อียูประกาศเกณฑ์ eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์ฟูกที่นอน

อียูประกาศเกณฑ์ eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์ฟูกที่นอน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศข้อตัดสินว่าด้วยเกณฑ์ในการปิดฉลาก eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์ฟูกที่นอน (Commission Decision of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the award of the community ecolabel for bed mattresses) เพื่อใช้แทนข้อตัดสินเดิมของคณะกรรมาธิการยุโรป (Decision 2002/740/EC) โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ฟูกที่นอน (Bed mattresses ในรหัส ''014) ที่จะปิดฉลาก eco-label ต้องปฏิบัติตามข้อตัดสินใหม่ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 13 หัวข้อหลัก ดังนี้

1.โฟมยางพารา (Latex foam) : กำหนดเกณฑ์เพดานค่าโลหะหนักฟอร์มาลดีฮายด์ สารประกอบ VOCs สีย้อม/สารหน่วงการติดไฟ เช่น ควรมีสารฟอร์มาลดีฮายด์ไม่เกิน 20 ppm ตามมาตรฐาน EN ISO 14184-1 และสารประกอบ VOCs ไม่เกิน 0.5 mg/m3 เป็นต้น

2.โพลียูรีเทนโฟม (PUR foam) : กำหนดเกณฑ์เพดานค่าโลหะหนักฟอร์มาลดีฮายด์ สารประกอบ VOCs สีย้อม/สารหน่วงการติดไฟ สารเร่งปฏิกิริยาสำหรับยาง สารทำให้เกิดฟอง ซึ่งเพดานค่าโลหะส่วนใหญ่จะสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กับโฟมยางพารา

3. ลวดและสปริง (Wire and springs) : กำหนดเกณฑ์ในเรื่อง degreasing และ galvanization เช่น ผิวของสปริงไม่ควรมีชั้นของ galvanic metallic คลุมอยู่

4. เส้นใยมะพร้าว (Coconut fibres) : กำหนดให้ฟูกที่นอนมีส่วนประกอบของเส้นใยมะพร้าวมากกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ถ้ามีการ rubberized วัสดุเส้นใยมะพร้าวต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กับโฟมยางพารา

5. วัสดุไม้ (Wooden Material) : กำหนดเกณฑ์ปฏิบัติในเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable forest management) เช่น ให้ระบุชนิดไม้ ปริมาณ และแหล่งกำเนิดของไม้ นอกจากนั้นกำหนดปริมาณการปลดปล่อยฟอร์มาลดีฮายด์จากไม้วัสดุไม้ใน particleboard และ fibreboard

6. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Textiles) : สิ่งทอที่ใช้ห่อหุ้มฟุกที่นอนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การย้อมสีและผลิตภัณฑ์สารเคมี รวมทั้งมีความเหมาะสมต่อการใช้งานตามหลักเกณฑ์ eco-label ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในเรื่องต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์กัน/ฆ่าเชื้อรา (biocides) สารเคมีและส่วนAuxilliary chemicals) เป็นต้น

7. กาว (Glues) : ห้ามใช้กาวที่มีสารทำละลายอินทรีย์ (Organic solvents) และห้ามใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงตาม classification criteria ในการก่อสารมะเร็ง เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธ์และพันธุกรรม

8. การปลดปล่อยสารประกอบ Volatile organic compounds (VOCs) : กำหนดเพดานการปลดปล่อยสาร VOCs และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปลดปล่อยสาร VOCs ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่พัฒนาเมื่อปี 2005 โดย AgBB

9. สารหน่วงการติดไฟ (Flame retardants used in the entire mattress) : สารหน่วงการติดไฟเฉพาะที่เป็น chemically bound อยู่ในวัสดุหรือพื้นผิววัสดุของฟูกที่นอน และตามข้อกำหนด R-phrasesที่กำหนดใน Annex อาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้

10. สารกัน/ฆ่าเชื้อราในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Biocides in final products) : ใช้ได้เฉพาะสารที่อยู่ใน Annex I, IA และ IB และที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในฟูกที่นอนตามAnnex V ของระเบียบ Directive 98/8/EC ว่าด้วยการวางตลาดของผลิตภัณฑ์กัน/ฆ่าเชื้อรา

11. ความคงทน (Durability) : คาดหวังอายุการใช้งานของฟูกที่นอนควรอยู่ที่ 10 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ EN 1957 เช่น การสูญเสียความสูงของฟูกที่นอนสำหรับผู้ใหญ่ ไม่ควรเกินร้อยละ 15

12. ข้อกำหนดเรื่องหีบห่อ (Packaging requirements) : หีบห่อควรใช้วัสดุรีไซเคิลและมีเครื่องหมายแสดงประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 11469 รวมทั้งควรมีข้อความ "For more information as to why this product has been awarded the Flower, please visit the website: http://www.ecolabel.eu Please consult your local authority on the best way to dispose of your old mattress ปรากฎบนหีบห่อ

13. ข้อมูลปรากฎบนฉลาก eco-label (Information appearing on the ecolabel) : ใน Box 2 ของ Ecolabel ควรระบุข้อความต่อไปนี้ Minimise indoor air polution, Hazardous subsyance restricted และ Durable and high quality

ทั้งนี้ คำขอปิดฉลาก eco-label ที่ยื่นก่อนวันที่ข้อตัดสินฉบับใหม่ (Decision 2009/598/EC) ได้รับความเห็นชอบจะได้รับการประเมินตามเงื่อนไขของข้อตัดสินเดิม (Decision 2002/740/EC) ส่วนคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ข้อตัดสินฉบับใหม่ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 สามารถรับการประเมินตามเงื่อนไขของข้อตัดสินฉบับเดิมหรือฉบับใหม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี ารปิดฉลาก eco-label ตามเกณฑ์ของข้อตัดสินฉบับเดิม จะใช้ได้ 12 เดือน นับจากวันที่ข้อตัดสินฉบับใหม่ได้รับความเห็นชอบ ดังนั้น ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าฟูกที่นอน ควรทำความเข้าใจเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามข้อตัดสินฉบับใหม่นี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ . do?uri=OJ:L:2009:203:0065:0080:EN:PDF

Advertisement Replay Ad
ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์