ปชป.โทษ ระบอบทักษิณ ทำหนี้สินครัวเรือนพุ่ง มาร์ค ฟุ้งนักลงทุนต่างชาติมั่นใจภาพลักษณ์ไทยมากขึ้น

ปชป.โทษ ระบอบทักษิณ ทำหนี้สินครัวเรือนพุ่ง มาร์ค ฟุ้งนักลงทุนต่างชาติมั่นใจภาพลักษณ์ไทยมากขึ้น

โฆษกปชป.หนุน รบ.ผลักดันวาระประชาชน แก้ปัญหาหนี้สิน เพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายชาวบ้าน 5 กลุ่ม ชี้เป็นปัญหาด้านโครงสร้างที่สะสมมาจากอดีต ไม่วายแขวะแม้วต้นตอ ทำให้เกิดหนี้สินครัวเรือน นายกฯโวนักลงทุนชาวต่างชาติมั่นใจภาพลักษณ์ไทยมากขึ้น มีเสถียรภาพ เชื่อไม่เกิน 2 เดือนเม็ดเงินไหลลงทุนเข้าเพียบ นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 กันยายน ถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพล ร้อยละ 70.41 ระบุเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแย่ลง และมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบว่า ขอสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าผลักดันวาระประชาชนในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน โดยการใช้เม็ดเงินจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบ โดยการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในประชาชน 5 กลุ่ม

ประกอบด้วย 1.กลุ่มเกษตรกร 20 ล้านคน สนับสนุนให้รัฐบาลใช้ระบบประกันรายได้กับสินค้าเกษตรเพื่อให้มีหลักประกันว่าฤดูกาลที่จะถึงการลงทุนปลูกเพื่อพืชเกษตรทุกชนิดจะไม่มีคำว่าขาดทุนอีกต่อไป เนื่องจากรายได้จะสอดรับกับต้นทุนที่ใช้เพาะปลูก 2.กลุ่มประชาชนในชนบทที่มีปัญหาหนี้สินจากกองทุนหมู่บ้าน สนับสนุนให้รัฐบาลยืดเวลาก่อนผ่อนชำระจาก 1 เป็น 2 ปี เพื่อแก้ปัญหาการกู้หนี้นอกระบบมาใช้หนี้นอกระบบ 3.กลุ่มผู้ใช้แรงงาน รัฐบาลจะต้องทำให้เม็ดเงินจากไทยเข้มแข็งเกิดการจ้างงานอย่างแท้จริง ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะสร้างงาน 1.5- 2 ล้านตำแหน่ง โดยจะต้องวางแผนให้ชัดเจนว่าการสร้างงาน 5 แสนตำแหน่งในแต่ละปีจนถึงปี 2555 มีแผนอย่างไร และสนับสนุนการขยายสิทธิผู้ประกันตนจากเจ้าตัวไปสู่ครอบครัวด้วย

4.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาการกู้ยืมหนี้นอกระบบ สนับสนุนให้กระทรวงการคลังเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งการขึ้นทะเบียนผู้มีปัญหาและมีกลไกไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ รวมถึงใช้มาตรการของธนาคารภาครัฐที่จะปล่อยกู้ให้เข้ามาจุนเจือ และ 5.กลุ่มประชาชนผู้ยากจน สนับสนุนให้ขยายเวลามาตรการลดรายจ่ายจากเดิมที่มีอยู่ ทั้งเรียนฟรี 15 ปี ลดค่าน้ำค่าไฟฯลฯ อยากให้ขยายไปสู่ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม

นพ.บุรณัชย์กล่าวว่า พรรคมองว่าปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาด้านโครงสร้างที่สะสมมาจากอดีตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนี้สินครัวเรือนที่เกิดจากนโยบายที่สนับสนุนให้ประชาชนกู้เงินโดยไม่มีความ้อม จนหนี้สินภาคครัวเรือนขึ้นสูงสุดในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2544 รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองที่ยังคงมีกลุ่มการเมืองเดินหน้าชุมนุมอย่างต่อเนื่อง นับแต่เหตุการณ์ที่พัทยาที่กระทบต่อการลงทุนและการท่องเที่ยว ทำให้รายได้ที่ประชาชนเคยได้หายไป

