3 เทคนิคการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับมนุษย์เงินเดือน

3 เทคนิคการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับมนุษย์เงินเดือน

3 เทคนิคการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับมนุษย์เงินเดือน

ลงทุนสไตล์ สนุก!

สนับสนุนเนื้อหา

ในฐานะมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไป ที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานประจำ เสาร์อาทิตย์ที่พอจะมีเวลาว่างก็อยากจะพักผ่อนบ้าง เวลาที่จะมาศึกษาเรื่องเงินๆ ทองๆ ก็จะมีไม่มาก ยิ่งจะให้มาติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ดูยุ่งยากและมากมายก็คงจะไม่ไหว ดังนั้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งมีผู้บริหารกองทุนคอยดูแลอย่างกองทุน LTF และ RMF จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนได้ดีที่สุด และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยบทความนี้จะเน้น 3 เทคนิคในเรื่องการลงทุนใน LTF RMF และวิธีการลงทุนของมนุษย์เงินเดือน

LTF: Long Term Equity Fund เป็นกองทุนที่สามารถนำมูลค่าเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องลงทุนเป็นระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน (โปรดศึกษาเงื่อนไขของ LTF เพิ่มเติม) โดย LTF จะเป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในหุ้น ซึ่งสามารถแบ่งประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

1. LTF ที่นำเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้น: เหมาะกับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงการลงทุนได้มาก เนื่องจากหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ในระหว่างการลงทุนบางปีอาจเห็นผลตอบแทนติดลบ 40% – 50% อย่างไรก็ตามหุ้นมักมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เมื่อผู้ลงทุนมีการถือครอง LTF ครบ 7 ปีปฏิทินตามเงื่อนไข กองทุน JUMBO25 ปันผล LTF ของ บลจ. ทหารไทย เป็นหนึ่งในตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้

2. LTF ที่นำเงินลงทุนในหุ้นประมาณ 70%: เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีผ่าน LTF แต่ไม่อยากรับความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนของ LTF ประเภทนี้จะมีความผันผวนลดลง เนื่องจากมีการแบ่งเงินประมาณ 30% ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อาทิเช่น กองทุน JUMBO PLUS ปันผล LTF ของ บลจ. ทหารไทย

 600x600px_03072017

RMF: Retirement Mutual Fund สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บเงินเพื่อเกษียณ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องลงทุนทุกปีจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ (โปรดศึกษาเงื่อนไขของ RMF เพิ่มเติม) และด้วยเงื่อนไขนี้เองทำให้ผู้ลงทุนมีวินัยในการออมเงินและมั่นใจได้ว่าจะมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณและยังสามารถนำมูลค่าเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้กองทุน RMF สามารถแยกย่อยได้อีกหลายประเภท โดยเบื้องต้นจะยกตัวอย่าง 3 ประเภท ดังนี้

1. RMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้: เหมาะกับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนของกองทุนส่วนใหญ่เป็นบวกทั้งระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่ได้รับมักจะค่อนข้างต่ำตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น กองทุนทหารไทยธนไพบูลย์ RMF ของ บลจ. ทหารไทย

2. RMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ: เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง โดยกองทุนประเภทนี้จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งทำให้ทั้งโอกาสในการลงทุนและความผันผวนในการลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ RMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ เช่น กองทุน TMB Global Income RMF ของ บลจ. ทหารไทย

3. RMF ลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศ: เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจากในระยะสั้นความผันผวนของผลตอบแทนจะสูงมาก แต่ในระยะยาวแล้วมักจะให้ผลตอบแทนที่ดี ดังนั้นการลงทุนใน RMF ซึ่งมักเป็นการลงทุนระยะยาวไปจนถึงวันเกษียณ ผู้ลงทุนจึงควรแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนใน RMF ประเภทนี้เช่นกัน

เทคนิคสุดท้ายคือวิธีการลงทุน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของมนุษย์เงินเดือนที่ไม่สามารถเป็นออมเงินได้ วิธีการคือการตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติโดยการหักผ่านบัญชีเงินเดือนไปลงทุนทันทีที่เงินเดือนออกก่อนที่จะนำมาใช้จ่ายจนหมด นับเป็นเครื่องมือที่ดีทีสุดที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนจะได้ออมอย่างสม่ำ

นอกจากนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำคือการเลือกกองทุนที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีก่อน (หากรายได้เราถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี) การเลือกกองทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้ และการสร้างวินัยผ่านการออมผ่านลงทุนอัตโนมัติ

โดย บลจ.ทหารไทย

Advertisement Replay Ad
Dual Momentum Model : 14/12/2017

Dual Momentum Model : 14/12/2017

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 14 ธันวาคม 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 14 ธันวาคม 2560

BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU

BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 14 ธ.ค. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 14 ธ.ค. 2017

Market Talks : 14/12/2017

Market Talks : 14/12/2017

Daily Strategy : 14/12/2017

Daily Strategy : 14/12/2017

TECHNICAL EXPRESS : 14/12/2017

TECHNICAL EXPRESS : 14/12/2017

BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - BH

BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - BH

Thailand in focus : 14/12/2017

Thailand in focus : 14/12/2017

VGI - ทยอยซื้อ : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI

VGI - ทยอยซื้อ : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI

Daily Market Monitor : 14/12/2017

Daily Market Monitor : 14/12/2017

Derivatives Insight : 14/12/2017

Derivatives Insight : 14/12/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 14/12/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 14/12/2017

หุ้นเปิดบวก 2 จุดตามต่างประเทศ หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย

หุ้นเปิดบวก 2 จุดตามต่างประเทศ หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย

Traders Spectrum : 14/12/2017

Traders Spectrum : 14/12/2017

Daily Trading Focus : 14/12/2017

Daily Trading Focus : 14/12/2017

ZOOM : 14/12/2017

ZOOM : 14/12/2017

Daily Strategy : 14/12/2017

Daily Strategy : 14/12/2017

TKS - Buy : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - TKS

TKS - Buy : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - TKS

CPNREIT - Buy : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท - CPNREIT

CPNREIT - Buy : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท - CPNREIT

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์