N-PARK งดออกหุ้นกู้หลังฟ้อง Lehmanเบี้ยวเงิน

N-PARK งดออกหุ้นกู้หลังฟ้อง Lehmanเบี้ยวเงิน

นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค(N-PARK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล พันวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบมีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยมีมูลค่าที่เสนอขายรวม 860.52 ล้านบาท (หุ้นกู้ 860,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกจำหน่าย (ครบกำหนดในวันที่ 19 ธันวาคม 2552) ให้แก่ Lehman Brothers CommercialCorporation Asia Limited ( Lehman ) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงแรม โนโวเทล บีช รีสอร์ท พันวาภูเก็ต นั้น ถึงปัจจุบันบริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นกู้เพียง 575.22 ล้านบาท สำหรับค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีก 285.30ล้านบาท บริษัทย่อยก็ได้ขอเบิกถอนตามสัญญา แต่ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากลุ่ม Lehman ประสบกับวิกฤตทางการเงินและมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยทางบริษัทย่อยเองได้ทวงถามหลายครั้ง ซึ่ง Lehman เพิกเฉย และปฏิเสธที่จะชำระเงิน ต่อมา Lehman ได้ถูกศาลสูงในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีคำสั่งให้ชำระบัญชีจึงไม่สามารถนำเงินมาชำระค่าหุ้นกู้แก่บริษัทย่อยตามที่ได้ขอเบิกถอนไปได้ ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงแรม โนโวเทล บีชรีสอร์ท พันวา ภูเก็ต ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้เดิมดังนั้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 บริษัทย่อยจึงได้ยื่นฟ้อง Lehman ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ Lehman ชำระค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลือตามสัญญา เพื่อที่บริษัทย่อยจะสามารถนำเงินที่ได้ไปดำเนินโครงการต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้ขอศาลมีคำสั่งให้ Lehman ชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจำนวน 327.37 ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป และห้าม Lehman กล่าวอ้างใช้สิทธิหรือบังคับตามสิทธิใดๆ ของตนตามสัญญาจองซื้อหุ้น, สัญญาหลักประกันต่างๆ ตลอดจนสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้จนกว่า Lehman จะชำระเงินค่าหุ้นตามสัญญาตามที่บริษัทย่อยเบิกถอน และค่าเสียหายต่างๆ จนครบถ้วนเสร็จสิ้น รวมทั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ บริษัทย่อยจึงระงับการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับหุ้นกู้รายนี้ไว้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisement Replay Ad
Dual Momentum Model : 21/02/2018

Dual Momentum Model : 21/02/2018

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 21 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 21 กุมภาพันธ์ 2561

AT THE Market (#ATM) : 21/02/2018

AT THE Market (#ATM) : 21/02/2018

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

FTE - Buy : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - FTE

FTE - Buy : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - FTE

BIG - Buy : บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - BIG

BIG - Buy : บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - BIG

ASEFA - Hold : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) - ASEFA

ASEFA - Hold : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) - ASEFA

ADB - Buy : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) - ADB

ADB - Buy : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) - ADB

K - Buy : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) - K

K - Buy : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) - K

TU - Hold : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TU - Hold : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

MBAX - Buy : บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) - MBAX

MBAX - Buy : บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) - MBAX

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 21 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 21 ก.พ. 2018

SPALI - Buy : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - SPALI

SPALI - Buy : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - SPALI

ZOOM : 21/02/2018

ZOOM : 21/02/2018

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC

IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

Thailand in focus : 21/02/2018

Thailand in focus : 21/02/2018

PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - GPSC

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - GPSC

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์