CGSขอ ตลท.ปลด SPหลังจดทะเบียนลดทุนเรียบร้อย

CGSขอ ตลท.ปลด SPหลังจดทะเบียนลดทุนเรียบร้อย

   นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS เปิดเผยว่า บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระ แล้วของบริษัทฯ จากจำนวน 2,300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,300,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้คงเหลือ 1,866,366,210 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,866,366,210 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงจำนวน 433,633,790 หุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 30มิถุนายน 2552 จำนวน 433,633,790 บาท ความละเอียดได้เคยแจ้งให้ทราบแล้ว นั้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการปลดเครื่องหมายพักการซื้อขายหุ้นของบริษัท(เครื่องหมาย SP) เพื่อให้หุ้นของบริษัทสามารถทำการซื้อขายได้ต่อไป  

Advertisement Replay Ad
Dual Momentum Model : 22/02/2018

Dual Momentum Model : 22/02/2018

TK - Hold : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - Hold : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

Sector Report - Banking Sector : 22/02/2018

Sector Report - Banking Sector : 22/02/2018

TK - Buy : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - Buy : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

RS - T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

RS - T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

AIT - Hold : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

AIT - Hold : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2561

AT THE Market (#ATM) : 22/02/2018

AT THE Market (#ATM) : 22/02/2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ก.พ. 2018

Equity Talks : 22/02/2018

Equity Talks : 22/02/2018

AMANAH - Buy : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - AMANAH

AMANAH - Buy : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - AMANAH

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

Thailand economy : 22/02/2018

Thailand economy : 22/02/2018

RATCH - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - RATCH

RATCH - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - RATCH

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - MONO

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - MONO

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์