''เรดบูล สปิริต'' พลังเชื่อมโยงใจอาสาสู่ความสำเร็จ

''เรดบูล สปิริต'' พลังเชื่อมโยงใจอาสาสู่ความสำเร็จ

เคยรู้สึกแปลกใจกันบ้างหรือไม่ ว่าพืชผักพื้นบ้านหลากหลายพันธุ์ที่สมัยปู่ย่าตายาย เคยได้ปลูกได้กิน นั้น รสชาติดี มีผลใหญ่ ทนสภาพแวดล้อมได้ดี อย่าง แตงโตหมอน ทุกวันนี้สูญหายไปจนหลายคนถึงกับเอ่ยปากว่าไม่เคยได้ยิน ที่คุ้นเคยกันดีมีแต่แตงโมจินตหรา หรือผักอื่นๆ อย่างเช่น กะเพรา ที่กินกันทุกวันนี้นอกจากกลิ่นจางหายไปแทบจะไม่เหลือแล้ว ยังนำไปปักชำหรือขยายพันธุ์อย่างในอดีตไม่ได้อีกแล้ว

เพราะปัจจุบันพืชผักที่เราเรียกกันว่าอาหาร นั้น 90% ถูกดัดแปลง จำกัดไม่ให้ขยายพันธุ์ และจะเติบโตได้กับสารเคมี หรือปุ๋ยเคมีเท่านั้น เกษตรกรจึงต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากบริษัทผู้ผลิต ขณะที่ผู้บริโภคทุกวันนี้กินแล้วมีแต่สุขภาพแย่ลง เป็นโรคมากขึ้น หมดทางเลือก จนไม่มีความมั่นใจว่าพืชผักที่กินเข้าไปนั้นมีคุณค่าต่อร่างกายหรือไม่ และอาจเป็นมนุษย์รุ่นสุดท้ายที่เหลืออยู่

ถ้าอยากกลับมาสู่วิถีชีวิตที่อยู่ได้อย่างยั่งยืน กินแล้วมีความสุข ปลอดภัย สุขภาพดี เราต้องเลือกได้!!!

ซึ่งเป็นที่มาของ เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต อีกหนึ่งโครงการใหม่ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเรดบูล สปิริต บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ พันพรรณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอาสาสมัครคนไทยและต่างชาติ มาร่วมกันเรียนรู้ เก็บรวบรวม คัดเลือก และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักด้วยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน รวมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านจากธรรมชาติให้คงอยู่ และเป็นต้นทุนชีวิตให้คนรุ่นต่อไปได้มีอาหารการกินที่ปลอดภัย หลากหลายและมั่นคงยั่งยืน

โจน จันได หรือ โจ หนุ่มใหญ่วัย 4ถ ปีและเพ็กกี้ ภรรยาชาวอเมริกัน อดีตเคยเป็นยาม ทำงานโรงแรม ที่ย้ายถิ่นฐานจากยโสธรมายึดพื้นที่ 20 ไร่เศษที่เคยเป็นหินและหญ้ารกเมื่อ 7 ปีก่อน พลิกฟื้นกลายเป็นแปลงพืชผัก และศูนย์เรียนรู้ วิถีการพึ่งพาตนเองและการเก็บเมล็ดพันธุ์ เล่าให้ฟังว่าที่หันมาเลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ ทั้งที่เคยทำบ้านดิน มาก่อน เพราะเริ่มมองเห็นว่า อาหารที่เรากิน กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ปัจจุบันสูญหายไปจากโลกมากแล้ว ที่กินกันอยู่ขณะนี้เป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่คนปลูกไม่ใช่เกษตรกร แต่เป็นคนรับจ้างปลูกที่ภาคธุรกิจมุ่งเป้าหมายที่ กำไร

วิธีการทำงานของโจ จะปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์ตามขั้นตอนธรรมชาติ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี จนเกิดเป็นพันธุ์แท้ แล้วนำไปแจก แลกเปลี่ยนแก่ผู้สนใจ ร่วมกันสร้างเครือข่ายเก็บรักษาและปลูกใช้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ร่วมกัน

