ขรก.กทม.อ่วม รายได้ภาษีหด24%กว่า5พันล้าน ทีมบริหารเตรียมลดโบนัส-โอที ตัดโครงการมีปัญหาออก

ขรก.กทม.อ่วม รายได้ภาษีหด24%กว่า5พันล้าน ทีมบริหารเตรียมลดโบนัส-โอที ตัดโครงการมีปัญหาออก

คณะผู้บริหารกทม. เตรียมยกเลิกโครงการที่เป็นอุปสรรค ปรับลดโบนัส-ค่าตอบแทน ขรก.-พนง.กทม. หลังรายได้จากภาษีรถยนต์ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนัน หดหาย 24% กว่า 5 พันล้าน ทำสภาพคล่องกระเป๋าเงินฝืด เตรียมออกพันธบัตร สลากการกุศลพิเศษ หาเงินเพิ่ม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ โฆษกกรุงเทพมหานคร(กทม.) แถลงภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกทม.เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของกทม.ปีงบประมาณ 2552 - 2553 ว่า สำนักการคลัง กทม. ได้รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของกทม.ซึ่งจากการเปรียบเทียบรายรับเป็นไตรมาส ปีงบประมาณ 2551 2552 พบว่า รายรับที่รัฐจัดเก็บให้ 7 ประเภท ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรถยนต์ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนัน ค่าธรรมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ปีงบประมาณ 2552 เดือน ตุลาคม 2551 พฤษภาคม 2552 รวม 8 เดือน

ปรากฏว่า ยอดลดลงในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2551 คิดเป็นร้อยละ 24 หรือเกือบ 5,000 ล้านบาท และคาดว่า เมื่อถึงสิ้นเดือนกันยายน 2552 รายรับจะลดลงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 26 จาก 33,489 ล้านบาทเหลือเพียง 24,560 ล้านบาทเท่านั้น

ส่วนรายรับที่กทม.จัดเก็บเองปีงบประมาณ 2552 ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ซึ่งประมาณการปี 2552 ตั้งเป้าไว้ที่ 11,350 ล้านบาท ยอดจัดเก็บปี 2552 เดือน ตุลาคม 2551 พฤษภาคม 2552 จัดเก็บได้ 8,754.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.13 ซึ่งยอดทได้ทั้งปี เป็นมูลค่า 11,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.44 ภาพรวมสูงกว่าประมาณเล็กน้อย เพียง 50 ล้านบาท

สำหรับประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2552 ทั้งในส่วนที่เป็นรายรับที่ กทม.จัดเก็บเอง และรายรับที่รัฐจัดเก็บให้ รวม 46,000 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551- พฤษภาคม 2552 รวม 8 เดือนจัดเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 52.63 ช่วงเวลาอีก 4 เดือน คาดว่า จะจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าประมาณการ 10,040 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะเร่งจัดเก็บให้ได้ตามเป้าที่กำหนด ส่วนประมาณการรายรับปี 2553-2554 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งไว้ 39,000 ล้านบาท และ ปี 2555 จำนวน 40,000 ล้านบาท รายรับที่ กทม.จัดเก็บเอง และรัฐจัดเก็บให้อาจจะลดลง 6,000 7,000 ล้านบาท

นายธราดล กล่าวต่อว่า ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นทำให้กทม.ต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายลง ซึ่งจะกระทบต่อเงินสะสมจนอาจทำให้ขาดสภาพคล่องและรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากลดลง กระทั่งกระทบต่อค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลที่กำหนดไว้มิให้เกิน 40 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาคือ ยกเลิก หรือชะลอโครงการที่มีอุปสรรคไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ โครงการกันเงินเบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไม่อนุมัติโครงการขยายเบิกเงินเหลื่อมปีเกิน2 หรือ 1 ปี อย่างเด็ดขาด ปรับลดค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ อย่างน้อย 10 % ปรับลดค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ 2553 ไม่ให้เกิน 40 % ซึ่งยอดเงินเป็นอย่างน้อยที่ต้องปรับลดลง 2,864.42 ล้านบาท อาทิ โบนงชีพ ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และควรอนุมัติยืมเงินสะสมเฉพาะโครงการ เช่น โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วหรือหนี้ถึงกำหนดต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเช่น เงินเดือนค่าจ้างค่ารักษาพยาบาล เป็นโครงการเร่งด่วน ตามนโยบายผู้บริหารฯ

นายธราดล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มยอดรายรับที่ขาดหายไปที่กทม.จะดำเนินการคือเร่งรัดการจัดเก็บภาษีในส่วนที่ กทม. จัดเก็บเองให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 % หรือ 400 ล้านบาท เร่งรัดให้มีการจัดเก็บภาษีน้ำมัน และภาษีบุหรี่ ภาษีค่าเข้าพักในโรงแรม ซึ่งขณะนี้กำลังร่างข้อบัญญัติอยู่ นำที่ดินของกทม. ไปบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นแก่ กทม. ตลอดจนออกพันธบัตร สลากการกุศลพิเศษ หรือ เงินกู้เพื่อเป็นรายได้ กทม. แต่ทั้งนี้การออกพันธบัตรต้องให้เสร็จภายในปี 2553

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์