกอีกกว่า 50 แห่ง และโรงงานครบวงจรอีก 6 โรง โดยยกย่องว่าเป็นธุรกิจข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นธุรกิจด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ของโลก

อีกหนึ่งรางวัลคือ " 10 ผู้นำนักธุรกิจต่างชาตินิตยสาร China Economic Weekly กล่าวถึงนายธนินท์เกี่ยวกับรางวัลนี้ไว้ว่าท่านประธานธนินท์เกิดที่ประเทศไทย และคุณพ่อส่งไปเรียนภาษาจีนที่ซัวเถา ภายหลังได้ไปเรียนด้านการบริหารธุรกิจที่ฮ่องกง โดยเป็นนักธุรกิจต่างชาติคนแรกที่เข้าไปลงทุนในจีน และเป็นนักธุรกิจคนแรกที่ได้รับหนังสือจดทะเบียนการค้าในเมืองซัวเถา ทั้งยังได้เขียนถึงความคิดของนายธนินท์ไว้ว่า....... "จีนมีผู้มีความสามารถมากมาย ม้าพันลี้ต้องการระยะในการควบ ผู้มีความสามารถก็ต้องการพลัง ขอเพียงตนเองมีความแน่วแน่ ก็จะสามารถแสดงสติปัญญาและศักยภาพของตนต็มที่ และจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

การประกาศผลรางวัลดังกล่าว มี มร.หยาง ไห่ เฮ่า รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ในจีน เป็นตัวแทนนายธนินท์เข้ารับมอบถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม เตี้ยว หยู ไถ กรุงปักกิ่ง

รายงานข่าวระบุว่า การคัดเลือก"100 People China Economic มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงการเปิดประเทศจีนครบรอบ 30 ปี และเพื่อยกย่องนักธุรกิจจีนและนักธุรกิจต่างชาติที่ได้สร้างคณูปการให้แก่เศรษฐกิจจีน รวมถึงความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมจีนอย่างมากมาย

การคัดเลือก"100 People China Economic เริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมา ประกอบด้วยนักวิชาการ และสื่อสารมวลชน โดยขั้นตอนแรกได้เลือกผู้ที่โดดเด่นตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกมาจำนวน 2,000 คน หลังจากนั้นก็ดำเนินการกลั่นกรอง และคัดเลือกเป็นรอบที่ 2 ให้เหลือ 800 คน ขั้นตอนสุดท้ายคือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ ผู้อ่านจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงชาวอินเตอร์เนตได้ลงคะแนนอีกครั้ง จนเหลือรายชื่อเพียง 100 กว่าคนเท่านั้น หลังจากนั้นคณะกรรมการจึงดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลต่างๆ

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์