ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

เรามักได้ยินการเปรียบเทียบสถาบันการเงินว่าเป็นเหมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญ หรือเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้า แต่การเปรียบเทียบเป็นฟันเฟืองหรือเป็นเครื่องจักร ผมว่ามันฟังดูแห้งแล้ง ขาดชีวิตชีวาไปนิดนึง ดังนั้น ในวันนี้ผมจึงขออนุญาตให้ผู้อ่านคิดตามผมสักนิดว่า สถาบันการเงินเปรียบเหมือนยานพาหนะที่จะพาพวกเรา (ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ) เคลื่อนที่ไปจุดหมายปลายทางที่ต้องการ และแน่นอนเมื่อเป็นยานพาหนะ (เช่น รถยนต์ หรือเครื่องบิน) ก็ต้องมีคนขับขี่ และเนื่องจากตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินเดินทางจากจังหวัดกระบี่กลับไปกรุงเทพฯ ผมจึงขอเปรียบเทียบสถาบันการเงินเป็นเครื่องบิน คณะผู้บริหารก็คือกัปตัน ส่วนคณะกรรมการคือ ผู้กำหนดทิศทาง หรือ navigator ที่จะบอกทิศทางให้กัปตันขับเครื่องบินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยมีผู้โดยสารอย่างผมอาศัยมาด้วย

หากมีการกำกับดูแลระบบขนส่งทางอากาศเพื่อสามารถให้บริการรองรับความต้องการของผู้โดยสารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การดูแลความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องบินให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย (safety) และมีถังน้ำมันขนาดใหญ่เพียงพอ ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารแล้ว ก็ต้องมีกติกาสัญญาณจราจรทางอากาศ และการตรวจสภาพความแข็งแรงและความพร้อมของเครื่องบินอยู่อย่างสม่ำเสมอ และนอกเหนือจากนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากัปตันและ navigator ก็สำคัญอย่างมาก ดังนั้นอีกด้านหนึ่งของการกำกับดูแลที่ต้องทำควบคู่กันก็คือ วางกรอบเพื่อให้แน่ใจว่ากัปตันและ navigator นั้น มีความ เหมาะสมดี และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอีกด้วย จึงเป็นที่มาของการวางกรอบธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลด้านความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

กรอบธรรมาภิบาลภายใต้กฎหมายขณะนี้ ประกอบด้วย เสาหลัก 3 ด้าน คือ ประการแรก การมีกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน กล่าวคือ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินปัจจุบันกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน ซึ่งหลักการและเหตุผลก็คล้ายๆ กับกัปตันและ navigator ของเครื่องบินที่ผมคิดว่าการจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ คงต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีความสามารถและความเหมาะสมหรือไม่ เพราะต้องรับผิดชอบชีวิตและความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน กฎหมายและผู้กำกับดูแลให้ความสำคัญอย่างมาก จึงได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารสถาบันการเงิน ตลอดจนกำหนดขบวนการและวิธีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานและมีความโปร่งใสมากที่สุด

ประการที่สองคือ การกำหนดอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ เพื่อเน้นให้เห็นถึงความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ที่สำคัญของกรรมการสถาบันการเงิน ในเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบเทียบ ก็ขอเรียนว่า หน้าที่ของกรรมการ คือ การเป็น navigator ไม่ใช่กัปตันขับเครื่องบิน และที่สำคัญคือการมีหน้าที่กำหนดทิศทางของเครื่องบิน และจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบการขับเครื่องบินของกัปตันไม่ให้หลงทิศ และสุ่มเสี่ยงเกินกว่าที่มอบหมายให้

ประการที่สามคือ การวางโครงสร้างและระบบการทำงาน เพื่อให้เอื้อต่อการถ่วงดุลและกระจายอำนาจที่เหมาะสม ในสถาบันการเงินจะต้องมีคณะกรรมการชุดใหญ่ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนที่เพียงพอ และต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นก็ยังควรมีคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและการกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรด้วย

โดยสรุปแล้ว การมีเครื่องบิน (สถาบันการเงิน) ที่สภาพดีพร้อม สามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสาร การกำหนดกรอบด้านธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยมีความสำคัญควบคู่กับการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร (ผู้ฝากเงิน/ลูกค้า) ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในเรื่องนี้แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อตัวกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยตรง แต่ผมเชื่อว่าท่านเหล่านั้นคงเข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดี ดังเช่นที่เป็นมาโดยตลอด

ช่วงนี้ใกล้เทศกาลที่มีวันหยุดเยอะ ก็ขอเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านออกไปพักผ่อนท่องเที่ยวเพื่อมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย แต่อย่าลืมนะครับ ถ้าจะขับรถก็ขอให้ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ของผู้ขับขี่รถที่ดีด้วยนะครับ

ขอให้มีความสุขและสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ครับ

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์