N-PARK งดออกหุ้นกู้หลังฟ้อง Lehmanเบี้ยวเงิน

N-PARK งดออกหุ้นกู้หลังฟ้อง Lehmanเบี้ยวเงิน

นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค(N-PARK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล พันวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบมีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยมีมูลค่าที่เสนอขายรวม 860.52 ล้านบาท (หุ้นกู้ 860,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกจำหน่าย (ครบกำหนดในวันที่ 19 ธันวาคม 2552) ให้แก่ Lehman Brothers CommercialCorporation Asia Limited ( Lehman ) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงแรม โนโวเทล บีช รีสอร์ท พันวาภูเก็ต นั้น ถึงปัจจุบันบริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นกู้เพียง 575.22 ล้านบาท สำหรับค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีก 285.30ล้านบาท บริษัทย่อยก็ได้ขอเบิกถอนตามสัญญา แต่ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากลุ่ม Lehman ประสบกับวิกฤตทางการเงินและมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยทางบริษัทย่อยเองได้ทวงถามหลายครั้ง ซึ่ง Lehman เพิกเฉย และปฏิเสธที่จะชำระเงิน ต่อมา Lehman ได้ถูกศาลสูงในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีคำสั่งให้ชำระบัญชีจึงไม่สามารถนำเงินมาชำระค่าหุ้นกู้แก่บริษัทย่อยตามที่ได้ขอเบิกถอนไปได้ ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงแรม โนโวเทล บีชรีสอร์ท พันวา ภูเก็ต ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้เดิมดังนั้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 บริษัทย่อยจึงได้ยื่นฟ้อง Lehman ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ Lehman ชำระค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลือตามสัญญา เพื่อที่บริษัทย่อยจะสามารถนำเงินที่ได้ไปดำเนินโครงการต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้ขอศาลมีคำสั่งให้ Lehman ชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจำนวน 327.37 ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป และห้าม Lehman กล่าวอ้างใช้สิทธิหรือบังคับตามสิทธิใดๆ ของตนตามสัญญาจองซื้อหุ้น, สัญญาหลักประกันต่างๆ ตลอดจนสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้จนกว่า Lehman จะชำระเงินค่าหุ้นตามสัญญาตามที่บริษัทย่อยเบิกถอน และค่าเสียหายต่างๆ จนครบถ้วนเสร็จสิ้น รวมทั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ บริษัทย่อยจึงระงับการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับหุ้นกู้รายนี้ไว้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisement Replay Ad
PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) - MAJOR

MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) - MAJOR

Thailand in focus : 20/02/2018

Thailand in focus : 20/02/2018

Industry Report - Transportation sector : 20/02/2018

Industry Report - Transportation sector : 20/02/2018

Thailand economy : 20/02/2018

Thailand economy : 20/02/2018

Weekly Update : Commodities Update : 20/02/2018

Weekly Update : Commodities Update : 20/02/2018

KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC

KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC

TICON - บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) - TICON

TICON - บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) - TICON

EGCO - Buy : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

EGCO - Buy : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

TTCL - Buy : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) - TTCL

TTCL - Buy : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) - TTCL

TASCO - Hold : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - TASCO

TASCO - Hold : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - TASCO

Market Talks : 20/02/2018

Market Talks : 20/02/2018

Daily Market Monitor : 20/02/2018

Daily Market Monitor : 20/02/2018

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 20/02/2018

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 20/02/2018

TISCO - ทยอยซื้อ : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TISCO

TISCO - ทยอยซื้อ : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TISCO

RJH - Buy : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) - RJH

RJH - Buy : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) - RJH

PTTGC - ทยอยซื้อ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

PTTGC - ทยอยซื้อ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

EGCO - ทยอยซื้อ : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

EGCO - ทยอยซื้อ : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

AAV - Buy : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) - AAV

AAV - Buy : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) - AAV

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์