'' แก๊ง5 เสือ กองสลากไม่มีแล้ว''

'' แก๊ง5 เสือ กองสลากไม่มีแล้ว''

แม้ล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกา จะยืนยันว่าคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถดำเนินการออกหวยออนไลน์ได้ โดยไม่เป็นการผิดกฎหมาย ขั้นตอนขณะนี้จึงเหลือเพียงรอผลการศึกษาผลกระทบด้านสังคม ซึ่งมีนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หนึ่งในกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ ก่อนที่บอร์ดสนง.สลากฯจะตัดสินใจเดินหน้าหรือไม่ แต่ตราบที่หวยออนไลน์ยังไม่เกิด การจำหน่ายสลากเกินราคายังคงเป็นปัญหาต่อ

อะไรเป็นต้นตอ และกระแสข่าวที่ว่าแก๊ง 5 เสือสลาก ฯกลับคืนชีพจริงหรือ นายวันชัย สุระกุล ผู้อำนวยการสนง.สลากฯ ให้สัมภาษณ์ดังนี้ ....

*ต้นเหตุสลากเกินราคา

ราคาสลากที่เพิ่มเป็น 110-120 บาทต่อชุด จากราคาสลากปกติ 80 บาท มีที่มา 2 -3 สาเหตุ คือ 1. เดิมเรามีหวยบนดิน แต่พอมาปี 2549 เรายกเลิกหวยบนดิน คือแน่ ๆเราไม่ได้เพิ่มจำนวนสลาก ยังจำนวนเท่าเดิมมันเลยทำให้เกิดความต้องการซื้อ ( ดีมานด์ )มากและปัจจัยที่มาสนับสนุนกำลังซื้อคือปัจจุบันคนไม่นิยมซื้อหวยเถื่อน หรือหวยใต้ดิน เพราะเกิดการเอาเปรียบจึงกลับมาซื้อสลากปกติก็เป็นโอกาสที่ผู้ขายเอาเปรียบ พอรู้ว่าสินค้าขายดี ผู้ขายก็โก่งราคา เท่าที่ผมดูปัญหาสลากเกินราคาเวลานี้ เป็นปัญหาจากเรื่องดีมานด์และซัพพลายเพียงอย่างเดียว

ที่ต้องดำเนินการคือการเพิ่มสินค้าลงไปในตลาด แต่การเพิ่มสินค้า ไม่ใช่อำนาจของสำนักงานสลาก ฯแต่เป็นอำนาจของบอร์ด รวมทั้งต้องเป็นนโยบายของรัฐด้วย เนื่องจากมันเป็นสินค้าสีเทา จำเป็นต้องมีนโยบายของรัฐออกมา เพราะมีผลกระทบพอสมควร โดยปัจจุบัน สลากที่พิมพ์กันอยู่ 46 ล้านฉบับต่องวด ประสิทธิภาพที่เราจะผลิตได้คำนวณอยู่ที่ 60 ล้านฉบับ มันต้องเพิ่มถ้าเรายังอยากตรึงราคา ก็คงต้องเพิ่มอีก 14 ล้านฉบับ หรือเพิ่มเป็น 70 ล้านฉบับ ผมว่าราคาลงแน่น่าจะลงได้ถึง 80 บาทหรือต่ำกว่า

*ใครได้ประโยชน์ ?

จะพูดอย่างไรว่า คนได้โควตาได้ประโยชน์มันก็มีส่วน ถ้าเขามีสิทธิ์อยู่ แต่ถ้าเขาขายในราคาที่กำหนดก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพึงทำได้ แต่ถ้าบวกราคาเกินก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เรากำลังแก้ปัญหาที่จะไม่ให้คนได้โควตาไปบวกเอากับคนที่รับช่วง ไม่ว่าคนรับโควตาขายเองก็ดี ขายให้กับผู้รับช่วงก็ดี โดยต้นทุนสลากปัจจุบันอยู่ที่คู่ละ 80 บาท และมีส่วนลด ( ดิสเคาต์ ) คือ 8% เราขายที่ 73.60 บาทหรือลดลงให้ 6.40 บาท ดังนั้นเมื่อขายต่อก็ไม่ควรขายเกิน 80 บาท เพราะได้ส่วนลดจากสนง.ไปแล้ว แต่ในภาวะที่ตลาดเกิดความต้องการสูง ก็จะมีคนเสนอให้เขาเพิ่มอีก 2 บาทเป็น 82 บาท มันเป็นความสมยอม ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการเขาได้อย่างไร คนขาย 82 บาทก็ยังมีคนซื้อ แต่เมื่อมีคนซื้อ 82 บาทแต่ถ้ามีคนบอกว่าจะขอซื้อเลขดีโดยให้ 85 บาทต่อฉบับ ก็ได้อีกคนละ 3 บาท แต่พอเดินขายประจำซอย คนซื้อบอกว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกราคาก็ขึ้น 90 บาท มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนมีความต้องการซื้อมาก แต่ถ้าเรามีปริมาณสินค้าในจำนวนที่เพียงพอ คนซื้อมีช่องทางเลือกซื้อมากขึ้น การจะขยับราคาเป็นทอด ๆจะลดน้อยลง

*จำเป็นต้องมีโควตา ?

