ขสมก. แจง E-Ticket กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าช้าเพราะปัญหาระบบเชื่อมต่อสัญญาณ

ขสมก. แจง E-Ticket กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าช้าเพราะปัญหาระบบเชื่อมต่อสัญญาณ

ขสมก. แจง E-Ticket กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าช้าเพราะปัญหาระบบเชื่อมต่อสัญญาณ

voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชี้แจงการติดตั้งระบบ E-Ticket เพื่อใช้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชี้เกิดความล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อระบบสัญญาณและข้อมูล

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวนายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ระบุว่า ขสมก. ว่าจ้าง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ซึ่งชนะการประมูลประกวดราคาการติดตั้งระบบ E-Ticket อุปกรณ์ควบรถโดยสารประจำทาง โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. เงื่อนไขที่ระบุว่าภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 จะต้องติดตั้งระบบ E-Ticket ให้แล้วเสร็จ จำนวน 100 คัน ปรากฏว่าใช้งานได้เพียง 57 คัน โดยอุปกรณ์ควบรถและเครื่องอ่านบัตรใช้งานไม่ได้ ทำให้ประชาชนและพนักงานเกิดความสับสน

2. บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบฯ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ประมาณ 190 คัน แต่ใช้งานไม่ได้ โดยทยอยติดตั้งครบจำนวน 800 คัน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และให้พนักงานเก็บค่าโดยสารฉีกคูปองให้ผู้โดยสารแทนเครื่องอ่านบัตร รวมทั้งใช้อุปกรณ์มือถือ (Mobile Phone) ควบคู่กัน แต่ก็ใช้งานไม่ได้

3. ระบบฯ ใช้งานไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบจำนวนผู้โดยสาร และการคำนวณเพื่อคิดค่าตอบแทนให้กับพนักงานประจำรถ และรายได้ค่าโดยสารขององค์การ เนื่องจากข้อมูลจำนวนผู้โดยสารไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

4. เงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) กำหนดไว้ว่า หากอุปกรณ์ระบบ E-Ticket ขัดข้อง บริษัทฯ จะต้องนำช่างมาแก้ไขภายใน 2 ชั่วโมง แต่มีการแก้ไขสัญญาเดิมให้เป็น 3 ชั่วโมง ซึ่งขัดกับ TOR ที่กำหนดไว้ อาจมองได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา

ขสมก. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการดังกล่าว และขอชี้แจง ออกมาดังนี้

1. ตามสัญญาบริษัทฯ จะต้องส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 จำนวน 100 คัน แต่ใช้งานได้เพียง 57 คัน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อระบบสัญญาณและข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะมีรถโดยสารใช้งานระบบฯ ได้ประมาณ 350 คัน

2. ตามสัญญาบริษัทฯ จะต้องส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จำนวน 700 คัน รวมเป็น 800 คัน เนื่องจากการยกเลิกโครงการรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน จำนวน 800 คัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ขสมก. จึงได้ทำความตกลงกับบริษัทฯ ให้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรบนรถโดยสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทฯ จะนำอุปกรณ์ Mobile Phone ให้ขสมก. ใช้แทนชั่วคราว และหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ Mobile Phone บริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้ค่าโดยสารตามจำนวนที่ใช้จริงให้ ขสมก. ในกรณีที่มีผู้โดยสารใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขสมก. และบริษัทฯ ตกลงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารฉีกคูปองให้กับผู้โดยสารเพื่อเป็นหลักฐานการใช้บริการ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. การใช้อุปกรณ์ Mobile Phone หรือการให้พนักงานเก็บค่าโดยสารฉีกคูปองให้กับผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการใช้บริการ เมื่อรถกลับถึงอู่จะมีเจ้าหน้าที่บัญชีคำนวณค่าโดยสาร ตรวจสอบจำนวนการใช้อุปกรณ์ Mobile Phone หรือบัตรรถ ซึ่งในแต่ละครั้งของการใช้พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการจำหน่ายตั๋วตามปกติ

4. ขสมก. ได้ส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจร่างพร้อม TOR โดยใน TOR กำหนดข้อสงวนสิทธิ์ไว้ว่า ความเห็นของอัยการสูงสุดเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งอัยการสูงสุดได้ปรับเวลาการส่งช่างเข้าซ่อมแซมระบบฯ จาก 2 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง ขสมก. จึงปฏิบัติตามความเห็นของอัยการสูงสุด และจะดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัดต่อไป

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ภาพ : iStockphoto

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์