ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ ช่องทางสร้างความเข้าใจระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้

ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ ช่องทางสร้างความเข้าใจระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้

ระยะเวลาที่ผ่านมา เรามักได้ยินเสียงสะท้อนผ่านสื่อกันบ่อยๆ ทำนองว่า ทำไมธนาคารจึงไม่ยอมปล่อยสินเชื่อ? ทำไมการขอสินเชื่อจึงยาก ขั้นตอนมากไปหรือเปล่า? เป็นต้น

การปล่อยสินเชื่อที่เหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้กู้ ผู้ให้กู้ และสังคมโดยรวมอย่างมาก ประโยชน์ต่อผู้กู้คือ มีเงินไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำธุรกิจหรือลงทุนขยายกิจการ สำหรับประโยชน์ต่อผู้ให้กู้คือ มีรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม และประโยชน์ต่อสังคมคือ ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้แรงงานมีรายได้จากการจ้างงานและจากการขายผลผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้มีเงินจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต

แต่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเปราะบาง ผู้บริโภค นักธุรกิจ และสถาบันการเงินต่างก็เพิ่มความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย การขยายธุรกิจ และการปล่อยสินเชื่อของตน ทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค นักธุรกิจ และสถาบันการเงินจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดผลโดยเร็ว

ในภาวะปกติ ธนาคารจะให้สินเชื่อโดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก แต่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธนาคารจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของผู้กู้มากยิ่งขึ้น เพราะเกรงจะเกิดหนี้เสียและส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินงานของตน แต่ในขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมีความต้องการสินเชื่อมากขึ้นเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจของตนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ จึงเป็นความต้องการที่สวนทางกัน ก่อให้เกิดมุมมองที่ต่างกันระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้เกี่ยวกับปัจจัยและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ และในช่วงที่ผ่านมาประชาชนได้มีการร้องเรียนมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มากขึ้นในเรื่องที่ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากเกินไป

ในภาวะเช่นนี้ ธปท. เห็นว่า การมีช่องทางสื่อสารระหว่างกันเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็น โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นอุปสรรคในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อได้อย่างมั่นใจ และผู้กู้ที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เพื่อให้คำปรึกษา และรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในการยุติหรือคลี่คลายปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น อันจะส่งผลช่วยผลักดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วย

นับตั้งแต่ ธปท. เปิดศูนย์ประสานงานฯ มาเป็นเวลา 3 เดือน ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 1,213 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นเรื่องที่ศูนย์ประสานงานฯ ได้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ไปแล้ว 945 เรื่อง สำหรับอีก 268 เรื่อง นั้น ได้ประสานงานกับสถาบันการเงินให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

นอกจากนี้ การรวบรวมข้อมูลจากเรื่องร้องเรียนทำให้ทราบว่า สาเหตุหลักที่ผู้กู้พบข้อขัดข้องในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เกิดจากความไม่เข้าใจระหว่างกัน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ เช่น ความไม่พร้อมด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ขาดความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมทั้งอาจไม่ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่สินเชื่ออย่างเพียงพอ เป็นต้น

ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ รวมทั้งช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการหาแนวทางลดช่องว่างระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ แม้ความพยายามสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาและลดอุปสรรคในการปล่อยสินเชื่อ จะประสบผลสำเร็จไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงต้องการความร่วมมืออีกมากจากทุกภาคฝ่าย เพื่อให้สามารถลดข้อจำกัดในการขอสินเชื่อ และส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหวังว่าจะเป็นหนทางอันไม่ไกลเกินเอื้อมที่จะช่วยให้การขยายสินเชื่อมีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ธปท. เปิดรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอสินเชื่อและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อ

ศูนย์ประสานงานฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2283-5900 โทรสาร 0-2283-5919 ในวันทำการ

ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือ E-mail address: botccc@bot.or.th

Advertisement Replay Ad
สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์