ทำความรู้จักกับ “ฟินเทค” (FinTech) ปฏิวัติโลกการเงินให้ง่ายด้วยปลายนิ้ว

ทำความรู้จักกับ “ฟินเทค” (FinTech) ปฏิวัติโลกการเงินให้ง่ายด้วยปลายนิ้ว

ทำความรู้จักกับ “ฟินเทค” (FinTech) ปฏิวัติโลกการเงินให้ง่ายด้วยปลายนิ้ว

     นับเป็นเรื่องน่าตกใจที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) จากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 2000 ตัวอย่าง พบว่าเกือบ 70% ยังไม่เคยรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฟินเทค (FinTech) ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมาเนิ่นนาน ไม่ว่าจะเป็นฟินเทครุ่นแรก ๆ เช่น ตู้ ATM รวมไปถึงบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ใช้กัน โดยเฉพาะในปัจจุบันฟินเทคได้รับความนิยมจากคนไทยและมีแนวโน้มที่จะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คือ การจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ในรูปแบบของ Internet Banking, Mobile Banking และ Social Banking หรือการจ่ายเงินบน Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Facebook Messenger หรือการทำธุรกรรมแบบ Experience-Base เช่น Alipay ที่ Account เดียวใช้ได้ทั่วโลก คนจีนที่มีบัญชี Alipay ก็สามารถเอาเงินในบัญชีมาซื้อของใน 7-11 ที่ไทยได้ โดยระบบจะแปลงค่าเงินให้อัตโนมัติและไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก ก่อให้เกิดแนวคิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพราะการมาของเทคโนโลยีทำให้เราสามารถทำทุกอย่างผ่านออนไลน์ได้หมด

     ด้วยกระแสความร้อนแรงของเทคโนโลยี ประกอบกับการยอมรับฟินเทคของนักลงทุน และผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เหล่าสตาร์ทอัพต่างร่วมลงสนามพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและอำนวยความสะดวกด้านการบริการทางการเงินให้กับผู้บริโภค และหนึ่งในหน่วยงานจากภาครัฐที่ออกโรงสนับสนุนการพัฒนาฟินเทคอย่างเต็มที่ คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ที่มุ่งมั่นจัดงานเพื่อให้ความรู้ด้านฟินเทคแก่ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้เล่นรายเดิม สตาร์ทอัพรายใหม่ และบุคคลทั่วไปอยู่บ่อยครั้ง โดยนางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “โครงการ FinTech Challenge เป็นหนึ่งในการดำเนินการสำคัญที่ ก.ล.ต. และหน่วยงานพันธมิตรต้องการแสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความตั้งใจที่จะเปิดรับความท้าทายต่าง ๆ และความมุ่งมั่นที่หน่วยงานกำกับดูแลจะปรับทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงานเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันภาคการเงินและประเทศไทยให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี เนื่องจากฟินเทคจะเข้ามาพลิกโฉมกระบวนการหรือวิธีการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ภาคการเงินจึงต้องฉกฉวยโอกาสให้นวัตกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงในไทย”

     “ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลในภาคการเงินให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และวางกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเปิดพื้นที่ ขจัดอุปสรรค และส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) หรือโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม ขณะเดียวกันภาครัฐก็ให้การสนับสนุน โดยการผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้ว และเมื่อมีผลบังคับใช้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการเดิมและฟินเทคสตาร์ทอัพของไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้บริการได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น” นางทิพยสุดา กล่าวสรุป

     วิทยากรหลาย ๆ ท่านที่เข้าร่วมเสวนาในงาน FinTech Challenge 2017 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์ วัน ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า การนำฟินเทคมาประยุกต์ใช้ในแวดวงการเงินก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย อาทิ มร. ซันดีป แกนโทริ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวหน้าสายงานลงทุน บริษัท ยูบีเอสเวลธ์แมนเนจเมนท์ ให้ความเห็นว่า ฟินเทคจะมีส่วนสำคัญต่อธนาคารพาณิชย์ในอนาคต สถาบันการเงินจะหันไปเน้นลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น อาทิ การนำปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ มาใช้ตอบโจทย์เรื่องการให้คำแนะนำผ่านโปรแกรม ผู้แนะนำการลงทุนที่ใช้สมองกล (Robo-Advisor) และยังสามารถช่วยเก็บและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ลดระยะเวลาในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ ช่วยบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตลอดจนลดภาระในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล

