ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร มีเงิน''รองรัง'' พร้อมรับวัย''เกษียณ''

ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร มีเงิน''รองรัง'' พร้อมรับวัย''เกษียณ''

เริ่มออมเงินตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงานใหม่ ๆ พออายุ 40 ปี ก็ให้ความสำคัญมากขึ้น ตอนนี้อายุ 53 ปี กล้าบอกได้ว่ามีอิสรภาพทางการเงินแล้ว โดยมีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณประมาณ 70% ของเงินเดือน

ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร ทิ้งอาชีพนักเศรษฐศาสตร์มาเกือบ 8 ปีแล้ว ปัจจุบันนั่งบนกองเงินกองทอง 3.9 แสนล้านบาท ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ดังนั้นกองเงินกองทองที่ว่า คือ สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกบข.นั่นเอง !

ก่อนหน้านี้เธอเคยอยู่ดอยช์แบงก์ ในตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ตำแหน่งสุดท้ายผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ และช่วงปี 2540-2544 ยังรั้งตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(นายชวน หลีกภัย )

ปัจจุบันดร.อาภรณ์ อายุ 53 ปี ครองชีวิตโสด แน่นอนการพูดคุยกับเธอครั้งนี้ มีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้ว คือ การออมพร้อมรับวัยเกษียณ ที่ไล่หลังเจ้าตัวมาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

ดร.อาภรณ์ บอกว่าตอนนี้เธอพร้อมก้าวสู่วัยเกษียณอย่างเต็มใจ เนื่องจากมีเงินออมรองรับไว้สำหรับการดำรงชีพเหลือเฟือ จนกล้าบอกได้ว่าตอนนี้มีอิสรภาพทางการเงินแล้ว โดยมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายยามเกษียณประมาณ 70% ของเงินเดือน

ออมเงินตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจออมอย่างจริงจังนัก ส่วนมากก็ยังใส่ใจกับเวลาหลังเลิกงานมากกว่า ว่าจะไปเที่ยวไหนกันดี ก็เป็นไปตามประสาของคนวัย 22-23 ปี พออายุ 40 ปี ก็ป่วย จึงเริ่มให้ความสำคัญกับการออมอย่างจริงจัง แต่ส่วนตัวก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้มีภาระครอบครัว

พร้อมพูดติดตลกว่า ไม่ได้บอกว่าหลังเกษียณจะมีอายุยืนยาวอีกเท่าไหร่ บอกได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วหลังวัยเกษียณคนเราจะมีอายุยืนยาวอีกประมาณ 30 ปี ซึ่งหากชีวิตเราอยู่สั้นกว่านั้น เงินออมส่วนที่เหลือก็กลายเป็นมรดกให้ลูกหลานไป

ดร.อาภรณ์ เปิดแผนการออม การลงทุนส่วนตัวว่า เริ่มจากการตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนเลยว่าจะเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ซึ่งหากสะสมได้ตามเป้าหมายแล้วและทำได้ก่อนวัยเกษียนจริงๆนั่นหมายความว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินแล้ว ทำให้สามารถเลือกทำอะไรก็ได้ตามความพอใจ แม้แต่การตัดสินใจเรื่องการทำงาน

ในทางกลับกันหากยังไม่สามารถเก็บออมได้ตามเป้าหมาย ก็ต้องยอมทำงานต่อไปแม้จะเป็นงานที่ไม่ชอบก็ตาม และการเปลี่ยนงานในวัย 40-50 ปี คงยาก หากไม่เก่งจริงคงไม่มีใครจ้าง ที่สำคัญอีกประการคือ ผลตอบแทนจากการออมจะต้องสูงกว่าเงินเฟ้อ

สำหรับการลงทุนส่วนตัวจะเน้นระยะยาวเกิน 5-10 ปีได้ยิ่งดี โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น

