ไทยพาณิชย์ ชี้ผลประกอบกำไร ส่งสัญญาณศก.ฟื้นตัว

ไทยพาณิชย์ ชี้ผลประกอบกำไร ส่งสัญญาณศก.ฟื้นตัว

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2552 (งบการเงินรวม) แสดงกำไรสุทธิจำนวน 5,234 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของไตรมาสที่ 1/2552 ซึ่งอยู่ที่ 5,547 ล้านบาท และลดลงร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของไตรมาสที่ 2/2551 ซึ่งอยู่ที่ 5,818 ล้านบาท ผลประกอบการของไตรมาส 2/2552 แม้ลดลง แต่ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของธนาคารและส่งสัญญาณการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ปัจจัยหลักที่ส่งผลบวกต่อผลประกอบการในไตรมาส 2/2552 มาจากการขยายตัวของสินเชื่อ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากไตรมาส 2/2551 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ค่าธรรมเนียม ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จาก ไตรมาส 2/2551 ในขณะเดียวกันธนาคารสามารถควบคุมสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ไว้ได้คงที่โดยยอดสินเชื่อด้อย คุณภาพอยู่ในระดับเดียวกันกับยอดของไตรมาสที่แล้วและของปีที่แล้ว สำหรับปัจจัยลบที่ส่งผลต่อตัวเลขผลประกอบการ มาจากการลดลงของ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นเป็นรายการเฉพาะใน ไตรมาสนี้

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลประกอบการในไตรมาสนี้ว่า ธนาคารเองก็เผชิญกับการทำธุรกิจท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจหดตัว และสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุด การที่ธนาคารสามารถแสดงผลประกอบการในเกณฑ์ที่ดี แสดงให้เห็นถึงการดำเนินยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องสอดคล้องสถานการณ์ การมีความสามารถในการแข่งขันอย่างสูงในตลาด อันเป็นผลมาจากโครงการปรับปรุงธนาคารที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ประธานกรรมการบริหารกล่าวเสริมอีกว่า "ผลประกอบการที่ดีของธนาคารอาจถือเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจถดถอยกำลังจะผ่านพ้นไปและการฟื้นตัวกำลังเริ่มต้นขึ้น

สำหรับผลประกอบการด้านต่างๆ เงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาส 2/2552 อยู่ที่ 906,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากไตรมาสที่ 1/2552 ซึ่งอยู่ที่ 901,885 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากไตรมาส 2 ของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 882,417 ล้านบาท การขยายตัวหลักด้านสินเชื่อเกิดจากสินเชื่อใหม่ที่ให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ และการขยายตัวต่อเนื่องของสินเชื่อเคหะในกลุ่มลูกค้าบุคคล ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าการขยายตัวของสินเชื่อในครึ่งหลังของปีจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะในเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจที่จะมีเข้ามาตามฤดูกาล อันจะส่งผลให้การขยายตัวด้านสินเชื่อของธนาคารเป็นได้ตามเป้าหมายที่ปรับมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3-5 สำหรับทั้งปี

รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารเติบโต เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2552 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2551 โดยรายได้ค่าธรรมเนียมหลักที่สำคัญมาจากธุรกิจ Bancassurance ธุรกิจบัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม ซึ่งยังแสดงการขยายตัวที่แข็งแรงต่อเนื่องมาในงวดนี้

ด้านคุณภาพสินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาส 2/2552 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) คงที่ในระดับร้อยละ 4.7 เท่ากับไตรมาส 1/2552 และลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 5.3 ณ สิ้นไตรมาส 2/2551 ทั้งนี้ ยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นไตรมาส 2/2552 อยู่ในระดับคงที่เช่นกันโดยอยู่ที่ 49,832 ล้านบาท ในส่วนอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (LLR/NPL) ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 81.7 ณ สิ้นไตรมาส 1/2552 เป็นร้อยละ 84 ณ สิ้นไตรมาส 2/2552 นี้

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ลดลง จากการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในไตรมาส 2/2552 สืบเนื่องจากนโยบายของธนาคารในระบบที่ต้องการช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือลูกค้า ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารลดลงจากร้อยละ 3.9 ในไตรมาส 2/2551 และร้อยละ 3.6 ในไตรมาส 1/2552 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ในไตรมาสนี้

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ธนาคารได้ทำการควบคุมและใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมาตั้งแต่ปลายปี 2551 เมื่อเริ่มเกิดวิกฤติการเงิน อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2/2552 นี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธนาคารได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1/2552 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว อันเป็นผลมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็น รายการเฉพาะในไตรมาสที่ 2/2552 นี้

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ธนาคารมีรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจ มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ถูกทิศทางและชัดเจน มีเงินกองทุนที่แข็งแรง เป็นผู้นำตลาด มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ ต่อเนื่อง ผลประกอบการในเกณฑ์ที่ดีสะท้อนถึงความสามารถของธนาคารในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย ในอนาคตธนาคารจะยังคงสร้างผลิตภัณฑ์บริการ และความสามารถในด้านต่างๆ ให้มีมากขึ้น รวมถึงการสร้างความผูกพันในธนาคารให้เกิดแก่ลูกค้าและพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อความเจริญเติบโตและการสร้างคุณค่าไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

Advertisement Replay Ad
หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์