ปัจจุบันโจมีแหล่งรายได้จากการรับนักศึกษาฝึกงานจากต่างประเทศเข้ามา เรียนรู้เกษตรกรรม บ้านดิน การดูแลรักษาตัวเอง และ วิถีพึ่งพาตัวเอง ปีละ 15 คน เสียค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ติดต่อกันนาน 10 สัปดาห์ ขณะที่ในไทยก็มีการศึกษาดูงานบ้าน แต่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

ผมใช้ชีวิตที่ง่ายๆ แต่มีความสุข แต่ละวันได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น จนเมื่อเห็นว่าเมล็ดพันธุ์ กำลังวิกฤติ เพราะทุกครั้งที่ปลูก จำเป็นต้องซื้อ ถ้าจะอยู่รอดได้ ต้องหยุดซื้อ ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น การมาใช้ชีวิตที่แม่แตง เพื่อใช้ชีวิตเป็นตัวอย่าง เมื่อชาวบ้านเห็นก็ขึ้นมาถาม

จนวันนี้เกิดการรวมตัวเป็น กลุ่มแม่โจ้บ้านดิน ภายใต้การนำของ ทองใบ เล็กนามณรงค์ ที่พยายามปลดหนี้ที่เกิดจากการปลูกผักจีนปรับเปลี่ยนมาปลูกผักพื้นบ้านและผักเกษตรอินทรีย์ การเก็บเมล็ดพันธุ์ และหารายได้เสริมจากการทำโฮมสเตย์ และบ้านดิน ให้คนมาพักเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมกับฝึกคนในชุมชนให้เป็นผู้นำ ตลอดทั้งขยายแนวคิดที่ได้แรงบันดาลใจจาก พี่โจนี้ไปยังหมู่บ้านอื่นๆ

มิสแอนนี่ ดรีฮ์ฟาล นักศึกษาฝึกงานจากสหรัฐอเมริกาวัย 24 ปีที่มาฝึกงานกับโจ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2551 นาน 10 สัปดาห์แต่ยังติดใจอยู่ต่อจนถึงขณะนี้ กล่าวว่า ทึ่งในแนวคิดของโจ ซึ่งไม่ค่อยมีคนคิดแบบนี้ โดยตัวเองปัจจุบันทำงานในออร์แกนิกฟาร์มที่ วิสคอนซิล ตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมารักสุขภาพตัวเองมากขึ้น และจะนำแนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่และแนะนำให้เพื่อนเปลี่ยนความคิด เพราะทุกวันนี้เข้าใจแล้วว่า ธุรกิจเอกชนกำลังทำร้ายผู้บริโภคด้วยสารเคมี

ด้าน สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ที่ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมมานาน 7 ปี จนตกผลึกเป็น เรดบูล สปิริตหรือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์บริษัท ที่คาดหวังพัฒนาไปสู่ระดับโลก

เรดบูล สปิริต เป็นตัวตนของกระทิงแดงในฐานะผู้ผลิตคนไทย ที่เราคิดเสมอว่า ต้องให้กลับคืนสู่คนไทย ผ่านพลังที่มาจากพลังผู้ให้และพลังผู้รับ

เริ่มจากจิตอาสาที่วันนี้มีผู้เข้ามาชมเว็บไซต์เรดบูลสปิริตแล้วกว่า 588,000 คน และสมัครเข้ามาเป็นอาสากว่า 5,000 คน ที่ร่วมกิจกรรมแล้วมีประมาณ 1,000 คน แล้วนำไปสู่การบอกต่อ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการลงพื้นที่ ไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือ อาสา ไปทำโครงการขยายต่อกันเองจากที่ไม่เคยคิดกันมาก่อน

เช่นเดียวกับ พลังอาสา 50 ชีวิตที่มาร่วมสืบสานเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ด้วยการเรียนรู้วิธีการเป็นอยู่ การปลูก การผลิต ของเกษตรกร ในเวลา 3 วัน 2 คืน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่เป็นพลังให้อาสาเหล่านี้นำสิ่งที่รับรู้ไปสานต่อกับคนภายนอก และเป็นกำลังใจให้กับชุมชนเล็กๆ แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้น เพราะเราต่างเชื่อว่า การเชื่อมโยงใจอาสา เป็นพลังสร้างอนาคต พลังแห่งความสำเร็จ และพลังที่ยั่งยืน

Advertisement Replay Ad
เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์