โรงตึ๊งใจป้ำลดดบ.อุ้มนักเรียน เม.ย.-พ.ค.นี้คิดแค่0.50%/ชี้ราคาทองพุ่งทำยอดรับจำนำ4เดือนแรกลด

โรงตึ๊งใจป้ำลดดบ.อุ้มนักเรียน เม.ย.-พ.ค.นี้คิดแค่0.50%/ชี้ราคาทองพุ่งทำยอดรับจำนำ4เดือนแรกลด

ข่าวดี ! โรงตึ๊งกทม.อุ้มผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา เตรียมลดดอกเบี้ยรับจำนำลงเหลือ 0.50% ต่อเดือน มีผลเมษายน-พฤษภาคมนี้ กำหนดวงเงินรับจำนำไม่เกิน 50,000 บาท ขณะที่ผู้บริหารสถานธนานุบาลกทม. และสำนักงานธนานุเคราะห์ เผย เศรษฐกิจไม่ดี แต่ยอดรับจำนำและผู้ใช้บริการ 4 เดือนแรกปีนี้ลดลง เหตุราคาทองสูง

ส่งผลคนหันขายทองให้ร้านทองและยอดไถ่ถอนทรัพย์สูงขึ้น

นางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการสถานธนานุบาล เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ว่า บอร์ดสถานธนานุบาลได้ประชุมกันเมื่อ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา (ยังไม่ได้รับรองมติผลประชุม) มีวาระพิจารณาช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ที่ต้องการใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากการรับจำนำให้สำหรับวงเงินรับจำนำที่ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีผลเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สำหรับวงเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาท จากที่คิดอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน จะลดลงเหลือ 0.50% ต่อเดือน และวงเงินที่เกิน 3,000 บาทขึ้นไป จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% ต่อเดือนเช่นกัน จากอัตราเดิมที่คิดเป็น 2 อัตรา

สำหรับวงเงินต้นที่เกินกว่า 3,000 บาทแรก คือ วงเงินต้น2,000 บาทแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 2 % และส่วนที่เกิน 2,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% หรือเฉลี่ยดอกเบี้ยของเงินต้นที่เกินกว่า 3,000 บาทแรกอยู่ที่ 1.40%

คิดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวน่าจะผ่านการพิจารณา และทันประกาศใช้เดือนเมษายนนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ซึ่งไม่น่าจะมีผลต่อรายได้ของสถานธนานุบาลมากนัก เพราะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 2 เดือนเท่านั้น

ทั้งนี้ หากคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงแล้ว เป็นการปรับลดลงจาก 15% ต่อปีเหลือ 6% ต่อปี เช่น เดิมวงเงินต้นที่ไม่เกิน 3,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 9% ต่อปี วงเงินต้น 3,000-6,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18-20% ต่อปี วงเงินต้น 6,000-12,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 16.50% แต่ไม่เกิน 18% วงเงินต้น 12,000-18,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 16-16.5% ต่อปี และวงเงินต้น 18,000 บาทจนถึง 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15.7% แต่ไม่ถึง 16% เป็นต้น

แหล่งข่าวจากสถานธนานุบาล กล่าวเพิ่มเติม ถึงสถิติรับจำนำและวงเงินที่รับจำนำของสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร ในช่วง 4 เดือนแรก (ต.ค.2551-ม.ค.2552) ของปีงบประมาณ 2552 (ตามงบประมาณของสถานธนานุบาล) ว่า มียอดผู้ใช้บริการจำนำลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6,608 ราย หรือลดลง 3.62% ยอดจำนำลดลง 23.39 ล้านบาท หรือลดลง 1.04% แต่ยอดไถ่ถอนเพิ่มขึ้น 42.37 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 1.95% ซึ่งเป็นผลจากราคาทองเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีผู้ที่เข้ามาไถ่ถอนทองคำออกไปเพื่อขายคืนให้แก่ร้านค้าทอง

ส่วนทรัพย์หลุดจำนำในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้มียอดเพิ่มขึ้น 74.76 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 5.17 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 7.43 % เป็นผลจากการที่ผู้ใช้บริการนำทองมาจำนำในช่วงที่ราคาสูงแต่ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วงที่ราคาทองตก จึงปล่อยให้ทรัพย์หลุดจำนำไป

แหล่งข่าว กล่าวเพิ่มเติมถึง การรับจำนำทองคำในภาวะที่แนวโน้มราคาทองคำผันผวนว่า ในช่วงที่ราคาทองคำผันผวน ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะอี-เมล์แจ้งไปยังผู้จัดการสาขาของโรงรับจำนำเพื่อกำหนดราคารับจำนำทองคำประมาณ 70-80% ของราคาทองในวันนั้นๆ จากปกติที่จะรับจำนำทองคำโดยใช้เกณฑ์ 87.5% ของราคาทอง ขณะที่ปัจจุบันสถานธนานุบาลมีสภาพคล่องประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับการใช้บริการของลูกค้า

นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงยอดการใช้บริการจากสถานธนานุบาลในเดือนมกราคม 2552 ว่ามีผู้มาใช้บริการจำนำ 537.52 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 60.54% หรือลดลง10.12% ซึ่งสะท้อนว่าผู้ใช้บริการจากโรงรับจำนำยังมีแหล่งเงินอื่นที่สามารถใช้บริการได้อยู่

สอดรับกับความเห็นของ นายประเทือง พยับบรรณางกูร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ที่กล่าวว่า 4 เดือนที่ผ่านมานี้ยอดใช้บริการโรงรับจำนำลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยอดไถ่ถอนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้คนหันไปขายทองให้ร้านค้าทองมากกว่าที่จะใช้บริการจากโรงรับจำนำ

รักษาการสธค.ยังได้กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ผ่านมา ทางสธค.ได้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึง 15 สิงหาคม 2552 โดยวงเงินต้นน้อยกว่า 3,000 บาท และจำนำน้อยกว่า 3 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 0.50% จำนำ 3 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย เดือนแรก 0% และเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50% จำนำเกินกว่า 3 เดือนคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50%

Advertisement Replay Ad
มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์