ธ.ก.ส.จับมือCLTร่วมสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่สากล

ธ.ก.ส.จับมือCLTร่วมสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่สากล

ธ.ก.ส. ร่วมมือกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  เพื่อมุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ระดับสากลเน้นพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการ การสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนสู่ระดับสากล
นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่รู้จักกันดีในนาม Central Laboratory (Thailand) Co,Ltd  ณ ตลาดคลองผดุง ข้างทำเนียบรัฐบาล  โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการบริหาร (ClT)  ร่วมเป็นสักขีพยาน
พิธีการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และสถาบันเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน ก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ 4.0 โดย
ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับเป็น SME เกษตร ด้วย “โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร  สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย” โดย ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อในโครงการดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเงิน 48,507.67 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ SME เกษตร จำนวน 32,670 ราย (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560)  ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะเป็น
หัวขบวนเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยจากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ เมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า SME เกษตรของ ธ.ก.ส.ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์  โดย CLT ซึ่งเป็นแล็บประชารัฐได้รับมาตรฐานสากลจากแล็บกลาง
สหภาพยุโรป (European Union Reference Laboratory : EURL)  จะสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า “สำหรับเกษตรกร ชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจนได้มาตรฐานจาก CLT ธ.ก.ส.ยินดีพิจารณาให้การสนับสนุนด้านเงินทุนกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ขยายตลาดจากชุมชนสู่ระดับประเทศและระดับโลก  ยกระดับและสร้างมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนสู่ระดับสากล ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ”
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT) กล่าวว่า “โปรโมชั่นพิเศษที่  CLT มอบให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสถาบันเกษตรกร ที่นำสินค้าไปตรวจทั้ง 6 สาขา
ทั่วประเทศ นั่นคือ ส่วนลด 30% สำหรับการตรวจสินค้าทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารหรือไม่ใช่อาหาร  พร้อมกันนี้ CLT ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. แจกคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มูลค่า 5,000 บาทฟรี! โดยเลือกรับบริการที่เหมาะสมกับท่าน  ระหว่างการตรวจสารพิษตกค้าง / การตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ / การตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ และการตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยในรอบนี้เป็นเฟสที่ 2 แจกคูปองตรวจวิเคราะห์ถึง 6,000 ใบ ท่านใดสนใจรีบจองสิทธิ์รับคูปองด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-249-6608 หรือ 098-249-0665   นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารยังสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานอบรมครั้งใหญ่  "เลข อย.อาหาร ของ่าย ได้ไว" ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน  โดยงานดังกล่าว CLTร่วมกับ สสว. จัดขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิคการขอเลข อย.อาหาร ให้ได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ เป็นการติดอาวุธทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”

 

Advertisement Replay Ad
Dual Momentum Model : 23/02/2018

Dual Momentum Model : 23/02/2018

ANAN - Buy : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

ANAN - Buy : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

CBG - Buy : บมจ. คาราบาวกรุ๊ป  - CBG

CBG - Buy : บมจ. คาราบาวกรุ๊ป - CBG

CPALL - Hold: บมจ. ซีพี ออลล์ - CPALL

CPALL - Hold: บมจ. ซีพี ออลล์ - CPALL

MEGA - Buy : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) - MEGA

MEGA - Buy : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) - MEGA

CHG - Buy : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) - CHG

CHG - Buy : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) - CHG

Sector Report - Banking Sector : 23/02/2018

Sector Report - Banking Sector : 23/02/2018

ANAN - Buy : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

ANAN - Buy : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

TK - บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 23 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 23 กุมภาพันธ์ 2561

ICHI - Hold : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ICHI

ICHI - Hold : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ICHI

FSMART - Buy : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - FSMART

FSMART - Buy : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - FSMART

CPALL - Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL

CPALL - Buy : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - CPALL

BEAUTY - Sell : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) - BEAUTY

BEAUTY - Sell : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) - BEAUTY

AAV - Buy : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) - AAV

AAV - Buy : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) - AAV

BH - Buy : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - BH

BH - Buy : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - BH

วิเคราะห์ตลาดหุ้นภาคเช้า Market Trend & Trade 23 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดหุ้นภาคเช้า Market Trend & Trade 23 ก.พ. 2018

Market Talks : 23/02/2018

Market Talks : 23/02/2018

MEGA - ทยอยซื้อ : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) - MEGA

MEGA - ทยอยซื้อ : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) - MEGA

Daily Market Monitor : 23/02/2018

Daily Market Monitor : 23/02/2018

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์