     และ มร. ฟิลลิป เอ็นเนส หัวหน้าฝ่ายงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของบริษัท ไอบีเอ็ม ซึ่งมีประสบการณ์เป็นนักวานิชธนกิจมากว่า 17 ปี เห็นพ้องว่า เมื่อฟินเทคเข้ามา ธุรกิจทางการเงินต้องเจอกับความท้าทายและความกดดันทางการแข่งขันอย่างมาก ทำให้ต้องปรับตัว และเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ พร้อมกับประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้านความสะดวกและรวดเร็วในราคาและต้นทุนที่ถูกลงได้

     สอดคล้องกับ ดร. ฟลอเรียน มัทเธอุส ชะปีเกล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฟินฟาบริค ที่กล่าวถึงแนวโน้มการนำเอไอหรือเครื่องมือที่ทำงานแทนการใช้ความสามารถของมนุษย์ ในปัจจุบัน เอไอ มีอยู่ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอพพลิเคชั่นแผนที่นำทางของ Google หรือการดูหนังออนไลน์บน Netflix สำหรับบทบาทของเอไอในตลาดทุนสามารถอยู่ในรูปของการตัดสินใจการลงทุนแทนคน รวมถึงการทำความรู้จักกับลูกค้า อาทิ การเช็คประวัติลูกค้าว่าควรให้เปิดบัญชีได้หรือไม่ ตรวจหาข้อมูลธุรกรรมที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดทุนในอนาคตคือ เอไอที่มีความสามารถเฉพาะด้าน แต่ละด้านจะรวมกันเป็นเครือข่ายใหญ่สำหรับการให้บริการผู้ลงทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ

     เช่นเดียวกันกับ มิซสิซซู เดอ โบรกลิโอ หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานภูมิภาคเอเชีย บริษัท แมคควอรี่ กรุ๊ป ลิมิเตทที่มองว่าการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการกำกับดูแล หรือ เร็คเทค (Regtech) การใช้เอไอจะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและพนักงานในบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามดูแล วางมาตราการป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ง

     จากกระแสฟินเทคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาการระดมทุนในรูปแบบใหม่ ๆ โดยคุณกรณ์ จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทยและดอกเตอร์อเล็กซ์ ลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสที เอ็นจิเนียริ่ง เวนเจอร์ส ได้กล่าวถึง การระดมทุนด้วยการเสนอขายดิจิทัลโทเคนต่อสาธารณะชน (ICO)  ว่าเป็นกลไกใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่เนื่องด้วยผู้ระดมทุนส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจจึงมีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะล้มเหลวสูง แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทำให้เราหลีกเลี่ยงที่จะใช้ประโยชน์จาก ICO ซึ่งมีความคล่องตัวและแตกต่างจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) อย่างสิ้นเชิง บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลเดียวกับโครงการ รูปแบบธุรกิจ หรือเอกสารที่เรียกว่า white paper และระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับไว้ในสัญญาอัจฉริยะ (smart contact) ที่จะบังคับตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ ผู้ลงทุนใน ICO จะต้องศึกษาข้อมูลใน white paper และ smart contract อย่างละเอียด รวมทั้งทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน

     และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน FinTech Challenge 2017 คือ โครงการประกวด FinTech Challenge ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Fast Forward for the Future การนำเสนอนวัตกรรมฟินเทคของเหล่าสตาร์ทอัพระดับหัวกะทิที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนถึง 10 ทีม เพื่อชิงทุนสนับสนุนนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้
     - ทุนนวัตกรรมประเภท rising star สำหรับทีมที่เสนอแผนธุรกิจที่น่าสนใจและสามารถทำได้จริง ทุนละ 100,000 บาท ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับทุนถึง 2 ทีมได้แก่ ทีม noon และทีม UTU “noon” เป็นระบบบันทึกพฤติกรรมการขับขี่รถเพื่อเบี้ยประกันที่เป็นธรรม โดยนำเอาคอนเซปต์ Pay How You Drive มาปรับใช้กับการคิดส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้บริโภคได้รับค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับตัวเอง การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่หันมาขับรถกันอย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งรักษาลูกค้าเดิมที่มีประวัติดีได้มากขึ้น ผ่านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และการทำ Big Data Analysis รวมเข้ากับนวัตกรรมทางด้านประกันภัยที่เรียกว่า Usage Based Insurance  ผ่านการใช้ GPS บน Smartphone ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ และประมวลผลแบบ real time โดยจะแสดงผลคะแนนการขับให้ผู้ขับขี่ได้รับทราบเมื่อจบทริปการเดินทาง รวมถึงแนะนำข้อมูลวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัย เนื่องจากผลคะแนนการขับขี่ที่ได้จะถูกส่งไปยังบริษัทประกันเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปีถัดไป ส่วน “UTU” เป็นแพลตฟอร์มระบบสะสมคะแนนแบบไร้พรมแดน ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือชื่อ ยูทู (UTU) ก็สามารถสะสมคะแนนแบบไร้พรมแดนในแอพเดียวจากการช้อปปิ้ง 1,000 ร้านค้าพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศของ UTU โดยไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกของแต่ละร้านค้าและพกบัตรสมาชิกมากมายให้ยุ่งยากอีกต่อไป เพียงชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ UTU ก็จะได้รับคะแนน UTU Point สะสมแบบเรียลไทม์ คะแนนสะสมสามารถแลกรับเงินคืนหรือเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมของสายการบินชั้นนำก็ได้ ถือเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของโปรแกรมลอยัลตี้สะสมคะแนนแบบเดิม ที่มีข้อจำกัดทางด้านพรมแดนและเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม ด้วยระบบเชื่อมต่อ API กับธนาคาร ร้านค้าและ VISA จึงทำให้การได้คะแนนสะสม หรือการแลกคะแนนสามารถเชื่อมโยงได้กับทุกสมาชิกทั่วโลก

     - ทุนนวัตกรรมประเภท innovative จำนวน 100,000 บาท สำหรับทีมที่เสนอนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ ได้แก่ ทีม “Flight DApp Bot” ซึ่งเป็นระบบการจัดการเคลมเบี้ยประกันภัยการเดินทางและเที่ยวบินดีเลย์ ผ่านระบบรูปแบบการจัดการข้อมูลแบบบล็อกเชน smart contract ด้วย user interface ในรูปแบบ AI Chatbot โดยกลุ่มลูกค้าที่ทำประกัน เมื่อเกิดปัญหาจากการเดินทางหรือเที่ยวบินดีเลย์ไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศ ระบบนี้จะช่วยทำการเคลมเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติและได้รับเงินเบี้ยประกันชดเชยทันที โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มและไปยื่นเคลมที่บริษัทประกันตามรูปแบบเดิมทำให้ลูกค้าที่ทำประกันผ่านระบบนี้หมดความกังวลเรื่องการเคลมทุกๆ การเดินทางหากมีเหตุที่เกิดขึ้นตรงตามเงื่อนไขที่ทำประกันไว้

     - ทุนนวัตกรรมประเภท popular vote จำนวน 50,000 บาท สำหรับทีมที่ได้รับ  ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ ทีม “Wealth Me” เครื่องมือช่วยตัวแทนประกันชีวิตให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพในฐานะนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแอพพลิเคชันที่จะช่วยลดระยะเวลา และลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time คำนวณถูกต้องและแม่นยำตามทฤษฎีทางการเงิน สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทางการสื่อสารและอธิบายแผนการเงินที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะนำไปสู่การกระบวนการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

     นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจอื่นๆ อีก อาทิ
- Cryptovation.co - โรโบแอดไวเซอร์สำหรับการลงทุนใน cryptocurrencies
- StockRadars Gift - บัตรของขวัญเพื่อการลงทุนในหุ้น
- Moto Punk – แพลตฟอร์มช่วยลูกค้าเลือกดีลเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์
- Insbee – ประกันรถยนต์ที่จูงใจพฤติกรรมที่ดีผ่านเพียร์คอมมิวนิตี้
- VenDingCoin - E-wallet สำหรับตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ
- Siam RegTech – ระบบช่วยทางการและสถาบันการเงินตรวจจับการฟอกเงิน

     ทั้งนี้ การสนับสนุนของภาครัฐ จะมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการเดิมและฟินเทคสตาร์ทอัพของไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อบริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงด้วย “ฟินเทค”[Advertorial]

Advertisement Replay Ad
แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์