บสย.กาหัวNPLวงเงินค้ำ1ล. เพิ่มทีมตามจาก1ทีมเป็น3ทีม/งัดมาตรการแขวนดบ.-รีไฟแนนซ์-ตัดทรัพย์ขาย

บสย.กาหัวNPLวงเงินค้ำ1ล. เพิ่มทีมตามจาก1ทีมเป็น3ทีม/งัดมาตรการแขวนดบ.-รีไฟแนนซ์-ตัดทรัพย์ขาย

บสย.ปรับแผนเชิงรุกเร่งลดหนี้เอ็นพีแอล เพิ่มทีมติดตามจาก 1 ทีมเป็น 3 ทีม ลงพื้นที่เจรจาถึงตัวลูกค้า โฟกัสกลุ่มที่มีวงเงินค้ำประกัน 1 ล้านบาทขึ้นไป เอ็มดีบสย.''ทวีศักดิ์''งัดมาตรการเบาถึงแรง ตั้งแต่ปรับโครงสร้างหนี้ แขวนดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์ไปจนถึงให้ตัดสินทรัพย์ขายเพื่อชำระหนี้ หวังลดหนี้เสียจาก 18% เหลือ 16% พร้อมเผยมี.ค.นี้เดินหน้านโยบายค้ำประกันสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท แย้มความคืบหน้าแบงก์ส่งตัวเลขขอค้ำเกิน 30,000 ล้านบาทแล้ว

..................................................................................................................................

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ถึงนโยบายหลักของบสย.ปี 2552 ว่า นอกเหนือจากการค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 30,000 ล้านบาทตามที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลแล้ว จะพยายามเร่งลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จาก ณ สิ้นปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 18 % กว่าลงเหลือ 16% หรือลดลง 2% ผ่าน 2 แนวทาง คือ หนึ่ง เร่งแก้ปัญหาหนี้เสียในพอร์ตเดิม และ สอง ขยายปริมาณลูกหนี้รายใหม่ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดในปีนี้ต้องควบคุมไม่ให้เอ็นพีแอลสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

แนวทางที่ บสย.ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว คือ เสริมกำลังคนในสายงานแก้หนี้เอ็นพีแอล จากเดิมที่มีเพียง 1 ทีม หรือ 2-3 คน เพิ่มขึ้นเป็น 3 ทีมเพื่อลงพื้นที่เจรจาแก้หนี้ โดยเน้นไปที่กลุ่มลูกหนี้ที่มีวงเงินค้ำประกัน 1 ล้านบาทขึ้นไป (หรือเป็นกลุ่มที่ใช้สินเชื่อโดยเฉลี่ย 3-5 ล้านบาทต่อราย) ส่วนในรายที่มีวงเงินค้ำประกันสูงมาก (ปัจจุบันวงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อรายอยู่ที่ 40 ล้านบาท) จะส่งเจ้าหน้าที่ไปถึงโรงงานของลูกค้าเพื่อทำตัวเลข (Term Sheet) และประเมินว่าลูกค้ารายดังกล่าวยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่ รวมถึงแนวทางประสานความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ช่วยเรียกลูกหนี้ที่บสย.ค้ำประกันมาคุยและหาทางออกให้ลูกหนี้

ยอมรับว่าหลังมีปัญหาเศรษฐกิจ เอ็นพีแอลของบสย.ขยับขึ้น 2% เศษ จาก 16% เป็น 18% ปีนี้เราจึงวางมาตรการแก้หนี้เยอะขึ้นและเป็นรูปธรรม เนื่องจากว่าเวลาที่บสย.จ่ายค้ำประกันชดเชยให้แก่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินไป บสย.ก็มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะไปไล่เบี้ยเอากับลูกค้าเอสเอ็มอีต่อ นายทวีศักดิ์กล่าว

นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักการแก้หนี้เสียของบสย. ต้องแยกออกมาว่าอาการเบา กลาง หรือหนัก เช่น ในรายที่อยู่ในสถานะหนักหนาสาหัส ก็จำเป็นต้องให้ตัดขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ หรือในรายที่แบงก์ซึ่งลูกหนี้ใช้สินเชื่ออยู่ไม่ให้สินเชื่อเพิ่มแล้วก็ต้องรีไฟแนนซ์ไปที่อื่น ส่วนในรายที่ยังมีความสามารถชำระหนี้ก็ต้องรีบปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ยืดเวลาชำระหนี้แขวนดอกเบี้ยที่ค้างเพื่อชำระดอกเบี้ยบางส่วนตามความสามารถที่แท้จริงของลูกหนี้ สำหรับลูกค้าระดับกลางๆลงมา อาจจะต้องทำทั้ง 2 แนวทางผสมกัน ทั้งตัดขายสินทรัพย์บางส่วน ลดหนี้ หรือแบงก์อัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาใหม่ฯลฯ

ในส่วนของหนี้เสียใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บสย.ตั้งวงเงินค้ำประกันสินเชื่อไว้ที่ 30,000 ล้านบาทนั้น หากคำนวณ Maximum Loss ล่วงหน้าไว้ภายใน 5 ปี (ภายใต้เกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่มีหลักประกัน ซึ่งแยกเป็น 3 ระดับ คือ หากหนี้เอ็นพีแอลไม่เกิน 12% บสย.จะจ่ายชดเชย 100% กรณีเอ็นพีแอล 12-14% บสย.จ่าย 75% แบงก์พาณิชย์รับ 25% และเอ็นพีแอล 14-18% บสย.จ่าย 50% แบงก์พาณิชย์ 50%) หากเกิดความเสียหายสูงสุดที่ประมาณ 2,025 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลตั้งชดเชยให้บสย. 2,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขจะชดเชยให้ตามจำนวนที่สูญเสียจริง

นายทวีศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ 30,000 ล้านบาทว่า คาดว่าจะเซ็นเอ็มโอยูร่วมกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งและเริ่มโครงการได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยภายในสัปดาห์นี้จะหารือถึงเงื่อนไขและรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างบสย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ที่ยื่นวงเงินที่จะขอค้ำประกันสินเชื่อเข้ามารวมกันแล้วเกินกว่า 30,000 ล้านบาทแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการค้ำประกันในรูปแบบที่เกิดความยุติธรรมและเหมาะสมที่สุด

มีลูกค้าที่โทร.มาสอบถามผ่านบสย.แล้วประมาณ 30 ราย แต่น่าจะติดต่อผ่านแบงก์มากกว่า ซึ่งในการกระจายวงเงินค้ำประกันให้แต่ละแบงก์นั้น เดิมแบงก์ชาติมีแนวคิดทำแบบ First Come First Serve แต่เราจะเน้นความเป็นธรรมมากกว่า เพราะจากประสบการณ์ในอดีตของธปท.ที่เคยจัดสรรวงเงินแพ็กกิ้งเครดิต บางรายขอไว้เยอะแต่ใช้ไม่ได้ตามที่ขอ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าว

ก่อนหน้านี้ บสย.ประเมินว่าวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ประมาณ 15,000 ราย หรือคำนวณจากกรณีที่บสย.ค้ำประกันเฉลี่ยรายละ 2 ล้านบาท โดยจะสามารถรักษาจำนวนแรงงานเพื่อไม่ให้มีการเลิกจ้างได้ประมาณ 300,000 คน เนื่องจากเอสเอ็มอี 1 รายดิวกับซัพพลายเออร์ 3 ราย รวมเป็น 4ราย แต่ละรายมีการจ้างงานประมาณ 5 คน ดังนั้นจากการที่บสย. ประกันสินเชื่อไว้ 15,000 ราย ก็จะรักษาเอสเอ็มอีไม่ให้ตกงานได้ประมาณ 300,000 คน ขณะเดียวกันในวงเงินค้ำประกัน 30,000 ล้านบาทนั้น จะปล่อยสินเชื่อได้ถึง 60,000-100,000 ล้านบาท จากการที่ขยายสินเชื่อได้ 2-3 เท่าของวงเงินค้ำประกัน โดยที่บสย.ยังคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่ 1.75% ของวงเงินค้ำประกัน

Advertisement Replay Ad
หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์