กรุงไทยเสนอให้รสก.กู้8หมื่นล. สบน.ขีดเส้นแบงก์แค่13มี.ค.ส่งเงื่อนไขแข่งดบ. ชิงปล่อยกู้โครงการ2แสนล้า

กรุงไทยเสนอให้รสก.กู้8หมื่นล. สบน.ขีดเส้นแบงก์แค่13มี.ค.ส่งเงื่อนไขแข่งดบ. ชิงปล่อยกู้โครงการ2แสนล้า

สบน.เผยแบงก์พาณิชย์สภาพคล่องสูง รุมเสนอตัวให้กู้ในโครงการเสริมสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้นแก่รัฐวิสาหกิจวงเงินรวม 2 แสนล้านบาท ชี้แค่แบงก์กรุงไทยแห่งเดียวเสนอเข้ามาแล้ว 80,000 ล้านบาท ขีดเส้น 13 มี.ค.นี้ ส่งเงื่อนไขในการให้กู้ แย้มเลือกที่ต้นทุนถูกที่สุด ผอ.สบน.ยอมรับห่วงภาวะตลาดเงินผันผวนอาจกระทบต้นทุนกู้ยืมเงิน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ถึงความคืบหน้าของโครงการเสริมสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้น Short term facility ให้กับรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐวงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลากู้ 18 เดือน ระยะเวลาโครงการ 3 ปีว่า สบน.อยู่ระหว่างจัดเตรียมเปิดให้มีการประมูลเพื่อเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งขณะนี้มีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งต่างแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพียงรายเดียว ได้เสนอที่จะปล่อยกู้ในโครงการนี้มากถึง 80,000 ล้านบาท

ผอ.สบน.ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงว่าภาวการณ์ตลาดการเงินภายในประเทศในปัจจุบันที่ยังมีความบิดเบือนอยู่มาก อาจกระทบต้นทุนการกู้ยืมเงิน ในโครงการเสริมสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้น Short term facility ให้กับรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐวงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท แต่ยังเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะได้รับในโครงการนี้ยังคงต่ำกว่าที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำเนินการกู้ยืมด้วยตัวเอง

ภายในสัปดาห์นี้จะเปิดให้มีการเสนอประมูล(biding) ซึ่งธนาคารหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมด้วย เพราะสภาพคล่องของแบงก์ตอนนี้มีสูงมาก โดยเฉพาะแบงก์กรุงไทยที่แสดงความสนใจเสนอเข้ามาให้กู้ถึง 80,000 ล้านบาท แต่ก็ต้องดูว่าใครจะให้อัตราดอกเบี้ยถูกที่สุด ถ้ากรุงไทยได้ก็จะทำให้สัดส่วนของแบงก์อื่นๆลดลงไป นายพงษ์ภาณุ กล่าว

ทั้งนี้ สบน. จะจัดทำหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ในโครงการเตรียมไว้ด้วย เช่น เครดิตเงินกู้ที่ได้รับ ในกรณีการกู้ที่รัฐวิสาหกิจให้กระทรวงการคลังช่วยค้ำประกันเต็มทั้งจำนวน 100% และกรณีที่กระทรวงการคลังช่วยค้ำประกันบางส่วน ก็จะได้รับเครดิตเงินกู้แตกต่างกันลดลงไปเป็นลำดับ ซึ่งเครดิตที่ได้รับนี้จะผูกกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับแตกต่างกันไปตามการกู้ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแต่ละแห่ง และแต่ละโครงการเงินกู้ด้วย

ยกตัวอย่าง กรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีโครงการที่จะกู้เงินเพื่อนำไปลงทุนในโครงการลงทุนตามแผนงานที่วางไว้ แต่ไม่สามารถที่จะจัดหาแหล่งเงินกู้ด้วยตนเองได้ทัน หรือมีต้นทุนจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมสูงเกินไป ก็สามารถที่จะมาขอเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เพราะเชื่อว่า จะได้รับต้นทุนอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมที่ต่ำมากกว่าปกติที่ กฟผ. ทำการกู้ยืมเอง โดยเทียบจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ที่ขณะนี้อยู่ในระดับไม่ถึง 2% กับการกู้ยืมตามอัตราตลาดปกติที่อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 5% จะทำให้มีส่วนต่างมากถึง 3%

