''ธ.ก.ส.'' เปิดแผนสินเชื่อ 1.47, แสนล. รัฐใจปล้ำอัดเงินไทยเข้มแข็งเพิ่มทุน-จ่ายหนี้-ประกันราคาฯร่วม

''ธ.ก.ส.'' เปิดแผนสินเชื่อ 1.47, แสนล. รัฐใจปล้ำอัดเงินไทยเข้มแข็งเพิ่มทุน-จ่ายหนี้-ประกันราคาฯร่วม

เปิดแผนสินเชื่อธ.ก.ส. 147,000 ล้านบาท แบ่ง 125,000 ล้านบาท ปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการและ ในโครงการฟาสต์แทร็กอีก 22,000 ล้านบาท หลังรัฐใจปล้ำ อัดเงินในโครงการไทยเข้มแข็งทั้งเพิ่มทุน 2,000 ล้านบาท,จ่ายหนี้ที่ค้าง 23,000 ล้านบาท และประกันราคาพืชผลทางเกษตรให้อีก 43,000 ล้านบาท รวมร่วม 68,000 ล้านบาท รักษาการเอ็มดีธ.ก.ส. เอ็นนู ห่วงหนี้เสียหลังแบงก์เอกชนเมินลูกหนี้กลุ่มโรงสี แต่คาดคุมเอ็นพีแอลอยู่หมัดไม่เกิน 8%

นอกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) ต้องขานรับตามนโยบายปล่อยกู้เร่งด่วน ( Fast Track ) โดยมีเป้าสินเชื่อในปีนี้ 470,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเป้าเพิ่มเติมวงเงิน 147,000 ล้านบาท และยังเป็นปีแรก ที่ภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจำนำพืชผลทางการเกษตร มาเป็นการรับประกันราคา ซึ่งส่งผลต่อการบริหารงานของธ.ก.ส.จากนี้ไป

ต่อเรื่องนี้ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจ เป้าสินเชื่อเพิ่มเติม

147,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. ได้แบ่งวงเงินสินเชื่อออกเป็น 2 ส่วนคือ

1.วงเงินสินเชื่อ 125,000 ล้านบาท เป็นการปล่อยกู้เพื่ออำนวยสภาพคล่อง ให้กับผู้ประกอบการ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เพื่อมารับซื้อผลผลิตพืชผลเกษตรทั้ง 3 ประเภทคือ มันสำปะหลัง ,ข้าวโพด ,และข้าว ในทางหนึ่งยังป้องกันและพยุงราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำ

แบงก์ได้มีการหารือในเรื่องนี้โดยได้นัดประชุม สมาคมโรงสี และได้ขอให้สมาคมโรงสีไปสอบถามสมาชิกในแต่ละจังหวัดว่า ในแต่ละจังหวัดมีใครสนใจ และพร้อมจะร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งหลังจากประชุมสมาคมโรงสีไปแล้ว ภายในสัปดาห์นี้คงนัดประชุมสมาคมข้าวโพด และสมาคมมันสำปะหลัง หากรายใดมีปัญหา หรืออยากให้รัฐบาลให้การสนับสนุนก็เสนอผ่านธ.ก.ส. ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง นำข้อเสนอไปบอกรัฐบาลอีกที เพื่อให้การช่วยเหลือตรงถึงความต้องการอย่างแท้จริง

2.วงเงินสินเชื่อ 22,000 ล้านบาท เป็นการปล่อยกู้ในโครงการ Fast track (อนุมัติสินเชื่อด่วน : ตามตารางประกอบ ) แบ่งเป็น 1. สินเชื่อทั่วไปวงเงิน 2,000 ล้านบาท เป็นการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าชั้นดีของธนาคาร 2. สินเชื่อ 108 อาชีพ วงเงิน 2,500 ล้านบาท ,สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวงเงิน 1,000 ล้านบาท และส่วนสินเชื่อเพื่อโครงการประกันราคาอีก 16,500 ล้านบาท

