บ.สิงคโปร์ขอขุดดินตะกอนจากแม่น้ำตะกั่วป่าขนกลับประเทศอ้างไม่มีคุณสมบัติในอุตสาหกรรมใด

บ.สิงคโปร์ขอขุดดินตะกอนจากแม่น้ำตะกั่วป่าขนกลับประเทศอ้างไม่มีคุณสมบัติในอุตสาหกรรมใด

บ.สิงคโปร์ทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรธรณีขอนำทรายและตะกอนจากแม่น้ำตะกั่วป่า ออกนอกราชอาณาจักรอ้างว่าไม่มีคุณสมบัติในอุตสาหกรรมใดๆไม่คิดค่าแรงขุดขอดินและตะกอนกลับไป นายธนู แนบเนียน ผู้ประสานงานองค์กรความร่วมมือทรัพยากรธรรมชาติและอันดามัน เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 กันยายน ว่า ขณะนี้มีบริษัทต่างประเทศ ชื่อ บริษัท เค แซน แอนด์ รีซอสเซส คอร์เปอเรชัน ของประเทศสิงคโปร์ ทำหนังสือถึงกรมการค้ากระทรวงการต่างประเทศ กรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมศุลกากร และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อขออนุญาตนำทรายจากการขุดตะกอนและสันดอนดิน ที่บริเวณปากแม่น้ำตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อขออนุญาตนำทรายออกนอกราชอาณาจักร

โดยอ้างว่าตะกอนดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้ในอุตสาหกรรมใดๆ ซึ่งโดยหลักการตามกฎหมายแล้ว การนำทรายออกนอกราชอาณาจักรนั้นถือว่าผิดกฎหมาย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 69 พ.ศ.2537 และฉบับที่ 87 พ.ศ. 2541 อีกทั้งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากตะกอนดินและสันทรายที่จะต้องขุดออกไปมีมากกว่า 1 ล้านคิวบิกเมตร นายธนูกล่าว และว่า ในรายละเอียดนั้นทราบเบื้องต้นว่าบริษัทจะไม่คิดค่าแรง สำหรับการทำงานครั้งนี้แต่จะขอดินและตะกอนกลับไปใช้ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งดูเหมือนเป็นวิธีการของนักบุญแต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ที่สำคัญเวลานี้ประชาชนชาว จ.พังงา ยังไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางดวงพร รอดพยาธิ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีหนังสือด่วนเลขที่ พณ 0309/ 2484 ถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุญาตส่งตะกอนลำน้ำออกไปนอกราชอาณาจักร ตามที่บริษัท เค แซน แอนด์ รีซอสเซส คอร์เปอเรชัน จำกัดแจ้งว่า ได้รับอนุมัติให้ขุดตะกอนทรายและสันดอน บริเวณปากแม่น้ำตะกั่วป่า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องนำตะกอนจากการขุดลอกลำน้ำไปกำจัดทิ้งจำนวนมาก และตะกอนดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้ในอุตสาหกรรมใดๆ บริษัทอ้างว่าควรนำตะกอนที่ได้จากการขุดลอกนั้นส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ แต่เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 69 และฉบับที่ 87 พ.ศ.2541 ห้ามส่งทรายออกนอกราชอาณาจักร บริษัทจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยขอให้พิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้บริษัทได้ทำเรื่องที่จะขออนุญาตนำทรายออกนอกราชอาณาจักรไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าของประกาศ 2 ฉบับดังกล่าว รวมทั้งกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งกำหนดมาตรฐานตะกอนหรือทรายว่าจะต้องมีซิลิกาออกไซด์ ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในตัวทรายไม่เกิน 75% ของน้ำหนัก ทั้งนี้ บริษัทได้เก็บตัวอย่างตะกอนในพื้นที่บางส่วนไปส่งให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าตะกอนดังกล่าวมีซิลิกาออกไซด์ เป็นส่วนประกอบจำนวน 73.75% อย่างไรก็ตาม มีเสียงท้วงติงจากนักวิชาการด้านทรัพยกรธรณีว่ายังเก็บตัวอย่างไม่ครอบคลุมเพียงพอ อีกทั้งยังใกล้เคียงกับมาตรฐานการอนุญาตนำออกนอกราชอาณาจักร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมพิจารณาเรื่องการห้ามส่งออกทรายออกนอกราชอาณาจักรของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีนางอัญชนา วิทยาธรรมทัช รองอธิบดีกรมการค้ากระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในที่ประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งผู้แทนจากกรมศุลกากรระบุว่าการอนุญาตเรื่องนี้จะทำได้ก็ต้องเมื่อให้คณะกรรมการลงไปตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแจ้งให้ท้องถิ่นทราบ ส่วน กพร.ระบุว่าการตรวจสอบซิลิกาฯในตะกอนทรายจะต้องมีรายละเอียดและตัวอย่างมากกว่านี้ และผู้แทนจาก สผ.ระบุว่าต้องมีพิจารณาความคุ้มค่าเพราะว่าการจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ที่สำคัญเรื่องนี้ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ก่อน

Advertisement Replay Ad
หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์