มนุษย์เงินเดือนโสดสนิท ได้ลดภาษีเท่าไร จากปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560

มนุษย์เงินเดือนโสดสนิท ได้ลดภาษีเท่าไร จากปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560

มนุษย์เงินเดือนโสดสนิท ได้ลดภาษีเท่าไร จากปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2560 รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้ออกมาให้ข่าวว่า การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ในปี ภาษี 2560 นี้ โดย โครงสร้างภาษีใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นมา ซึ่งจะทำให้การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2560 ซึ่งจะไปยื่นในช่วงวันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2561 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจากที่เรายื่นภาษีในปีนี้(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2559 ) ซึ่งหลายคนกำลังเตรียมจะยื่นอยู่ โดยจะหมดสิทธิในวันที่ 31 มี.ค. 60 หากใครมีหน้าที่ต้องยื่นแล้วไม่ยื่นระวังถูกปรับนะครับ

สำหรับคนที่กำลังจะยื่นภาษี ขออย่าได้สับสนเป็นอันขาด การยื่นภาษีในช่วงนี้ เป็นการยื่นภาษีที่เกิดจากรายได้ของปีที่ผ่านมา คือ ปี 2559 ซึ่งหลักเกณฑ์ยังเหมือนเดิม ส่วนปีหน้าโน้นถึงจะมีสิทธิใช้หลักเกณฑ์ใหม่ของการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาในครั้งนี้

วันนี้เราจะสรุป เนื้อหาสาระสำคัญของ การปรับโครงสร้างภาษีว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เอา เฉพาะมนุษย์เงินเดือน (มีรายได้เฉพาะเงินเดือน ค่าจ้างอย่างเดียว) ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง มาดูกันครับ

1 ใครบ้างต้องมีหน้าที่ยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษี
คนที่ต้องยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษีคือ คนที่มีรายได้ระหว่างปีตามเกณฑ์ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ดังนี้ คือ

texnews60-2

ย้ำนะครับ ในประเด็นนี้คือ หากมีรายได้ในปีภาษีขั้นต่ำตามจำนวนดังกล่าว มีหน้าที่ต้องยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษี ทุกคน คนไม่ยื่นหากมีการตรวจพบถือว่าเป็นความผิดนะครับ ส่วนเมื่อยื่นแบบแล้วจะเสียภาษีหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง มาดูกันต่อครับ

2 การหักค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ในประเด็นนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ
มนุษย์เงินเดือน จากเดิม ที่หักค่าใช้จ่ายได้ 40 % แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็น สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50 % แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

3 ค่าลดหย่อนภาษีของผู้มีเงินได้
- ผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เพิ่มเป็น 60,000 บาท
- คู่สมรส จากเดิม 30,000 เพิ่มเป็น 60,000 บาท
-บุตร
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
เดิม
บุตรที่ยังไม่อยู่ในวัยศึกษาได้ คนละ 15,000 ที่อยู่ในวัยศึกษาและศึกษาในประเทศหักลดหย่อนได้ 17,000 บาท
บุตรบุญธรรม หักลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท เช่นกัน
ใหม่
สามารถลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท

-กองมรดก
เดิม
หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท
ใหม่
ให้หักลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 บาท

 

 taxnews60-1

 

การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้ ซึ่งมีการขยับขั้นต่ำขึ้นมาเป็น 120,000 บาทต่อปีแล้ว จากการที่มีการปรับเพิ่มค่าลดหย่อนและหักค่าใช้จ่ายเพิ่มทำให้ผู้มีเงินได้ที่เข้าหลักเกณฑ์ มีการขยับฐานของผู้ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมคือคนที่มีเงินเดือน 20,000 บาท เพิ่มขึ้นมาเป็น 26,000 บาท

พูดง่ายๆ คือ มนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องจ่ายภาษีนั้นเอง โดยที่มาของฐานดังกล่าวคือ

1 เงินได้สุทธิ 150,000 บาท แรก ได้รับการยกเว้นภาษี
2 หักค่าใช้จ่าย 1000,000 บาท
3ค่าลดหย่อน 60,000 บาท
รวม 3 รายการ เท่ากับ 310,000 บาท เมื่อคิดเฉลี่ยเป็นเดือน โดยหารด้วย 12 เท่า กับ 25,833 บาท นั้นเอง


แล้วคนที่ เคยเสียภาษี จะประหยัดไปได้เท่าไร ( กรณีมนุษย์เงินเดือนสถานะโสดสนิท)?

สมมุติให้ นาย a มีเงินเดือน 35,000 บาท ทั้งปีมีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว 420,000 บาท ไม่มีการลงทุนใดๆ นอกจาก จ่ายประกันสังคมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


เดิม


รายได้ทั้งปี                 420,000    บาท
หักค่าใช้จ่าย                 60,000    บาท
ลดหย่อนส่วนตัว             30,000   บาท
หักเงินจ่ายประกันสังคมสูงสุด 9,000 บาท
หักกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ(จ่าย5% ของเงินเดือน เท่ากับ 1,750 บาท 1ปี เท่ากับ 21,000 บาท
ยอดเงินได้สุทธิเท่ากับ 300,000 บาท


เมื่อมาคำนวณภาษี 150,000 แรกจะได้ยกเว้น
เท่ากับมียอดเงินที่ต้องเสียภาษี 150,000 บาท
ซึ่งเสียภาษีในอัตรา 5 % เท่ากับต้องจ่ายภาษี 75,000 บาท

(300,000-150,000 = 150,000 x 5% = 7,500 )


สำหรับ โครงสร้างภาษีใหม่(2560)

รายได้ทั้งปี                 420,000  บาท
หักค่าใช้จ่าย               100,000  บาท
ลดหย่อนส่วนตัว            60,000  บาท
หักเงินจ่ายประกันสังคมสูงสุด 9,000 บาท
หักกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ(จ่าย5% ของเงินเดือน เท่ากับ 1,750 บาท 1ปี เท่ากับ 21,000 บาท
ยอดเงินได้สุทธิเท่ากับ 230,000 บาท


เมื่อมาคำนวณภาษี 150,000 แรกจะได้ยกเว้น
เท่ากับมียอดเงินที่ต้องเสียภาษี 80,000 บาท
ซึ่งเสียภาษีในอัตรา 5 % เท่ากับต้องจ่ายภาษี 4,000 บาท

(230,000 - 150,000 = 80,000 x 5% = 4,000) 

เท่ากับ โครงสร้างภาษีใหม่ นาย a จะประหยัดภาษีไปได้ 3,500 บาท

นี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นกรณีคนโสด และไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มเติมที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี ในความเป็นจริง ค่าลดหย่อนที่มนุษย์เงินเดือนมีสิทธิสามารถนำมาลดหย่อนได้ทั้งหมด และจำไว้ว่าต้องนำมาใช้ให้หมดทุกเม็ดทุกหน่วย  เพื่อประโยชน์ของผู้เสียภาษีเองด้วยนะครับ...

Advertisement Replay Ad
'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

'เยาวราช 4.0' เผยภาพสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ตกแต่งสไตล์จีน-ยุโรป

'เยาวราช 4.0' เผยภาพสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ตกแต่งสไตล์จีน-ยุโรป

'ราคาทองคำ' ช่วงตรุษจีนปรับลดลง

'ราคาทองคำ' ช่วงตรุษจีนปรับลดลง

'ทรัมป์' ประกาศแผนอภิมหาโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 47.4 ล้านล้านบาท

'ทรัมป์' ประกาศแผนอภิมหาโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 47.4 ล้านล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์