ฟิลลิป มอร์ริสโต้ไม่ได้สำแดงราคาบุหรี่นอกเท็จ หลังดีเอสไอสั่งฟ้องเลี่ยงภาษีกว่า 6 หมื่นล้าน

ฟิลลิป มอร์ริสโต้ไม่ได้สำแดงราคาบุหรี่นอกเท็จ หลังดีเอสไอสั่งฟ้องเลี่ยงภาษีกว่า 6 หมื่นล้าน

ดีเอสไอส่งสำนวนฟ้อง ฟิลลิป มอร์ริส ผู้ต้องหานิติบุคคลต่างด้าวสำแดงราคาบุหรี่นอกยี่ห้อ มาร์ลโบโร และแอลแอนด์เอ็ม เท็จ ทำรัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีไปกว่า 60,000 ล้านบาท ขณะที่ ฟิลลิป มอรืริสยันราคาศุลกากรที่สำแดงถูกต้องแล้ว หวังพึ่งอัยการสอบคดีด้วยความยุติธรรม รอบคอบ นายจรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปการสอบสวนคดีของฟิลลิป มอร์ริส(ไทยแลนด์) และส่งสำนวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษพิจารณานั้น ทางฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) พร้อมที่จะใช้โอกาสนี้ทำการชี้แจงต่อพนักงานอัยการเพื่อแสดงว่า ราคาศุลกากรที่บริษัทได้สำแดงนั้นถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายไทย ข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบราคาศุลกากรขององค์กรการค้าโลกและหลักเกณฑ์การตรวจสอบราคาที่กรมศุลกากรได้ใช้บังคับอยู่ ทั้งนี้ หลังจากที่กรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเป็นเวลาเกือบสองปี กรมศุลกากรได้ยอมรับราคาศุลกากกรที่บริษัทได้สำแดงมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2551 เป็นต้นมา แต่ในขณะที่ข้อกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องราคานำเข้าสินค้าของบริษัทกลับมิได้มีความแตกต่างจากที่ปรากฎในข่าวหนังสือพิมพ์ในปี 2549 ซึ่งบริษัทเชื่อว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้ไม่มีมูล บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานอัยการจะพิจารณาคดีนี้ตามกระบวนการยุติธรรมด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทจะให้ความร่วมมือกับพนักงานอัยการอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริตเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานอัยการจะได้ข้อสรุปในสำนวนว่า การดำเนินการของบริษัทในการสำแดงราคาศุลกากรนั้น สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการตรวจสอบราคาศุลกากรของศุลกากรไทยและตามหลักการสากล นายจรณชัยกล่าว

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ก.ย. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กล่าวว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย สวนสีดา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ กรณี บริษัท ฟิลลิปมอร์ริส ผู้ต้องหาที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว นำเข้าบุหรี่ยี่ห้อมาร์ลโบโร ( Marlboro) และ แอลแอนด์เอ็ม (L & M) จากประเทศฟิลิปปินส์ กับพวกรวม 14 คน (ไม่มามอบตัว 4 คน ศาลอาญาออกหมายจับแล้ว) ตั้งแต่ พ.ศ.2546-2550 ข้อหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 92 , 27 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 49 , 50 ให้แก่นายเศกสรรค์ บางสมบุญ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ พร้อมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทที่เป็นคนไทยรวม 10 คน เพื่อพิจารณาสั่งคดี โดยอัยการนัดผู้ต้องหามารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งในวันที่ 2 ตุลาคม นี้ เวลา 10.00 น. โดยเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ดังกล่าว ได้สำแดงราคานำเข้า (คือ ต้นทุน C + ประกัน (i) + ค่าขนส่ง) ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งในกรพสามิต ถ้าแจ้งราคานำเข้าบุหรี่ต่ำก็จะเสียภาษีน้อย มีตัวอย่างเปรียบเทียบต้นทุน หรือราคานำเข้า ดังนี้ - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด สำแดงราคา(ซี.ไอ.เอฟ.) บุหรี่ยี่ห้อ มาร์ลโบโร(Marlboro) ซองละ ประมาณ 30.39 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)

- บริษัท อลิส อินเตอร์ จำกัด สำแดงราคา(ซี.ไอ.เอฟ.) บุหรี่ยี่ห้อ มาร์ลโบโร(Marlboro) ซองละ ประมาณ 22.51 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมจัดเก็บภาษีที่อธิบดีแต่ละกรมมอบหมาย ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และพนักงานอัยการที่สอบสวนร่วม ได้แก่ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร นายโกวิท เกิดศิริรักษ์ อัยการอาวุโส และนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ 1.ฟิลิปปินส์ 2.มาเลเซีย 3. อินโดนีเซียและบรูไน 4.สิงคโปร์ 5. สหรัฐอเมริกา แล้วพบความผิด อาทิ

