ซีพีเอฟแจงแผนปี 52บริหารต้นทุน ระมัดระวังการขยาย

ซีพีเอฟแจงแผนปี 52บริหารต้นทุน ระมัดระวังการขยาย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ "ซีพีเอฟ รายงานผลการดำเนินงานปี 2551 ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วยยอดขายรวมจำนวน 156,238 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวมจำนวน 3,128 ล้านบาท เติบโต 16% และ 145% ตามลำดับ และประกาศจ่ายเงินปันผลของทั้งปี 2551 รวม 0.19 บาทต่อหุ้น

ซีพีเอฟรายงานยอดขายรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 156,238 ล้านบาท เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป็นยอดขายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและจำหน่ายในประเทศไทย 63% ธุรกิจส่งออก 16% และยอดขายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ 16% ซึ่งในทุกสายธุรกิจมีการเติบโตในอัตราที่น่าพอใจ โดยเฉพาะธุรกิจเนื้อสัตว์ในประเทศไทยที่พลิกกลับจากภาวะขาดทุนในปี 2550 มาสู่ภาวะการค้าปกติ อันเห็นได้จากการที่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2550 บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 1,135 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะราคาของสินค้าเนื้อสัตว์ภายในประเทศที่ต่ำกว่าปกติ โดยสถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2551 เว้นแต่ไข่ไก่ซึ่งยังคงประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมานั้น เป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น ินค้าโภคภัณฑ์อันรวมถึง น้ำมันและวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท มีความผันผวนค่อนข้างมาก ได้มีการปรับตัวสูงต่อเนื่อง และปรับตัวลงอย่างมากในช่วงปลายปี ซีพีเอฟได้มีการชะลอการลงทุนและขยายงาน พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการทำงาน เพื่อให้มีต้นทุนที่ลดลง

ในปี 2552 นี้ วิกฤตเศรษฐกิจโลกอาจจะยังถดถอยต่อเนื่องมาจากปลายปีที่ผ่านมา และยังไม่มีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ตัวเลขการว่างงานในแต่ละประเทศก็มีเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะกระทบต่ออัตราการบริโภคทั่วโลก ซีพีเอฟคงต้องดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการเงิน แต่จากการที่สินค้าของบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป็น และจากการที่ซีพีเอฟปรับตัวในการขยายธุรกิจเข้าสู่สินค้าอาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้าซีพีมากขึ้น โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิต ประกอบกับการเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศรัสเซียในปี 2552 นี้ คาดว่าผลการดำเนินงานน่าจะดีขึ้นจากปี 2551 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 นั้น ซีพีเอฟได้ประการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 58 จากกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท โดยในครั้งแรกคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี 2551 จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในการนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

Advertisement Replay Ad
อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์