สคร.ดันปรับโครงสร้างร.ฟ.ท. ''อารีพงศ์''ชี้รองรับเงินหนุน4-5หมื่นล.ไทยเข็มแข็ง

สคร.ดันปรับโครงสร้างร.ฟ.ท. ''อารีพงศ์''ชี้รองรับเงินหนุน4-5หมื่นล.ไทยเข็มแข็ง

ผอ.สคร. ยืนยันแผนปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยต้องแก้ปัญหาด้านขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงและการขาดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ขณะเดียวกันเป็นการเตรียมพร้อมรองรับงบจากโครงการไทยเข้มแข็ง

ที่การรถไฟฯจะได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 4 เท่า หรือคิดเป็นเม็ดเงิน 40,000-50,000 ล้านบาท

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

(สคร.) เปิดเผยถึงกรณีแผนปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ว่า

การรถไฟฯมีความจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการตามแผนให้ได้ โดย แผนครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของการรถไฟฯ เนื่องจากที่ผ่านมาภาพรวมของปัญหาในการรถไฟฯนั้น ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง

โดยหนี้เงินกู้มีประมาณ 72,800 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยจ่ายต่อปีประมาณ2,100 ล้านบาท

ปัญหาดังกล่าวส่งผลทำให้การดำเนินงานถดถอย และขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2551 ขาดทุนสุทธิที่ 10,142 ล้านบาท ทำให้ขาดความสามารถในการแข่งขันและยังมีภาระบำเหน็จบำนาญสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยค่าใช้จ่ายในปี 2551 มีประมาณ 2,700 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทต่อปีในปี 2570

รวมไปถึงที่ผ่านมาการรถไฟฯยังขาดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเนื่องจากโครงสร้างองค์กรซับซ้อนและไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ประกอบกับขาดความชัดเจนด้านนโยบายดำเนินงาน เป็นต้น

ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น ในด้านภาระหนี้สินเงินกู้ กระทรวงการคลังจะพิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้ในอดีต ทำให้ภาระหนี้และดอกเบี้ยลดลง ส่วนด้านการดำเนินงานที่ถดถอยนั้น ปัจจุบันรัฐบาลมีการให้เงินอุดหนุน

PSO ให้กับการรถไฟฯแล้ว เพื่อให้การลงทุนรวดเร็วขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ ส่วนภาระบำเหน็จบำนาญ เห็นว่าการบริหารทรัพย์สินในเชิงรุกจะทำให้การรถไฟฯมีรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพียงพอให้สามารถจ่ายค่าบำเหน็จบำนาญได้ โดยไม่เป็นภาระต่อองค์กรและรัฐบาล

นอกจากนี้ ในส่วนที่ยังขาดกลยุทธ์ในการดำเนินงานนั้น จะต้องทำให้มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้น โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

และหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์กร ยังรวมไปถึง การตั้ง 2

บริษัทลูก คือบริษัทบริหารทรัพย์สิน และบริษัทเดินรถแอร์พอร์ตลิงค์

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้เป็นจังหวะที่ระบบขนส่งทางรางจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการลดภาระด้านต้นทุน และจะส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้ เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การรถไฟฯไม่ได้พัฒนาเส้นทางใหม่เลยแต่การลงทุนทางรางทั้งหมดเป็นการสร้างทางคู่และเพิ่มประสิทธิภาพรางเก่า โดยสร้างรางรถไฟใหม่ได้ไม่ถึง 50% ของเป้าหมาย อีกทั้งงบประมาณของการรถไฟฯในแต่ละปี 10,000-20,000 ล้านบาท ก็มีการเบิกจ่ายได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ในอนาคตภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

2555 จะให้งบแก่การรถไฟฯสูงขึ้นจากเดิมถึง 4 เท่า เป็น 40,000-50,000 ล้านบาท

ดังนั้นหากโครงสร้างต่างๆภายใต้แผนปรับปรุงการรถไฟฯไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างของการรถไฟฯโดยเร็ว เนื่องจากโครงสร้างองค์กรเดิมนั้นรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แล้ว

การปรับปรุงตามแผนดังกล่าว เพื่อรองรับกับงบประมาณจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งที่การรถไฟฯจะได้รับในอนาคต

นายอารีพงศ์ ยังได้กล่าวว่า หากการรถไฟฯสามารถเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรได้ตามแผนที่วางเอาไว้ ภายในระยะเวลา 6 ปีข้างหน้า จะทำให้การรถไฟฯสามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าได้ 100% และจะเพิ่มปริมาณการขนส่งโดยสารได้อีก

25% รวมไปถึงจะเพิ่มจำนวนรถที่วิ่งบนรางอีก 100% และที่สำคัญผลการขาดทุนจากการดำเนินงานขององค์กรจะลดลง เนื่องจากการรถไฟฯสามารถลงทุนได้เพิ่มขึ้นและสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ ขณะที่ผลการดำเนินงานที่เป็นเงินสดของบริษัทเดินรถจะเป็นบวกภายใน 3-4 ปี ซึ่งจะส่งผลทำให้รัฐสามารถชดเชยผลการขาดทุนลดลงด้วย

โดยเมื่อปี 2551 การรถไฟฯ ขาดทุน 10,142ล้านบาทแต่หากดำเนินการปรับโครงสร้างตามแผน จะทำให้มีกำไรตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มแผนทำให้จนถึงปี 2561 การรถไฟฯ

จะมีกำไรสุทธิที่ 17,785 ล้านบาท

Advertisement Replay Ad
'สตาร์บัคส์' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

'เยาวราช 4.0' เผยภาพสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ตกแต่งสไตล์จีน-ยุโรป

'เยาวราช 4.0' เผยภาพสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ตกแต่งสไตล์จีน-ยุโรป

'ราคาทองคำ' ช่วงตรุษจีนปรับลดลง

'ราคาทองคำ' ช่วงตรุษจีนปรับลดลง

'ทรัมป์' ประกาศแผนอภิมหาโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 47.4 ล้านล้านบาท

'ทรัมป์' ประกาศแผนอภิมหาโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 47.4 ล้านล้านบาท

พาณิชย์-เกษตร ตรวจตลาดรับเทศกาลตรุษจีน

พาณิชย์-เกษตร ตรวจตลาดรับเทศกาลตรุษจีน

หุ้นและธุรกิจอะไรบ้าง? ที่คนจะนึกถึงในเดือนแห่งความรัก

หุ้นและธุรกิจอะไรบ้าง? ที่คนจะนึกถึงในเดือนแห่งความรัก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์