1. เรื่องราคาตามตารางข้างต้น การเก็บภาษีบุหรี่ จัดเก็บตามมูลค่าราคาซีไอเอฟ (C=cost I = insurance F= freights) ซึ่งแตกต่างกันมาก ถ้าหากสำแดงราคาบุหรี่ต่ำไป 1 บาท จะต้องเสียภาษีอากร ประมาณ 4 บาท 2. ความสัมพันธ์กันของผู้ต้องหา ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ซื้อ กับ ผู้ผลิตหรือผู้ขายซึ่งต่างก็อยู่ในเครือของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก อาจถือได้ว่าบริษัทหรือบุคคลเดียวกันขายให้กันเอง ที่เป็นข้อเท็จจริงจากการสอบสวนนั้น เพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่า เป็นบุคคลเดียวกันโดยพฤตินัย เป็นกรณีตั้งราคาลวงขึ้น เพื่อใช้สำแดงเท็จว่า เป็นราคาซื้อขายระหว่างกันโดยไม่มีการซื้อขายกันจริง ที่ถือได้ว่า เป็นการทำนิติกรรมซื้อขายลวงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร ซึ่งเกิดจากการร่วมกันมีเจตนาฉ้อฉลของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสามประเทศ โดยร่วมกัน สำแดงเท็จต่อเจ้าพนักงาน อันทำให้ค่าภาษีอากรต่างๆ ต่ำไปประมาณ 68,881,394,278.69 บาท

นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังได้นำเข้าบุหรี่ทั้งสองยี่ห้อ จากประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ พ.ศ.2543-2545 มีปริมาณการนำเข้าใกล้เคียงกับการนำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีลักษณะการกระทำความผิดเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นคดีพิเศษ มีผลทำให้ค่าภาษีอากรต่างๆ ต่ำไปประมาณ 60,000 ล้านบาท

3. การโอนเงินที่อ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ รายการโอนส่วนใหญ่ไม่ใช่รายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร อาทิเช่น มาตรา 65 ตรี (14) กำหนดให้รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ กรณีผู้ต้องหาซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเพียงแต่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยเท่านั้น แม้ว่าจะมีการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยไว้แล้วแต่ก็มิได้ประกอบกิจการใดๆ จึงเป็นการวางแผนหลีกเลี่ยงภาษีในประเทศไทย ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีสรรพากร

4. ค่าระวางสินค้าทางเรือประเภทสินค้าบุหรี่ในปีเดียวกันของผู้ให้บริการขนสนค้าทางเรือแต่ละรายเรียกเก็บค่าระวางสินค้าไม่เท่ากัน หรือค่าระวางสินค้าทางเรือประเภทสินค้าบุหรี่ในปีเดียวกันของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือรายเดียวกันเรียกเก็บค่าระวางสินค้าไม่เท่ากันรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลดอลลาร์สหรัฐ(USD) ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น กรณีที่ผู้ใช้บริการหรือผู้นำเข้า คือ ผู้ต้องหากับพวก ได้ร่วมกันสำแดงราคา ซี.ไอ.เอฟ. คงที่ตลอดมาจึงเป็นความเท็จไม่ใช่มูลค่าอันแท้จริงของบุหรี่ ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 29 ธันวาคม 2549 อัตราขายถัวเฉลี่ย 36.23 บาท แต่บริษัทผู้ต้องหาคิด 40 บาท ตลอดตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2547 ถึงปัจจุบัน

สำหรับการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสินค้าสุราและยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้พบปัญหาจากตัวอย่างคดีพิเศษ โดยมีการสำแดงราคานำเข้าเป็นเท็จ ต่ำกว่ามูลค่าอันแท้จริง เป็นการวางแผนภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกันอย่างแพร่หลาย ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากที่มีการหลีกเลี่ยงภาษีในแต่ละปีเป็นจำนวนมหาศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้มีหนังสือแจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะ แก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 14 คนประกอบด้วย 1.บริษัทฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ยูไนเต็ด โดยนายจรรณชัย ศัลยพงศ์ , 2.นายพอล ริชาร์ด ดิลแมน จูเนียร์ (Mr. Paul richard dillman Jr.), 3 นายศิราเอก สุนทราภัย , 4.นายอุมศักดิ์ เรียวสงวนวงษ์ , 5.นางดารัด วารณะวัฒน์ , 6.น.ส.เสาวลักษณ์ อาภาเบิกบาน ,7.น.ส.จรรยานี วิสุทธิ์กุลพาณิชย์,8.น.ส.สุจินดา ไตรรัตน์เกยูร ,9.นางทรรศสม ลาภประเสริฐ ,10.น.ส.วราภรณ์ อภิเสถียรสุข , 11.นางปิยาภรณ์ บรรจงกิจ , 12.นางแอน มารี คากโซโรว์ สกี้ (Mrs.Ann Marie Kaczorow Ski) , 13.นายเฮอร์มันน์ วาลเดอร์แมร์ (Mr.Hermann Waldermer) ,14.นายแมทเทโอ ลอเลนโซ เพลเลกรินี (Mr.Matteo Lorenzo Pellegrini) โดยมีผู้ต้องหาชาวต่างชาติ 4 คนได้หลบหนีไม่มารายงานตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้ขออนุมัติออกหมายจับจากศาลอาญาแล้ว

Advertisement Replay Ad
ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์