สำหรับวงเงินสินเชื่อในโครงการประกันราคา 16,500 ล้านบาท ยังแบ่งเป็นการปล่อยให้กับเกษตรกรเพื่อปรับปรุงยุ้งฉาง ฯลฯ วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ,ปล่อยกู้ให้กับ สหกรณ์ -วิสาหกิจชุมชน วงเงิน 4,500 ล้านบาท ,ผู้ประกอบการเอกชน ที่ต้องพัฒนาลานมัน จุดรับซื้อข้าวโพด วงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ธ.ก.ส.ยังกันวงเงินอีก 2,000 ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ให้กับรายย่อยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โรงสี หรือไม่ได้สมาชิกสมาคมข้าวโพด มันสำปะหลัง ต่าง ๆเพิ่มอีก

รักษาการผู้จัดการธ.ก.ส. กล่าวต่อว่า จากการสนองนโยบายสินเชื่อให้กับภาครัฐ ในมาตรการโครงการไทยเข้มแข็ง ยังได้จัดสรรวงเงินให้ธ.ก.ส. กล่าวคือ 1.เป็นเงินเพิ่มทุนวงเงิน 2,000 ล้านบาท , 2. ชดเชยหนี้คงค้างให้กับธ.ก.ส. วงเงิน 23,000 ล้านบาท ซึ่งภาครัฐเป็นหนี้ธ.ก.ส. จนมียอดหนี้คงค้างจากปี 2547 ถึงปัจจุบัน 170,000 ล้านบาท ซึ่งหนี้ส่วนใหญ่จะได้รับการชำระคืนหลังจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว

ที่ผ่านมาโครงการรับจำนำพืชผลทางเกษตร เมื่อรัฐบาลไม่มีงบก็จะดำเนินการผ่านธ.ก.ส. โดยให้แบงก์เป็นผู้ปล่อยกู้ แต่เนื่องจากปีนี้รัฐบาลได้ออกโครงการไทยเข้มแข็ง (วงเงินรวม 800,000 ล้านบาท ) ประกอบเปลี่ยนจากวิธีการจำนำมาเป็นการประกัน จึงไม่ได้ใช้เงินธ.ก.ส. นายเอ็นนู กล่าวและคาดว่าธนาคารน่าจะได้รับทั้งวงเงินเพิ่มทุนและชำระหนี้ในเร็ว ๆนี้

และ 3.จัดสรรวงเงินในโครงการไทยเข้มแข็ง 43,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันราคาพืชผลทางเกษตร โดยเป็นการประกันราคาข้าววงเงิน 25,000 ล้านบาท และ ประกันราคาข้าวโพดและมันสำปะหลังอีก 18,000 ล้านบาท ทำให้ธ.ก.ส.เปลี่ยนบทบาทจากผู้ปล่อยกู้มาเป็นเสมือนแคชเชียร์

นายเอ็นนู ยังแสดงความเป็นห่วงว่า การต้องปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการบางราย หรือกลุ่มโรงสี ธนาคารต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่ม พิจารณาการปล่อยกู้อย่างรอบคอบ เนื่องจากหลักประกันส่วนใหญ่ลูกหนี้กลุ่มนี้ ต่างติดจำนองกับธนาคารพาณิชย์เอกชน และสถานการณ์เศรษฐกิจซบเซา ทำให้ธนาคารเอกชนชะลอการปล่อยสินเชื่อดังจะเห็นว่ารอบ 6 เดือน สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบติดลบกว่า 220,000 ล้านบาท ดังนั้นหากธ.ก.ส.เข้าไปอำนวยสินเชื่อเพิ่ม ก็จำเป็นต้องหาวิธี อาทิ การใช้พืชผลทางเกษตร มาเป็นหลักประกัน และภาครัฐจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการช่วยหรือชดเชยส่วนเสียหายให้กับธนาคาร ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีบทสรุปการชดเชยความเสียหาย ดังกล่าว

การเร่งปล่อยสินเชื่อ ตามเป้ารวม 470 ,000 ล้านบาท คงไม่ทำให้หนี้เสียของแบงก์เพิ่มโดยยังรักษากรอบหนี้เอ็นพีแอล ไม่ให้เกิน 8% ของสินเชื่อรวมทั้งระบบแบงก์เอง

Advertisement Replay Ad
ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์