ฟิทช์คงเครดิต UOBT

ฟิทช์คงเครดิต UOBT

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด แจ้งว่า ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารยูไนเต็ด    โอเวอร์ซีส์ (ไทย) (UOBT; ซึ่งก่อนหน้านี้คือธนาคารเอเชีย) ดังต่อไปนี้: อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Foreign Currency Issuer Default Rating (IDR)) ที่ ‘BBB+’ อันดับเครดิตสากลสกุลเงินตราต่างประเทศระยะสั้นที่ ‘F2’ อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวที่ ‘AA+(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่ ‘C’ และอันดับเครดิตสนับสนุนที่ ‘2’ ธนาคารมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของ UOBT และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีอำนาจในการบริหารธนาคาร คือ United Overseas Bank ของสิงคโปร์ (UOB ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศที่ ‘AA-’(AA ลบ)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) การเปลี่ยนแปลงใดๆในการถือหุ้นของ UOB รวมทั้งข้อผูกพันและการสนับสนุนของ UOB ที่มีต่อ UOBT อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตสากลและอันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของ Country Ceiling ของประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของ UOBT ได้เช่นกันเนื่องจากอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศของ  UOBT ถูกจำกัดโดย Country Ceiling ผลประกอบการของ UOBT  ถูกจำกัดโดยเครือข่ายของธนาคารที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆในประเทศ ผลประกอบการในปี 2551 ของ UOBT  ปรับตัวดีขึ้นโดยมีกำไรสุทธิ 1.4 พันล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิที่ 92 ล้านบาทในปี 2550 เนื่องจากการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง รายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่สูงขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง อย่างไรก็ตามความสามารถในการทำกำไรของธนาคารยังคงน้อยกว่าธนาคารขนาดใหญ่เนื่องจากส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อและเงินฝากที่เล็กกว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2552 ผลประกอบการของ UOBT อยู่ในระดับที่ค่อนข้างอ่อนแอ โดยมีกำไรสุทธิ 394 ล้านบาท (ลดลง 57% จากปีก่อน) เนื่องจากการหดตัวของสินเชื่อและการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นหลังจากการขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 11 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงเหลือ 7.9 พันล้าน ณ สิ้นปี 2551 (ประมาณ 5% ของสินเชื่อรวม จาก 12%ณ สิ้นปี 2549) อย่างไรก็ตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 8.7 พันล้านบาท (6% ของสินเชื่อรวม) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 และยังคงมีความเสี่ยงในการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง UOBT มีระดับสำรองหนี้เสียอยู่ที่ 6 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 หรือ 69%ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การระดมเงินทุนและสภาพคล่องของธนาคารไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เงินฝากมีสัดส่วนประมาณ 90% ของการระดมเงินทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 โดยเงินฝากประมาณ 70% มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตราส่วนของสินเชื่อต่อเงินฝากยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 90% ในขณะที่อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากและหนี้สินระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 31% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 เพิ่มขึ้นจาก 23% ณ สิ้นปี 2551 เงินกองทุนของ UOBT อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มธนาคารไทย ธนาคารเพิ่งทำการเพิ่มทุนจำนวน 2.2 พันล้านบาทซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 20.37% เพื่อใช้สนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และเป็นการจำกัดความเสี่ยงของการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นในระยะยาว เนื่องจากการจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ UOBT ก่อตั้งในปี 2482 โดยใช้ชื่อธนาคารเอเชีย และ UOB ของสิงคโปร์ได้เข้าซื้อหุ้นของ UOBT ในปี 2547 UOBT เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศไทยโดยมีสาขา 147 สาขา และมีส่วนแบ่งการตลาด 2% ในระบบสินเชื่อและเงินฝากในประเทศไทย ธนาคารมีจุดแข็งทางด้านการปล่อยสินเชื่อในกลุ่ม SME และรายย่อย ปัจจุบัน UOB ถือหุ้น 99.66% ใน UOBT

Advertisement Replay Ad
PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) - MAJOR

MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) - MAJOR

Thailand in focus : 20/02/2018

Thailand in focus : 20/02/2018

Industry Report - Transportation sector : 20/02/2018

Industry Report - Transportation sector : 20/02/2018

Thailand economy : 20/02/2018

Thailand economy : 20/02/2018

Weekly Update : Commodities Update : 20/02/2018

Weekly Update : Commodities Update : 20/02/2018

KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC

KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC

TICON - บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) - TICON

TICON - บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) - TICON

EGCO - Buy : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

EGCO - Buy : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

TTCL - Buy : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) - TTCL

TTCL - Buy : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) - TTCL

TASCO - Hold : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - TASCO

TASCO - Hold : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - TASCO

Market Talks : 20/02/2018

Market Talks : 20/02/2018

Daily Market Monitor : 20/02/2018

Daily Market Monitor : 20/02/2018

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 20/02/2018

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 20/02/2018

TISCO - ทยอยซื้อ : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TISCO

TISCO - ทยอยซื้อ : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TISCO

RJH - Buy : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) - RJH

RJH - Buy : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) - RJH

PTTGC - ทยอยซื้อ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

PTTGC - ทยอยซื้อ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

EGCO - ทยอยซื้อ : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

EGCO - ทยอยซื้อ : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

AAV - Buy : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) - AAV

AAV - Buy : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) - AAV

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์