บล.ทิสโก้:Property Sectorแนะหุ้นLPN,AP,LH

บล.ทิสโก้:Property Sectorแนะหุ้นLPN,AP,LH

บล.ทิสโก้ : Property Sector แนะนำระดับปกติ หุ้นที่ชอบได้แก่ LPN, AP และ LH                PROPERTY  : มีความเสี่ยงในแง่ของ upside หากมีการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีอสังหาริมทรัพย์ ได้รับผลดีถ้ารัฐบาลต่อขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีอสังหาริมทรัพย์             อิงจากข่าวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้ (21 ธ.ค. 52)  รัฐบาลอาจจะขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีอสังหาริมทรัพย์จากที่จะสิ้นสุดลงในปลายเดือนธันวาคม 2552F เป็นสิ้นเดือนมีนาคม 2553F  เรามองว่าถ้ารัฐบาลอนุมัติขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีและคาดว่าผู้ประกอบการน่าจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายการขยายและบริหาร (SG&A) ในปี 2553F (อย่างเช่นที่ได้รับในปี 2552) คงสมมติฐานอัตราการเติบโตรายได้จากการขายในปี 2553F                แม้ว่าไตรมาสสูงสุดของรายได้จากขายบ้านจะเลื่อนมาเป็น 4Q53F แทนที่จะเป็น 1Q53F แต่ภาพรวมของรายได้จากการขายบ้านสำหรับทั้งปีในปี 2553F ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  เราคาดว่ารายได้จากการขายบ้านสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ภายใต้การวิเคราะห์ของเราน่าจะเพิ่มขึ้น 14-15% YoY ในปี 2553F รายได้น่าจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันอย่างสูงกับความต้องการบ้าน และจำนวนยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (backlog) จากโครงการคอนโดมิเนียมที่จะรับรู้ในปี 2553F  อนึ่ง อิงจากบริษัทภายใต้การวิเคราะห์ของเรา  มูลค่า backlog ในปัจจุบันรวมคิดเป็น 27% ของรายได้จากการขายในปี 2553F สำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์  คาดอัตราส่วนกำไรขั้นต้นคงตัวหรือลดลงสำหรับปี 2553F                เรายังคงมุมมองของเราที่ว่า อุปทานบ้านใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก (รวมโครงการคอนโดมิเนียม) ในปี 2553F จะทำให้เป็นการยากที่ผู้ประกอบการจะปรับขึ้นราคาขาย  ดังนั้นเราคาดว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นจะลดลงหรือคงตัว YoY ในปีหน้า อัตรากำไรจากการดำเนินงานน่าจะลดลง 1.2% จากที่คาดว่าจะลดลง 3.4% ถ้าขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษี                  อิงจากการประหยัดภาษีธุรกิจพิเศษของผู้ประกอบการ, ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าธรรมเนียมในการจดจำนองเข้าไปในค่าใช้จ่ายการขายและบริการ  เราคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะลดลง 1.2% เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 3.4% ในสมมติกรณีฐานของเรา (base case)  อนึ่งเราคาดว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขายจะสูงขึ้น 0.7% YoY เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจะเปิดขายจำนวนโครงการใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2553F  อย่างไรก็ตาม  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประหยัดภาษีอสังหาริมทรัพย์ น่าจะไม่มากเกินกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่คาดว่าจะสูงขึ้น อัตราการเติบโตผลประกอบการสูงขึ้นประมาณ 12% ในปี 2553F                ถ้ารัฐบาลขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีอสังหาริมทรัพย์  เราคาดว่าอัตราการเติบโตผลประกอบการจะสูงขึ้นประมาณ 12% YoY ในปี 2553 สำหรับหุ้นภายใต้การวิเคราะห์ของเรา  ไม่รวมผู้ประกอบการบางรายที่มีค่าผิดปกติมาก ๆ (Outlier)  หุ้นที่ชอบได้แก่ LPN, AP และ LH               ถ้ารัฐบาลขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีอสังหาริมทรัพย์  ผู้ประกอบการที่มี backlog ที่แน่นอนในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายบ้าน น่าจะได้ประโยชน์อย่างมาก ได้แก่ LPN, AP และ SPALI  อย่างไรก็ตาม อิงจากค่าสหสัมพันธ์ในระดับสูงระหว่างการฟื้นตัวเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตความต้องการบ้าน ผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดแข็งแกร่ง, แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและเทคนิคการก่อสร้างที่รวดเร็ว เช่น LH, QH และ PS dHอยู่ในสถานะที่ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน  เพราะฉะนั้นหุ้นที่เราชอบสุด คือ LPN, AP และ LH ปัจจัยเสี่ยงมาจากการขยายตัวเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ ส่วน upside มาจากความต้องการบ้านที่แข็งแกร่งกว่าคาด 

Advertisement Replay Ad
Dual Momentum Model : 16/02/2018

Dual Momentum Model : 16/02/2018

AT THE Market (#ATM) : 16/02/2018

AT THE Market (#ATM) : 16/02/2018

STEC - Hold : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) - STEC

STEC - Hold : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) - STEC

ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS

ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS

BOL - Buy : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) - BOL

BOL - Buy : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) - BOL

ASK - Hold : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ASK

ASK - Hold : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ASK

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 16 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 16 กุมภาพันธ์ 2561

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 16 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 16 ก.พ. 2018

AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT

AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT

TOP - ซื้อเก็งกำไร : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

TOP - ซื้อเก็งกำไร : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

Market Talks : 16/02/2018

Market Talks : 16/02/2018

ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS

ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS

TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

AIT - Buy : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

AIT - Buy : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

STEC - T-Buy : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) - STEC

STEC - T-Buy : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) - STEC

PLANB - TBuy : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - PLANB

PLANB - TBuy : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - PLANB

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - GPSC

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - GPSC

TOP - เก็งกำไร : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

TOP - เก็งกำไร : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

ASL FundamentalTalk : 16/02/2018

ASL FundamentalTalk : 16/02/2018

Equity Play of the day : 16/02/2018

Equity Play of the day : 16/02/2018

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์