โควตามีส่วนอย่างมากที่ดันราคาให้สูงขึ้น แต่ถามว่าอย่างนี้ไม่มีโควตาได้หรือไม่ ต้องตอบว่าไม่ได้ 1.เพราะสลากเป็นสินค้ามีอายุจำกัด เมื่อพ้น 15 วันมันก็เป็นเศษกระดาษไม่มีค่าทันที ดังนั้นในจำนวนอายุสินค้าที่มีเพียง 15 วัน มันจำเป็นต้องมีผู้มารับผิดชอบ จะมาบอกว่าวันนี้รับ วันนี้ไม่รับไม่ได้ เพราะเราต้องนำเงินส่งรัฐตามเป้า 2. เราผลิตแล้ว จะเหลือไม่ได้ ถ้าเหลือมันก็คือเศษกระดาษ 3.ระบบของมันกำหนดให้เกี่ยวพันกับตัวเงินที่ต้องนำส่งธนาคารแน่นอนชัดเจนว่าจะต้องมีผู้นำส่งค่าตลาด ก่อนระยะเวลาหนึ่งฉะนั้นมันเลยต้องมีระบบผู้ที่ครอบครองสลากเป็นผู้รับผิดชอบ จึงทำให้เกิดโควตา

แต่การเปลี่ยนแปลงของผู้ได้โควตาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ 1.ผู้มีโควตากระทำความผิด จะถูกยึดโควตากลับ คือเราไม่ขายให้คุณแล้ว ก็ไปจัดให้ผู้อื่นแทน 2. ผู้มีโควตาถึงแก่กรรมก็ต้องจัดให้ผู้อื่น

ถามว่าเราจะรื้อโควตาได้หรือไม่ สลากทั้ง 46 ล้านฉบับ ไม่ได้ เพราะเวลามันแค่ 15 วัน มันไม่สามารถจัดขายสลากให้กับรายใหม่ใน 15 วันได้ทันที ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องผ่อน แบบไม่ทันทีทันใด ซึ่งถ้ามีปัญหา รายใดรายหนึ่งก็จะเลิก หาผู้อื่นสวมแทน

*สลากขายเกินราคา ฟ้องสคบ. ?

มีคนไปฟ้องเช่นกัน แต่ถามว่าไปฟ้องจะเอาผิดใคร จะฟ้องสนง.สลากฯก็ไม่ได้ เพราะสนง.สลากฯขายไปก็มีหลักฐานชัดแจ้ง เราขายไปตามราคา คือไม่มีหลักฐานเอาผิดเราได้ มันเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการบริโภค ไม่เหมือนหมูที่ขึ้นราคา และ สคบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ) ต้องไปตรวจ เคยมีคนโวยวายฟ้องผมก็อยากรู้ว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะจบอย่างไร เพราะถ้าเราเป็นจำเลยมันไม่ใช่เพราะเราขายตามราคา

*แก๊ง 5 เสือยังมี ?

นั่นมันเป็นอดีตยอมรับว่ามี บุคคลเหล่านี้เราต้องให้เกียรติเขาประกอบอาชีพอย่างสุจรติ ตั้งแต่อายุน้อย ๆ ก็ขายสลากมา กระทั่งสนง.สลากฯมีผู้อำนวยการ ผมบอกว่าคนเหล่านี้คือผู้อำนวยการตัวจริง เพราะผมก็แค่ไปเป็นตามวาระ แต่พ่อค้าเหล่านี้อยู่ตลาดมา 30-40 ปี เขารู้เส้นทาง ถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดกฎหมาย เพราะในจังหวะที่เขาค้าขาย เขารู้ลู่ทางของการค้าขาย และเราก็เห็นว่าควรมีเอาต์ซอร์ซเลยตั้งเป็นบริษัท ถ้าต้องเอาต์ซอร์ซเพื่อเอาสลากไปกระจาย ซึ่งก็มีผลดี เพราะถ้าสลากนั้นเกินราคา เราก็สามารถไปเล่นงานกลับกับบริษัทแห่งนี้ได้ คือจับ ฟ้องร้องเขาได้ เพราะผมรู้ว่าบริษัทเหล่านี้รับไป

* แต่ถ้ามันกระจายคนมากไป มันตามไม่ได้ สมัยนั้นบริษัทเหล่านั้นก็รับไป 5 บริษัทบริษัทละ 1 ล้านฉบับ ผมมองว่าเป็นการดี เป็นการคุมตลาด แต่พอมาในสมัย รัฐมนตรีช่วย วราเทพ รัตนากร ท่านมองว่าถ้าให้ 5 บริษัทมันมากไป จึงอยากให้กระจาย ในปี 2548 ( งวด 16 พ.ค. เป็นต้นไป ) จึงกระจายให้ประชาชน โดยให้แบ่ง 4 กลุ่มสีคือ 1. กลุ่มสีเขียว จัดให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปในกรุงเทพ ฯคนละไม่เกิน 20 เล่ม 2. เป็นสีน้ำเงิน ให้กับคนทั่วไปแต่อยู่นอกเขตกรุงเทพ ฯ 3.สีน้ำตาล มูลนิธิ คนพิการ ฯลฯ ทั่วประเทศสมาคมละไม่เกิน 500 เล่ม 4.กลุ่มสีชมพู ให้กับบริษัทต่าง 67 บริษัท บริษัทละไม่เกิน 500 เล่ม เพื่อเป็นเอาต์ซอร์ซให้กับสนง.สลากฯ รวมแล้ว 46 ล้านฉบับ

ดังนั้น 5 กลุ่มทหารเสือ ก็ถูกกระจัดกระจายไปตั้งแต่ปี 2548 แล้ว นักการเมืองก็ไม่มี โดนยึดรวบหมดแล้ว รวมทั้งองค์การทหารผ่านศึก มาเป็นการ random .ใหม่กันหมด ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจสอบกันได้

Advertisement Replay Ad
กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์