ไทยพาณิชย์แนะภาคธุรกิจ ฝ่าวิกฤติปรับตัว สู้ศก.โลก

ไทยพาณิชย์แนะภาคธุรกิจ ฝ่าวิกฤติปรับตัว สู้ศก.โลก

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเวทีสัมมนาใบโพธิ์ Business Forum หัวข้อ "ฝ่าวิกฤติ ปรับตัว สู้เศรษฐกิจโลก อัพเดทภาวะเศรษฐกิจและการเงินช่วงครึ่งหลังปี 52 ให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมแผนธุรกิจให้พร้อมแข่งขันได้เมื่อภาวะวิกฤติคลี่คลาย โดยระบุไทยยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเท่าต่างประเทศ ภาคการผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออกน่าจะใกล้จุดต่ำสุดแล้ว แต่ภาคการท่องเที่ยวยังน่าห่วง ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนยังอิงกับความเคลื่อนไหวเงินสกุลหลักของโลก ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไม่ส่งสัญญาณการปรับตัว

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของภาคการส่งออกและการหดตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบโดยรวมไม่รุนแรงเท่ากับประเทศอื่น ๆ อย่างเช่น ด้านการจ้างงาน ภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาคการผลิตเพื่อการส่งออกที่ได้รับผลกระทบหลักๆ เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีสัดส่วนการจ้างงานค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว นอกจากนี้ความมั่งคั่งภาคครัวเรือนไม่ถูกกระทบมากนัก พิจารณาได้จากราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ยังทรงตัวอยู่ได้

ล่าสุดจะเริ่มมีสัญญาณว่าการผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออกน่าจะใกล้จุดต่ำสุดแล้ว แต่ความเสี่ยงจากการหดตัวของภาคการท่องเที่ยวยังมีอยู่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศตลอดปี 2552 อาจลดลงถึง 15% เทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวอาจลดลงถึง 20% ซึ่งนับว่าหดตัวรุนแรงกว่าช่วงที่เกิดโรค SARS ในปี 2546 ทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนจ้างงานในตลาดแรงงานค่อนข้างมาก และการจ้างงานกว่า 80% อยู่ในบริษัทขนาดเล็ก (SME) ซึ่งมีความสามารถรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้น้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่

สำหรับจีดีพีที่หดตัวถิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ไว้ โดยส่วนใหญ่มาจากการหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก โดยมองว่าตัวเลข GDP น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ได้ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้คาดการณ์ว่าตัวเลข GDP ทั้งปี 2552 จะติดลบประมาณ 5% เทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวจะไม่เร็วมากนัก เพราะวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ มีพื้นฐานมาจากภาคการเงินธนาคาร อีกทั้งยังเป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก

ดร.เศรษฐพุฒิ กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องจับตามองคือเรื่องความเสี่ยงจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ที่จะกระทบโดยตรงต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลถึงการจ้างงานและการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ ภาคการส่งออกยังควรจับตาดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for economic co-operation and development :OECD) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเติบโตของการส่งออกไทยด้วย

ส่วนด้านแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน นายชาตรี โสตางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินสกุลหลักของโลก โดยคาดว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีโอกาสอ่อนค่าลงได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดสภาพคล่องของดอลลาร์ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมาเริ่มคลี่คลายลงจากแรงอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลาง และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทำให้ปริมาณเงินในตลาดเพิ่มขึ้นสูงมาก ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ประกอบกับนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มมั่นใจและกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการถือครองเงินดอลลาร์เสมือนสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงลดสัดส่วนลง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยมีทิศทางแข็งค่าขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยยังแสดงใหองเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด การไหลเข้าของเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น

ส่วนของระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันใกล้ถึงจุดต่ำสุดมากแล้ว โดยคาดว่า มีโอกาสอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปมากกว่าในระดับปัจจุบัน และหากพิจารณาแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ธปท. ก็ยังไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในช่วงต่อไปจะเป็นการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาว เห็นได้จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อันเป็นผลมาจากการคาดการณ์ปริมาณพันธบัตรที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล

การสัมมนานี้เป็นการให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงิน จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB Economic Intelligence Center : SCB EIC) ซึ่งจะช่วยประกอบการตัดสินใจต่อการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อให้ ก้าวสู่สนามแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการ "ใบโพธิ์ Business Forum มาอย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์