ดร.อาภรณ์ ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปี 2551 (วิกฤติการเงินสหรัฐฯ)ตลาดหุ้นทั่วโลกย่ำแย่มากติดลบประมาณ 40-50% แต่เมื่อเรายังไม่ได้ขายก็ไม่ต้องกังวลเพราะนั่นเป็นการขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น นอกจากนี้เงินที่ลงทุนก็ไม่ได้กู้เขามาจะรีบขายทำไม แต่กลับเป็นโอกาสเข้าเก็บของถูกและเพื่อเฉลี่ยต้นทุนด้วย หากเห็นโอกาสก็เข้าลงทุนไม่ต้องรีบ แต่ควรทยอยลงทุน

ถึงแม้ว่าปีที่แล้วการลงทุนในทุกสินทรัพย์ผลตอบแทนติดลบเกือบหมด ทั้ง หุ้น น้ำมัน ทองคำ และอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกประมาณ 7-8 % ต่อปีแต่ก็เพิ่งจะกลับดีมาช่วงครึ่งหลังของปี 2551 หลังเลห์แมน บราเธอร์ส ล้มละลาย ฉะนั้นปีที่แล้วถือว่าเป็นสภาวะที่ไม่ปกติ ดังนั้นกระจายการลงทุนยังเป็นสิ่งจำเป็น

ดร.อาภรณ์ เปิดพอร์ตส่วนตัวให้ดูว่า ปัจจุบันลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก และเครื่องประดับทั้งทองคำ และเพชร ผลตอบแทนรวมของพอร์ต เฉลี่ย 10% ต่อปี

สำหรับการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ จะลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี ทั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) โดยแยกเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ 25-30% ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ส่วนการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนประมาณ 25-30% (บวก,ลบ ประมาณ 5-10% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ )

ส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นที่ดินเปล่า และบ้านที่อยู่อาศัย ประมาณ 20-25% ของพอร์ต รวมถึงการลงทุนในเครื่องประดับ ทั้งทองคำและเพชร อีกประมาณ 25-30% โดยเฉพาะ ทองคำ เริ่มซื้อตั้งแต่ราคาบาทละ 1,600 บาท และไม่เคยขายยังสะสมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้ซื้อมาก ขึ้นอยู่กับโอกาส และความชอบมากกว่าไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเก็งกำไร

สำหรับการถือครองเงินสด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นเงินที่ยังไม่มีแผนใช้จ่ายในระยะ 3 เดือน ก็จะฝากในกองทุนรวมตลาดเงิน เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก 2-3 เท่าตัว ส่วนที่สอง จะเป็นเงินที่สำรองไว้ใช้จ่ายระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จะอยู่ในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเท่านั้น

ในช่วงดอกเบี้ยขาลง การออมที่น่าจะได้ประโยชน์กว่าเงินฝากธรรมดา คือ การออมในกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ไม่ต้องเสียภาษีด้วย อีกทั้งสามารถถอนออกได้ไม่ต่างจากเงินฝาก และที่สำคัญการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน จะเห็นผลตอบแทนทุกวัน ขณะที่การฝากเงินจะเห็นผลตอบแทนเมื่อถอนเงินออก ซึ่งน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ยังออมผิดเน้นฝากธนาคารมากกว่า

ดร.อาภรณ์ บอกว่า เธออาจจะขอเกษียณอายุการทำงานก่อนอายุ 60 ปี แต่ก็ยังคงทำงานเป็นที่ปรึกษาในแวดวงตลาดทุน และเป็นอาจารย์สอนพิเศษ

พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ปรารถนาดีต่อมนุษย์เงินเดือนว่า ฝากให้ทุกคนควรเริ่มออมตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยทำงาน เพราะทำให้ชีวิตตอนปลายใกล้เกษียณไม่ต้องออมมาก และเมื่อถึงเป้าหมายการออมแล้วจะรู้สึกสบายเมื่ออายุใกล้ๆ 50 ปี

เธอบอกว่าทุกวันนี้คำพูดของบิดายังก้องอยู่ในหู กับประโยคที่ว่า ถ้าจะให้พ่อพาลูกๆออกไปเที่ยวและทานอาหารนอกบ้านทุกวันพ่อทำได้ แต่พอเราโตขึ้นมาแล้วไม่มีเงินอย่าว่ากันนะ นั่นหมายความว่าใช้เงินไปวันๆ แล้วไปตายเอาดาบหน้า

Advertisement Replay Ad
อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์