หรือกรณีที่เห็นได้ชัด คือ โครงการเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เพื่อใช้ในการรับประกันราคาสินค้าเกษตร ในช่วงที่ผ่านมามีความจำเป็นเร่งด่วนมากในการจัดหาแหล่งเงินกู้ทำให้ได้รับต้นทุนอัตราดอกเบี้ยการกู้ที่สูงมากกว่าปกติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีสูงถึง 4.95% ต่อปี(อัตราคงที่)

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรการกู้เงินของภาครัฐไม่ให้เกิดภาวะกระจุกตัวในช่วงใดช่วงหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดปัญหากระทบต่อภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในภายหลังได้ และเพื่อใช้เป็นวงเงินสำรองการกู้เงินที่จะทำให้รัฐวิสาหกิจมีทางเลือกในการกู้เงินได้หลากหลายยิ่งขึ้น ใช้สำหรับดำเนินโครงการการบริหารจัดการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะไปก่อน และมีระยะเวลาในการจัดหาเงินกู้ระยะยาวได้ในภายหลัง โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ช่วยค้ำประกันวงเงินกู้ยืมทั้งแบบเต็มจำนวน หรือแบบบางส่วน เพื่อลดสัดส่วนของการค้ำประกันของรัฐบาล ทำให้ภาระการค้ำประกันของภาครัฐอยู่ภายในกรอบเพดานกฎหมายที่กำหนดไว้

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองผอ.สบน.) กล่าวว่า สบน. ได้ส่งหนังสือเชิญไปยังธนาคารทุกแห่งในประเทศ ให้นำเสนอวงเงินกู้พร้อมเงื่อนไขในการปล่อยกู้เข้ามาเช่น อัตราดอกเบี้ย ปล่อยให้รัฐวิสาหกิจแห่งใดบ้าง และรัฐจะต้องเป็นผู้ค้ำประกันหรือไม่อย่างไร โดยให้นำเสนอเข้ามาภายในวันที่ 13 มีนาคมนี้ หลังจากนั้นจะพิจารณาว่าใครเสนอราคาต่ำสุดเป็นหลัก ประกอบกับเงื่อนไขการค้ำประกันอาทิ ค้ำทั้ง 100% ค้ำ 50% ค้ำ 25% หรือไม่ค้ำเลย เป็นต้น

สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในแผนการก่อหนี้ฯนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งทุกรัฐวิสาหกิจจะถูกเรียงลำดับความต้องการใช้เงินเอาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะได้รับเงินไม่พร้อมกัน

สำหรับวงเงินที่กำหนดไว้ 200,000 ล้านบาทนั้น พิจารณาจากการคาดการณ์ว่ารัฐวิสาหกิจจะมีความจำเป็นในการกู้เงินในวงเงินนี้ แต่จะไม่เพิ่มยอดหนี้สาธารณะต่อจีดีพี เพราะเป็นวงเงินกู้ที่กำหนดในแผนการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะสามารถกู้เงินในวงเงินดังกล่าวได้ แต่จะต้องอยู่บนเงื่อนไข เช่น ใช้บริหารหนี้ระยะสั้น และกู้กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น สำหรับระยะเวลาการกู้เบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 3 ปี แต่อาจต่อระยะเวลาได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องการเงินกู้แบบเร่งด่วน เช่น กรณีของ บมจ. การบินไทย ที่ต้องเงินเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องนั้น แต่เนื่องจากบมจ.การบินไทยยังไม่ได้อยู่ในแผนบริหารหนี้ เนื่องจากยังไม่ได้นำเสนอแผนเงินกู้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกู้ดังกล่าว

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์