ไทยพาณิชย์ชี้ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางฟื้นตัวศก.อาเซียน

ไทยพาณิชย์ชี้ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางฟื้นตัวศก.อาเซียน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดเสวนาหัวข้อ "Navigating Uncertainty Thailands Path Forward ในงาน Euromoney Conference 2009 ระดมวิสัยทัศน์ภาคเอกชนฝ่าวิกฤต เพื่อชี้แนวทางเพิ่มศักยภาพธุรกิจ พร้อมเปิดมุมมองในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 กล่าวว่า การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Euromoney Conference 2009 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 ในประเทศไทย จัดโดยทีมงาน Euromoney ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดประชุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนหลักของการประชุมครั้งสำคัญนี้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์และศักยภาพของเศรษฐกิจไทย

นอกเหนือจากการเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานแล้ว ธนาคารยังได้ร่วมจัดการสัมมนาย่อยในหัวข้อ "Revitalizing Thailands Economy: Private Sector Perspectives ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ได้แก่ อนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และ กษมา บุณยคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และชี้แนวทางเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้พร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในการสัมมนาย่อยในครั้งนี้

จากมุมมองของนายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เห็นว่าแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษกิจชะลอตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพที่ดีในการขยายธุรกิจจากการพัฒนาของตลาด ผทำธุรกิจใหม่ๆ และความหลากหลายของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่เสมอ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการแข่งขันและตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ในขณะที่ กษมา บุณยคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มองว่าธุรกิจโรงแรมและบริการยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านลบทั้งภายในและภายนอก เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก การระบาดของโรคร้ายแรง สวัสดิภาพและความปลอดภัย ดังนั้น จึงไม่น่าจะฟื้นตัวได้ในระยะสั้น แต่ธุรกิจโรงแรมและบริการในประเทศไทยยังถือว่ามีความได้เปรียบในด้านราคาและคุณภาพบริการ ดังนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

ในงาน "Euromoney Conference 2009 ยังมีผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการลงทุนได้แก่ ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "Thailand at the Heart of a South East Asian Recovery โดยมีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ เพราะภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยที่ผ่านมา เราสามารถผ่านพ้นผลกระทบต่างๆ มาได้ดีพอควร แต่เราต้องเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ ด้วยการฟื้นฟูความต้องการความต้องการภายในประเทศอย่างจริงจัง และต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และควรใช้ความได้เปรียบจากการเป็นผู้นำการส่งออกอาหารให้มากขึ้น

ขณะที่ ภิมลภา สันติโชค SVP, ผู้จัดการ Structured Finance ร่วมพูดคุยหัวข้อ "Financing the New Mega-Projects เห็นว่าเป็นสิ่งดีที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการ Mega-Projects ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาประเทศให้เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ซึ่งรัฐบาลควรมีการผลันให้มีการกรอบการดำเนินการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของธนาคารเองมีความเชี่ยวชาญด้าน Structured Finance ดังนั้น ธนาคารยินดีให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนในโครงการต่างๆ โดยจะพิจารณาจากศักยภาพของโครงการรวมทั้งการคุ้มครองความเสี่ยงและการจัดสรรผลตอบแทน (Risk & Reward) ที่เหมาะสมของรัฐบาล

จากมุมมองโดยรวมของผู้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่ทั้งของไทยและต่างชาติ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจในประเทศว่าจะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากความหลากหลายของภาคธุรกิจต่างๆ ในประเทศ โอกาสในธุรกิจใหม่ๆ และด้วยรากฐานและฐานะทางการเงินที่ยังคงแข็งแกร่งในหลายธุรกิจ รวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว จะทำให้ภาคเอกชนต่างๆ สามารถพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างดี และผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ แต่ต้องปรับตัวรวมทั้งต้องแสวงหาตลาดใหม่เพื่อทดแทนตลาดเดิมที่ความต้องการในการบริโภคลดลง อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้ คือ การเรียกความเชื่อมั่นของประเทศให้กลับมาโดยเร็ว โดยเฉพาะจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้โดยเร็ว

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์