เงินเฟ้อมิ.ย.สถิติต่ำสุดรอบ12ปี ติดลบ4% นักวิชาการสวนพาณิชย์เข้ายุคเงินฝืดแล้ว เพียงแต่ไม่รุนแรง

เงินเฟ้อมิ.ย.สถิติต่ำสุดรอบ12ปี ติดลบ4% นักวิชาการสวนพาณิชย์เข้ายุคเงินฝืดแล้ว เพียงแต่ไม่รุนแรง

เงินเฟ้อ มิ.ย.ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 12 ปี ติดลบ 4% นับจากวิกฤต ศก.ปี 2540 นักวิชาการชี้เข้ายุคเงินฝืดแล้ว เพียงแต่ไม่รุนแรงเท่านั้น ส่วนพาณิชย์ชี้ไม่น่ากังวล ทางเทคนิคเรียกเป็น ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่อยๆ ประชาชนได้ประโยชน์มีเงินจับจ่ายใช้สอยถูกลง ไม่ถือเป็นภาวะเงินฝืด

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ว่าเท่ากับ 104.7 สูงขึ้น 0.4% จากเดือนพฤษภาคม 2552 แต่ลดลง 4% เทียบเดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และทำสถิติต่ำสุด นับจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 หรือในรอบ 12 ปี ทำให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนแรกของปีนี้ลดลง 1.6%

ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเท่ากับ 102.5 สูงขึ้น 0.2% จากเดือนพฤษภาคม 2552 แต่ลดลง 1% เทียบเดือนมิถุนายน 2551 เฉลี่ย 6 เดือนแรกสูงขึ้น 0.7%

แม้เงินเฟ้อจะลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 แต่ยังไม่ถือว่าเป็นภาวะเงินฝืด (Deflation) เพราะเงินเฟ้อที่ลดลง เป็นผลจากราคาน้ำมันในปีนี้ต่ำกว่าปีก่อนมาก และรัฐบาลยังได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน 5 เดือน 6 มาตรการ ขณะที่ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังมีราคาสูงขึ้น ทางเทคนิคจึงเรียกว่าเป็นภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่อยๆ (Disinflation) ซึ่งไม่น่ากังวล ถือว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์เพราะมีเงินจับจ่ายใช้สอยถูกลงนายศิริพลกล่าว

ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่อยๆ นี้จะต่อเนื่องไปถึงเดือนกรกฎาคม 2552 จากนั้นเงินเฟ้อจะขยับเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2552 เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ฉะนั้น ในขณะนี้กระทรวงพาณิชย์จึงคงคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2552 ไว้ที่ 0-0.5% บนสมมติฐานราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 35-36 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าภายใน 3 เดือนข้างหน้าอาจต้องปรับเงินเฟ้อใหม่อีกครั้ง หากราคาน้ำมันสูงขึ้น เงินบาทอ่อนค่าลงในอัตราสูง และการทบทวนการใช้มาตรการลดค่าครองชีพประชาชนของรัฐบาลที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม

สำหรับอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายน 2552 ที่ติดลบ 4% มีสาเหตุมาจากดัชนีราคาหมวดพาหนะ ค่าขนส่งและการสื่อสาร ลดลง 17.5% จากราคาน้ำมันที่มีราคาต่ำกว่าปีก่อน หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา หนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ลดลง 10% หมวดเคหสถาน ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาลดลง 5% หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลและมัธยมชาย, หญิง ลดลง 3.4%

ขณะที่ดัชนีราคาหมวดกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 3.8% สำหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม แต่มีดัชนีสูงขึ้นได้ แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 13.3% และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ได้แก่ ค่ายาและเวชภัณฑ์และค่าของใช้ส่วนบุคคล อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ก้อนดับกลิ่น สูงขึ้น 1.5%

สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและดัชนีราคาผู้ผลิตยังทำสถิติต่ำสุดเช่นกัน โดยดัชนีลดลง 23% และ 10.5% ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มก่อสร้างลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและหดตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและลงทุนขนาดใหญ่ ส่วนราคาการผลิตลดลงจากภาวะผลผลิตออกสู่ตลาดในจำนวนมากและราคาต่ำลง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน ในทางเทคนิคถือว่าเป็นภาวะเงินฝืด แต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรง เพราะดัชนีราคาพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้ายังมีการปรับเพิ่มขึ้น สะท้อนว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้อยังติดลบต่อเนื่องไปอีก ผนวกกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ติดลบ รวมถึงปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าครองชีพและราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ก็อาจมีผลต่อภาวะเงินฝืดในเศรษฐกิจถดถอยได้ โดยจะเห็นได้จากเดือนมิถุนายน 2552 เป็นเดือนแรกที่ดัชนีราคาพื้นฐานมีการติดลบ 1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ติดลบต่อเนื่อง ได้แก่ ในไตรมาส 4 ปี 2551 ติดลบ 4% ไตรมาส 1 ปี 2552 ติดลบ 7% และคาดว่า ในไตรมาส 2 ปี 2552 จะติดลบอีก 5% ถือว่าอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง และการที่เศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องจะเป็นการกัดกร่อนการขยายตัวของเงินเฟ้อ และสร้างปัญหาต่อภาวะเงินฝืด อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อตลอดทั้งปีนี้จะติดลบระหว่าง 1-2%

นายพุทธิพงศ์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ว่า ระหว่างการประชุมนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รายงานแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยคาดว่า วงเงินที่จะต้องกู้มาชดเชยเงินคงคลัง จำนวน 2 แสนล้านบาท จากพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาท อาจจะใช้เงินต่ำกว่าที่กำหนดไว้ หรืออาจจะอยู่ที่ระดับ 1-1.2 แสนล้านบาท เท่านั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การคลังปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น เมื่อนำเงินดังกล่าวรวมกับเงินคงคลังที่เหลืออยู่กว่าแสนล้านบาท จะทำให้เงินคงคลังทั้งหมดอยู่ที่ 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับเงินคงคลังของปีที่ผ่านมา

ผลจากการที่สถานการณ์การคลังเริ่มปรับตัวดีขึ้น รมว.คลังแจ้งที่ประชุมว่า ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องโครงการและเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง นายพุทธิพงศ์กล่าว

Advertisement Replay Ad
หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์