เอ็มเอฟซีเปิดขาย2 กองทุนเปิด I-Emerging 10 ทาร์เก็ตฟันด์เน้นลงทุนตลาดเกิดใหม่ พร้อมM-Korea 5 ลงทุนตร

เอ็มเอฟซีเปิดขาย2 กองทุนเปิด I-Emerging 10 ทาร์เก็ตฟันด์เน้นลงทุนตลาดเกิดใหม่ พร้อมM-Korea 5 ลงทุนตร

ดร. พิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของกองทุนทาร์เก็ตฟันด์ที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวด้วยการตั้งเป้าหมายผลตอบแทน ซึ่งทาร์เก็ตฟันด์ภายใต้การบริหารของเอ็มเอฟซีสามารถได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงสามกองทุนด้วยกัน ได้แก่ กองทุนเปิด I-OIL 15S1 กองทุนเปิด I-BRIC Recovery และ กองทุนเปิด PRO 10S3 เอ็มเอฟซียังคงมุ่งมั่นความเป็นผู้นำด้านทาร์เก็ตฟันด์ และตอกย้ำความเป็นมันสมองทางการลงทุนด้วยการนำเสนอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง เทน หรือ I-Emerging 10 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเลิกกองทุนไว้ที่ร้อยละ 10 ภายในเวลา 1 ปี ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีสภาพคล่องสูงในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก โดยมีการบริหารกองทุนแบบ Active เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และเงินฝาก ตามสภาวการณ์ตลาดได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 1 ปี หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด I-Emerging 10 เพิ่มขึ้นไมำกว่า 11.30 บาทเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 11.30 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดสกุลเงินบาททั้งหมด ณ วันทำการใด และผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนคืนไม่ต่ำกว่า 11 บาท โดยบริษัทจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่มีความมั่นคง ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ เพื่อสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป กรรมการผู้จัดการเอ็มเอฟซีกล่าวว่า ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ของเอ็มเอฟซีมองว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และมีอัตราการขยายตัวนำหน้าประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นผลจากความต่อเนื่องของการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาลและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงินการคลังแบบขยายตัวยังคงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคของประเทศแถบละตินอเมริกา ปัจจัยบวกจากนโยบายการคลังแบบขยายตัวเริ่มส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโปแลนด์ รัสเซียและแอฟริกาใต้โดยดูจากตัวเลขภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อประเทศลาตินอเมริกา และ EMEA (Europe, Middle Ea Africa) จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม และมีโอกาสสร้างความพึงพอใจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนทาร์เก็ตฟันด์อื่นๆ ของเอ็มเอฟซีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า เอ็มเอฟซียังได้เพิ่มทางเลือกในการลงทุนโดยเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกาหลี 5 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท อายุประมาณ 9 เดือน โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง ซึ่งกองทุนจะลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้ออกหรือค้ำประกัน ตราสารหนี้ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เงินฝากหรือตราสารหนี้อายุไม่เกิน 1 ปี และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ทั้งนี้ เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด M-Korea 5 และสับเปลี่ยนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV)

Advertisement Replay Ad
อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์