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กันยายน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวผ่านรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) ถึงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจที่ยูเอ็นว่า ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ 3 เรื่องคือ 1.การประชุมยูเอ็น 2.การประชุมสุดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (จี 20) และ 3.การพบปะนักธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความมั่นเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในไทย ได้รับการตอบสนองในทางที่ดี เพราะหลายฝ่ายมีความเชื่อมั่นและประทับใจในคนไทยอยู่แล้ว แต่ที่อาจจะมีข้อสงสัยบ้างคือปัญหาทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะได้รับข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อสารมวลชนเช่นนั้น จากการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน คิดว่าจะทำให้นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจมากขึ้น ทั้งนี้ มั่นใจว่าในเดือน 2 เดือนข้างหน้าจะมีการขยายการลงทุนของนักลงทุนสหรัฐ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยทั้งสิ้น

วันเดียวกัน สำนักข่าวไทยเผยแพร่ภารกิจของนายอภิสิทธิ์ในวันที่ 26 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมยูเอ็น โดยมีใจความสำคัญว่า การท้าทายต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคระบาด ความยากจน การก่อการร้าย วิกฤตน้ำมัน และบทบาทของสหประชาชาติ ทำให้โลกจำเป็นต้องร่วมมือด้านพหุพาคีเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ ประเทศมหาอำนาจไม่สามารถอยู่โดยลำพัง และทิ้งประเทศอื่นไว้ข้างหลัง แต่ต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่ออนาคต เช่นเดียวกับไทยที่พร้อมจะร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไทยมีความเชื่อว่าสันติ ความมั่นคง การพัฒนา ตลอดจนสิทธิมนุษยชนจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ ต้องทำให้เสาหลักทั้ง 3 นั้นยั่งยืน

นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่า ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องมีความสมดุล โดยได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในโครงการพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและประเทศ ซึ่งหลายๆ ประเทศได้นำแนวทางดังกล่าวเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ไทยในฐานะประธานอาเซียนยังเห็นว่าการใช้กลไกพหุภาคี ภายใต้กรอบอาเซียน บวก 3 มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินในระดับภูมิภาค และไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาวิกฤตอาหารและพลังงานของโลก เพราะมีประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้ส่งออกอาหาร

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ส่วนปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เชื่อว่ายูเอ็นจะเป็นหลักในการเจรจาระหว่างประเทศ และความร่วมมือในสาขาดังกล่าวภายใต้หลักการเดียวกัน และไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 28 กันยายนนี้กรุงเทพฯ และเชื่อว่าการพัฒนาต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงยกเรื่องพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ ไทยยังยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย การให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ขณะที่ในส่วนภูมิภาคอาเซียนเราเห็นว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย ที่ได้บรรจุไว้ในกฎบัตรอาเซียนแล้ว นายอภิสิทธิ์กล่าว

ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยว่า ในส่วนของนักลงทุนชาวต่างชาติมั่นใจกับภาพลักษณ์ประเทศไทยมากขึ้น และตลอดช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา สามารถสร้างเสถียรภาพได้มากขึ้น ขณะที่การเติบโตด้านเศรษฐกิจก็เดินหน้าไปตามกรอบเวลาที่ดี ส่วนตัวเชื่อว่าภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือนนี้ เม็ดเงินลงทุนต่างๆ จะเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจด้านอาหารและยานยนต์ เพราะจากการพูดคุยกับหลายฝ่าย มองว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งไทยยังคงได้เปรียบเรื่องแหล่งอาหาร ดังนั้น รัฐบาลจะใช้แผน ไทยเข้มแข็ง ช่วยผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยทั้งนี้การได้พบปะกับประชาคมโลกในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มีเวทีแสดงให้ประเทศอื่นๆ เห็นถึงความพร้อม หลังจากที่ห่างเหินการพบปะประชาคมโลกมานาน และภารกิจแรกที่จะทำเมื่อกลับถึงประเทศไทย คงจะเป็นการหารือเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Advertisement Replay Ad
กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์