สงกรานต์นี้เม็ดเงินสะพัด 101,600 ล้านบาท ลดลง 3.6%

สงกรานต์นี้เม็ดเงินสะพัด 101,600 ล้านบาท ลดลง 3.6%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานเมื่อวันที่ 10 เมษายน ถึงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2552 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกัน 6 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2552 ซึ่งรัฐบาลเพิ่งจะมีการประกาศให้วันที่ 10 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มในวันที่ 9 เมษายน เนื่องจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ในขณะเดียวกัน บรรยากาศทางเศรษฐกิจก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้จ่าย ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้โดยเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไม่มีทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปี 2551 ติดลบร้อยละ 4.3 และคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ของปี 2552 จะติดลบร้อยละ 4.5-6.0 มูลค่าการส่งออกในเดือนมีนาคมมีแนวโน้มว่าจะติดลบมากกว่าในช่วง 2 เดือนแรกที่ผ่านมา

ส่วนจำนวนคนว่างงานในเดือนมกราคม 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 8.8 แสนคน โดยการว่างงานนอกภาคเกษตรของผู้ที่เคยมีงานทำเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.3 จากเดือนมกราคม 2551 แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาทางรัฐบาลดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลากหลายมาตรการ

รวมทั้งมาตรการเช็คช่วยชาติ และมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ นอกเหนือไปจากวันหยุดสงกรานต์ที่ยาวขึ้นในปีนี้ และราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าอาจจะยังช่วยกระตุ้นเม็ดเงินสะพัดในช่วงสงกรานต์ได้ไม่มากนัก รวมทั้งยังมีปัจจัยที่ต้องกังวลถึงความไม่สงบทางการเมืองว่าจะกระทบต่อบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทำให้คนกรุงเทพฯบางส่วนอาจหลีกเลี่ยงการไปทำกิจกรรมนอกบ้าน และบางส่วนเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายและการเข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจ "การร่วมงานประเพณีสงกรานต์ปี 2552 ของคนกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 6 เมษายน 2552 กลุ่มตัวอย่าง 1,484 คน โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามอายุและอาชีพ เนื่องจากทั้งสองตัวแปรนี้กำหนดพฤติกรรมที่แตกต่างกันของการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ และการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการคำนวณการเข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปรับการคำนวณรวมผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองเข้าไปด้วยแล้ว คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัด 22,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วลดลงร้อยละ 2.2 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

คนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความกังวลในเรื่องรายได้ในอนาคต และความมั่นคงในหน้าที่การงาน ทำให้ยังคงมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างประหยัด แม้ว่าจำนวนคนกรุงเทพฯที่ตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทศกาล แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นการพักผ่อนคลายเครียดต่างๆ ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดในหลากหลายธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ซึ่งเม็ดเงินที่สะพัดนี้แบ่งออกเป็น เม็ดเงินสะพัดจากคนที่อยู่กรุงเทพฯ 3,900 ล้านบาทลดลงร้อยละ 7.1 ซึ่งจะอยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง

จากการเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ และการออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ส่วนเม็ดเงินสะพัดจากคนที่ออกนอกกรุงเทพฯก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัด 18,200 ล้านบาท เทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 1.2 ซึ่งเม็ดเงินส่วนนี้แยกออกเป็น คนกรุงเทพฯที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติในต่างจังหวัด คนกรุงเทพฯที่ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด และเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

ในการคำนวณเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น ยังไม่ได้รวมเม็ดเงินสะพัดของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จากการลดลงของอัตราการจองห้องพัก และการขอเลื่อนโปรแกรมการท่องเที่ยว เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว และความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2552 ลดลงเหลือ 12,000 ล้านบาท หรือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีก่อนแล้วลดลงร้อยละ 20.0

เม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วทั้งประเทศในปี 2552 จะมีมูลค่าประมาณ 101,600 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วเม็ดเงินสะพัด 105,400 ล้านบาทแล้วลดลงร้อยละ 3.6 ซึ่งคำนึงทั้งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้คนไทยต่างเน้นประหยัด แม้ว่าจะยังคงท่องเที่ยว ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองที่ทำให้คนกรุงเทพฯบางส่วนปรับเปลี่ยนแผนการเข้าร่วมกิจกรรม หรือหลีกเลี่ยงการมีกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงการที่เม็ดเงินสะพัดที่ลดลงจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้

Advertisement Replay Ad
ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์