หวั่นศก.โตหนืดหลังรัฐหมดเงิน นักเศรษฐศาสตร์เชื่อโอกาสฟื้นแบบ ''U shape'' มีสูง

หวั่นศก.โตหนืดหลังรัฐหมดเงิน นักเศรษฐศาสตร์เชื่อโอกาสฟื้นแบบ ''U shape'' มีสูง

นักเศรษฐศาสตร์มองต่างมุม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เชื่อศก.ไทยยังฟื้นตัวช้า ในลักษณะ U shape โฆสิต หวั่นแรงอัดฉีดรัฐหมด แรงขับเคลื่อนจะเริ่มหนืด เวิลด์แบงก์ -แบงก์ชาติ ให้เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดร.กอบศักดิ์ กระตุ้นศก.ผ่านการลงทุนและบริโภคภาคเอกชน

แม้ว่ารัฐบาลไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย จะเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดและกำลังฟื้นในลักษณะ V shape แต่ในมุมมองของผู้บริหารองค์กรธุรกิจจากการสำรวจ 120 บริษัทจดทะเบียน ใน 8 ภาคอุตสาหกรรมหรือคิดเป็น 64% ของมูลค่าตลาดรวม (Market Cap ) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน เมื่อเดือนสิงหาคม 2552

ผลสรุป CEO Survey:Economic Outlook ในครึ่งปีหลังปี 2552 กลับพบว่ามีสัดส่วนถึง 69% ที่ยังมองว่าธุรกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่องถึงปีหน้า ขณะที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลดำเนินการไป นักธุรกิจ 10% มองว่ามีผลต่อเศรษฐกิจมากแต่อีก 85% บอกว่ามีผลบ้าง

มุมมองนี้ไม่ต่างกับนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งที่ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยแม้จะฟื้นแต่เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆในลักษณะ U shape ไม่ใช่ V shape พร้อมแนะให้ประเทศไทยเร่งปรับตัวรับมือ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกระตุ้นภาคเอกชนผ่านการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก กล่าวในเวทีสัมมนา Thai Economic Recovery Underway?จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย(ตลท.) เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาว่า ธนาคารโลกประเมินอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ว่า ไตรมาส 4 ตัวเลขเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นบวกโดยทั้งปียังคงติดลบ ขณะที่ระดับจีดีพีจะค่อยๆขยายตัวขึ้นอย่างช้าๆในลักษณะ U shape ไม่ใช่แบบ V shape ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเติบโตติดลบปีนี้ที่ระดับ 2.9% ในปี 2553 จะกลับมาบวกที่ระดับ 2% โดยจะเห็นการฟื้นตัวอย่างแท้จริงในปี 2554 ขณะที่ตัวเลขจีดีพีของประเทศไทยนั้นธนาคารโลกจะปรับประมาณการอีกครั้งในเดือนตุลาคม จากเดิมประเมินอัตราการเติบโตจีดีพีจะหดตัว 2.7%

เศรษฐกิจฟื้นตัวลักษณะ U shapeไม่เป็นไร แต่ขอให้ใช้โอกาสจากตรงนี้เสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียมรับมือกับความผันผวนเศรษฐกิจโลก

ดร.กิริฎากล่าวว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในอีก 1-2 ปีข้างหน้า น่าจะเป็นโอกาสประเทศไทยที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งผู้ประกอบการและของประเทศไทยเองเพื่อที่จะเข้าไปยืนหยัดบนเวทีโลกได้อย่างประสบความสำเร็จ

ในแง่ของความยั่งยืน ถ้าอยากให้เศรษฐกิจประเทศกลับไปโต 5% หลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ จะต้องปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะช่วยเปลี่ยนระบบความคิดไม่ต้องใช้เครื่องจักรมาก แต่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันพัฒนาศักยภาพและช่วยทำให้สินค้าไทยมีเอกลักษณ์หรือแบรนด์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและหาตลาดใหม่

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจส่งสัญญาณการฟื้นตัวช้าๆ โจทย์ของรัฐบาลคือ การประคองเศรษฐกิจเพื่อส่งผ่านไปสู่ภาคเอกชน กล่าวคือ ภายหลังจากรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อโดยแรงกระตุ้นของภาคเอกชนทั้งด้านการบริโภคและการลงทุน ถ้ารัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้

โดยใน 6 เดือนข้างหน้า ยังมีอีก 3 ปัจจัยที่น่าห่วงก็คือ 1.ปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง 2. รัฐบาลต้องเร่งทำโครงการไทยเข้มแข็งโดยเฉพาะโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในงบประมาณปี 2553 วงเงิน 1.43 ล้านล้านบาท โดยรัฐส่งไม้ต่อสู่ภาคเอกชนลงทุนในโครงการเพื่อแข่งขันต่อไป ไม่ใช่แค่การลงทุนโครงการเล็กๆ แต่ต้องเพิ่มความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น และ 3.หลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รัฐบาลยังต้องเตรียมการรับมือเพื่อการแข่งขันรอบใหม่ เพราะระยะยาวหรือ 2 ปีให้หลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวต่างประเทศจะลดต้นทุนซึ่งจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันที่รุนแรงไม่ทันโลก

สอดคล้องกับที่ดร.บัณฑิต นิจถาวร ซึ่งกล่าวในเวทีเสวนาหัวข้อ วิกฤติเศรษฐกิจไทย ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจโลก จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านมาว่า เราต้องเร่งคิดโจทย์ หากแรงกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่สามารถจุดประกายให้ภาคเอกชนมีการใช้จ่าย หรือลงทุนได้ เมื่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิ้นสุดลง อาจมีโอกาสที่จะเห็นความผันผวนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยที่โมเมนตัมเศรษฐกิจไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงยังจำเป็นที่ทั้งนโยบายการเงินและการคลังจะต้องอยู่ในระดับที่กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปภายใต้การรักษาวินัยที่ดี เพื่อให้ภาวการณ์ฟื้นตัวเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในระยะต่อไป จะต้องให้ความสำคัญกับกลไกภายในประเทศมากขึ้น ทั้งการลงทุนและบริโภคของภาคเอกชน โดยปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบที่ให้บทบาทภาคเอกชน ซึ่งภาครัฐไม่สามารถทำทุกอย่างได้ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบและสภาวะแวดล้อมให้จูงใจ เพื่อให้ภาคเอกชนกล้าที่จะลงทุน

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด( มหาชน)

กล่าวว่า การดำเนินนโยบายรัฐบาลจะต้องทำร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนของภาคเอกชนในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ในภาวะที่ภาคเอกชนยังไม่สามารถขยายตัวได้ จากภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อทดแทนความต้องการของภาคเอกชนที่หายได้ แต่การเข้ามาของรัฐบาลจะต้องไม่ทำอะไรที่มากเกินไป เพราะหากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ในขณะที่รัฐบาลไม่สามารถดำเนินนโยบายต่อไปได้ เพราะติดเพดานหนี้สาธารณะ จะส่งผลให้เกิดปัญหาได้ เพราะสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลจะต้องชดใช้ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์