ป.ป.ท.อ้างพบ วิสิฐ ดักซื้อหุ้น แลนด์ แอนด์เฮาส์ - ปตท ก่อน - หลัง

ป.ป.ท.อ้างพบ วิสิฐ ดักซื้อหุ้น แลนด์ แอนด์เฮาส์ - ปตท ก่อน - หลัง

ป.ป.ท.อ้างพบ วิสิฐ ดักซื้อหุ้น แลนด์ แอนด์เฮาส์ - ปตท ก่อน - หลัง

ป.ป.ท.พบข้อมูล วิสิฐ ซื้อหุ้นยานภัณฑ์ แลนด์แอนด์เฮาส์ และปตท. ซื้อก่อนหน้า.เข้าซื้อ และหลายครั้งที่ขายหุ้นก่อนหน้า หรือขายในวันเดียวกับการขายของ กบข.

รายงานข่าวกระทรวงยุติธรรม เปิดผยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ว่า รายงานผลการตรวจสอบการบริหารและการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รวม 44 หน้า ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส่งถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า มีการการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหุ้นของผู้บริหาร กบข.ที่มีลักษณะเป็นการซื้อตัดหน้า(Front running) กบข.ซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้ข้อมูลภายในเพราะผู้บริหาร กบข.บางคนอาจทราบว่า กบข.จะซื้อหุ้นตัวใด ซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริหารบางคนได้รับประโยชน์จากราคาที่หุ้นสูงขึ้นเพราะ กบข.เข้าซื้อหุ้นดังกล่าว

รายงานของ ป.ป.ท.อ้างว่า การซื้อขายหุ้นดังกล่าวในทิศทางตรงกันข้ามกับการลงทุนของ กบข. (Against Portfolio) ที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายธรรมาภิบาล กบข. สุ่มตรวจข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์พบว่า นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการ กบข. ได้ทำรายการซื้อขายหุ้น บริษัทยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ YNP, บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ซึ่งการซื้อขายหุ้นโดยส่วนตัวนี้ นายวิสิฐไม่ได้ขออนุญาตก่อนและซื้อขายหลักทรัพย์ ตามระเบียบ กบข.ที่กำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนซื้อขายทุกครั้ง นอกจากนี้นายวิสิฐยังขาดส่งรายงานการซื้อขายหุ้นที่กำหนดให้ต้องรายงานเป็นรายไตรมาส รวม 8 ไตรมาส

รายงานข่าวอ้างด้วยว่า คณะทำงาน ป.ป.ท. ได้นำข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงใน กบข.มาวิเคราะห์พบว่า นายวิสิฐมีพฤติการณ์ซื้อขายหุ้น YNP LH และ PTT ในลักษณะก่อนหน้า หลัง หรือพร้อมกัน กับวันที่กบข.ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหลายครั้งหลายหน เช่น การขายหุ้น YNP ในวันที่ 25 เม.ย. 2551 เป็นการขายก่อนการขายของกบข.เพียง 3 วัน ส่วนการขายหุ้น LH และPTT หลายครั้งหลายหนที่พบว่าเป็นการซื้อก่อนหน้า กบข.เข้าซื้อไม่กี่วัน ส่วนการขายพบว่า เป็นการขายวันเดียวกับการขายของกบข. หรือขายก่อนการขายของกบข.เพียงไม่กี่วัน

รายงานอ้างว่า พฤติการณ์ของนายวิสิฐเข้าข่ายเป็นการซื้อก่อนหน้าและดักหลัง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกองทุน กบข. ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของพนักงาน พ.ศ.2546และยังเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของเลขาธิการ ที่นายวิสิฐได้ลงนามประกาศไว้ในวันที่ 31 มี.ค. 2546

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหาร กบข. ได้ออกระเบียบและข้อบังคับ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานของ กบข. โดยระเบียบ กบข. ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของพนักงาน พ.ศ. 2546ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ต้องขออนุญาตโดยพนักงาน กบข.จะต้องทำความเข้าใจและลงนามรับทราบหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ พนักงานที่ต้องขออนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรก่อนจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์นั้น ซึ่งการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวมีผลตามกฎหมาย การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางวินัยไปจนถึงการเลิกจ้าง

นอกจากนี้ กบข.ยังกำหนดจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติแก่พนักงาน กบข.โดยห้ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้นเพื่อกองทุน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดในทิศทางตรงข้ามกับการลงทุนของกองทุนที่จะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนได้รับความเสียหาย หรือทำให้พนักงานได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนและพนักงานสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้แต่ต้องไม่เป็นการกระทบต่อเวลาการทำงาน ควรเป็นลักษณะการลงทุนระยะยาว คือถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่เข้าข่าย การใช้ข้อมูลภายใน(Insider trading)

Advertisement Replay Ad
สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์